coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
Bitcoin HD 价格 (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
XDR0.083704936075 1.6%
0.00000486 BTC 4.4%
593点赞
XDR0.082059911921
24 小时范围
XDR0.086458772962
市值 ?
24小时交易量 XDR165.71
流通供应量 ?
总供应量 21,000,000
显示更多信息
隐藏信息

Bitcoin HD的XDR汇率:将BHD转换为XDR

BHD to XDR Chart

BHD 到 XDR 的今日汇率为 XDR 0.083705,自昨天以来XDR0.082165844937有 已增加 1.9% 的变动。
Bitcoin HD (BHD) 处在 向上 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 XDR0.066849793698 相比变动为 已增加 25.2%。
Need more data? Explore our API
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
0.2%
1.6%
12.9%
20.5%
25.6%
-94.5%

我可以在那里购买并出售Bitcoin HD?

Bitcoin HD的全球24小时交易量为XDR165.71。Bitcoin HD可在8个不同的市场中进来交易,而在MEXC Global中的交易最为活跃。

Bitcoin HD 7 天价格历史(BHD)至XDR

比较 Bitcoin HD 在本周的 XDR 价格和变化。
日期 星期几 1 BHD 至XDR 24 小时变化 更改 %
August 18, 2022 Thursday XDR 0.083705 XDR 0.00153909 1.9%
August 17, 2022 Wednesday XDR 0.083138 -XDR 0.00063352 -0.8%
August 16, 2022 Tuesday XDR 0.083772 -XDR 0.00618041 -6.9%
August 15, 2022 Monday XDR 0.089952 XDR 0.00800438 9.8%
August 14, 2022 Sunday XDR 0.081948 XDR 0.00430649 5.5%
August 13, 2022 Saturday XDR 0.077641 -XDR 0.00255899 -3.2%
August 12, 2022 Friday XDR 0.080200 XDR 0.00615950 8.3%

将Bitcoin HD(BHD)换算为XDR

BHD XDR
0.01 0.00083705
0.1 0.00837049
1 0.083705
2 0.167410
5 0.418525
10 0.837049
20 1.67
50 4.19
100 8.37
1000 83.70

将IMF Special Drawing Rights(XDR)换算为BHD

XDR BHD
0.01 0.119467
0.1 1.19
1 11.95
2 23.89
5 59.73
10 119.47
20 238.93
50 597.34
100 1194.67
1000 11946.73