coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
Fire 价格 (FIRE)
Fire (FIRE)
XAG0.000000004264 0.0%
0.00000000 BTC 0.0%
0.00000000 BNB 0.0%
1,930点赞
XAG0.000000004264
24 小时范围
XAG0.000000004264
市值 ?
24小时交易量 XAG0.000000000000
流通供应量 ?
总供应量 1,000,000,000
显示更多信息
隐藏信息

Fire的XAG汇率:将FIRE转换为XAG

FIRE to XAG Chart

FIRE 到 XAG 的今日汇率为 XAG 0.000000004264,自昨天以来XAG0.000000004264有 已增加 0.0% 的变动。
Fire (FIRE) 处在 向上 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 XAG0.000000004264 相比变动为 已增加 0.0%。
Live Chart
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-100.0%

我可以在那里购买并出售Fire?

Fire的全球24小时交易量为XAG0.000000000000。Fire可在2个不同的市场中进来交易,而在PancakeSwap (v2)中的交易最为活跃。

Fire 7 天价格历史(FIRE)至XAG

比较 Fire 在本周的 XAG 价格和变化。
日期 星期几 1 FIRE 至XAG 24 小时变化 更改 %
August 09, 2022 Tuesday XAG 0.000000004264 XAG 0.000000000000000000 0.0%
August 08, 2022 Monday XAG 0.000000004264 XAG 0.000000000000000000 0.0%
August 07, 2022 Sunday XAG 0.000000004264 XAG 0.000000000000000000 0.0%
August 06, 2022 Saturday XAG 0.000000004264 XAG 0.000000000000000000 0.0%
August 05, 2022 Friday XAG 0.000000004264 XAG 0.000000000000000000 0.0%
August 04, 2022 Thursday XAG 0.000000004264 XAG 0.000000000000000000 0.0%
August 03, 2022 Wednesday XAG 0.000000004264 XAG 0.000000000000000000 0.0%

将Fire(FIRE)换算为XAG

FIRE XAG
0.01 0.000000000042636
0.1 0.000000000426361
1 0.000000004264
2 0.000000008527
5 0.000000021318
10 0.000000042636
20 0.000000085272
50 0.000000213180
100 0.000000426361
1000 0.00000426

将Silver - Troy Ounce(XAG)换算为FIRE

XAG FIRE
0.01 2345433
0.1 23454330
1 234543299
2 469086597
5 1172716493
10 2345432987
20 4690865973
50 11727164934
100 23454329867
1000 234543298672