coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
Bitcoin HD 价格 (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
XRP0.29071835 -7.4%
0.00000462 BTC -4.9%
593点赞
XRP0.29080505
24 小时范围
XRP0.31392625
市值 ?
24小时交易量 XRP2,314.64587211
流通供应量 ?
总供应量 21,000,000
显示更多信息
隐藏信息

Bitcoin HD的XRP汇率:将BHD转换为XRP

BHD to XRP Chart

BHD 到 XRP 的今日汇率为 XRP 0.29071835,自昨天以来XRP0.30348696有 下降 -4.2% 的变动。
Bitcoin HD (BHD) 处在 向上 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 XRP0.23192513 相比变动为 已增加 25.4%。
Need more data? Explore our API
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-6.2%
-7.4%
-3.5%
12.3%
21.8%
-94.8%

我可以在那里购买并出售Bitcoin HD?

Bitcoin HD的全球24小时交易量为XRP2,314.64587211。Bitcoin HD可在8个不同的市场中进来交易,而在MEXC Global中的交易最为活跃。

Bitcoin HD 7 天价格历史(BHD)至XRP

比较 Bitcoin HD 在本周的 XRP 价格和变化。
日期 星期几 1 BHD 至XRP 24 小时变化 更改 %
August 19, 2022 Friday XRP 0.29071835 -XRP 0.01276862 -4.2%
August 18, 2022 Thursday XRP 0.29821508 -XRP 0.00095436 -0.3%
August 17, 2022 Wednesday XRP 0.29916944 -XRP 0.00386137 -1.3%
August 16, 2022 Tuesday XRP 0.30303081 -XRP 0.02200979 -6.8%
August 15, 2022 Monday XRP 0.32504060 XRP 0.02994536 10.1%
August 14, 2022 Sunday XRP 0.29509524 XRP 0.01672828 6.0%
August 13, 2022 Saturday XRP 0.27836696 -XRP 0.00833484 -2.9%

将Bitcoin HD(BHD)换算为XRP

BHD XRP
0.01 0.00290718
0.1 0.02907183
1 0.29071835
2 0.58143669
5 1.453592
10 2.907183
20 5.814367
50 14.535917
100 29.071835
1000 290.718

将XRP(XRP)换算为BHD

XRP BHD
0.01 0.03439755
0.1 0.34397554
1 3.439755
2 6.879511
5 17.198777
10 34.397554
20 68.795
50 171.988
100 343.976
1000 3440