coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #2263
DPRating 价格 (RATING)
DPRating (RATING)
XRP0.00040153 -3.1%
0.00000001 BTC 7.6%
0.00000008 ETH 11.0%
587点赞
XRP0.00036982
24 小时范围
XRP0.00041099
市值 XRP1,769,742.84305245
24小时交易量 XRP60,470.83355993
流通供应量 4,400,468,316
总供应量 10,000,000,000
显示更多信息
隐藏信息

DPRating的XRP汇率:将RATING转换为XRP

RATING to XRP Chart

RATING 到 XRP 的今日汇率为 XRP 0.00040153,自昨天以来XRP0.00036982有 已增加 8.6% 的变动。
DPRating (RATING) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 XRP0.00040309 相比变动为 下降 -0.4%。
Live Chart
Need more data? Explore our API
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-0.5%
-3.1%
-16.1%
-8.4%
-9.5%
-72.8%

我可以在那里购买并出售DPRating?

DPRating的全球24小时交易量为XRP60,470.83355993。DPRating可在6个不同的市场中进来交易,而在Gate.io芝麻开⻔中的交易最为活跃。

DPRating 7 天价格历史(RATING)至XRP

比较 DPRating 在本周的 XRP 价格和变化。
日期 星期几 1 RATING 至XRP 24 小时变化 更改 %
August 19, 2022 Friday XRP 0.00040153 XRP 0.00003171 8.6%
August 18, 2022 Thursday XRP 0.00036651 -XRP 0.00002241 -5.8%
August 17, 2022 Wednesday XRP 0.00038892 -XRP 0.00000822 -2.1%
August 16, 2022 Tuesday XRP 0.00039714 -XRP 0.00002638 -6.2%
August 15, 2022 Monday XRP 0.00042352 XRP 0.00002146 5.3%
August 14, 2022 Sunday XRP 0.00040206 -XRP 0.00001847 -4.4%
August 13, 2022 Saturday XRP 0.00042053 -XRP 0.00000418 -1.0%

将DPRating(RATING)换算为XRP

RATING XRP
0.01 0.00000402
0.1 0.00004015
1 0.00040153
2 0.00080306
5 0.00200765
10 0.00401529
20 0.00803058
50 0.02007645
100 0.04015290
1000 0.40152904

将XRP(XRP)换算为RATING

XRP RATING
0.01 24.904799
0.1 249.048
1 2490
2 4981
5 12452
10 24905
20 49810
50 124524
100 249048
1000 2490480