coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
Fire 价格 (FIRE)
Fire (FIRE)
XDR0.000000071997 0.0%
0.00000000 BTC 0.0%
0.00000000 BNB 0.0%
1,930点赞
XDR0.000000071997
24 小时范围
XDR0.000000071997
市值 ?
24小时交易量 XDR0.000000000000
流通供应量 ?
总供应量 1,000,000,000
显示更多信息
隐藏信息

Fire的XDR汇率:将FIRE转换为XDR

FIRE to XDR Chart

FIRE 到 XDR 的今日汇率为 XDR 0.000000071997,自昨天以来XDR0.000000071997有 已增加 0.0% 的变动。
Fire (FIRE) 处在 向上 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 XDR0.000000071997 相比变动为 已增加 0.0%。
Live Chart
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-100.0%

我可以在那里购买并出售Fire?

Fire的全球24小时交易量为XDR0.000000000000。Fire可在2个不同的市场中进来交易,而在PancakeSwap (v2)中的交易最为活跃。

Fire 7 天价格历史(FIRE)至XDR

比较 Fire 在本周的 XDR 价格和变化。
日期 星期几 1 FIRE 至XDR 24 小时变化 更改 %
August 09, 2022 Tuesday XDR 0.000000071997 XDR 0.000000000000000000 0.0%
August 08, 2022 Monday XDR 0.000000071997 XDR 0.000000000000000000 0.0%
August 07, 2022 Sunday XDR 0.000000071997 XDR 0.000000000000000000 0.0%
August 06, 2022 Saturday XDR 0.000000071997 XDR 0.000000000000000000 0.0%
August 05, 2022 Friday XDR 0.000000071997 XDR 0.000000000000000000 0.0%
August 04, 2022 Thursday XDR 0.000000071997 XDR 0.000000000000000000 0.0%
August 03, 2022 Wednesday XDR 0.000000071997 XDR 0.000000000000000000 0.0%

将Fire(FIRE)换算为XDR

FIRE XDR
0.01 0.000000000719975
0.1 0.000000007200
1 0.000000071997
2 0.000000143995
5 0.000000359987
10 0.000000719975
20 0.00000144
50 0.00000360
100 0.00000720
1000 0.00007200

将IMF Special Drawing Rights(XDR)换算为FIRE

XDR FIRE
0.01 138894
0.1 1388937
1 13889373
2 27778746
5 69446865
10 138893729
20 277787458
50 694468646
100 1388937292
1000 13889372920