coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
Fire 价格 (FIRE)
Fire (FIRE)
XRP0.00000009 0.0%
0.00000000 BTC 0.0%
0.00000000 BNB 0.0%
1,930点赞
XRP0.00000009
24 小时范围
XRP0.00000009
市值 ?
24小时交易量 XRP0.00000000
流通供应量 ?
总供应量 1,000,000,000
显示更多信息
隐藏信息

Fire的XRP汇率:将FIRE转换为XRP

FIRE to XRP Chart

FIRE 到 XRP 的今日汇率为 XRP 0.000000085043,自昨天以来XRP0.00000009有 已增加 0.0% 的变动。
Fire (FIRE) 处在 向上 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 XRP0.00000009 相比变动为 已增加 0.0%。
Live Chart
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-100.0%

我可以在那里购买并出售Fire?

Fire的全球24小时交易量为XRP0.00000000。Fire可在2个不同的市场中进来交易,而在PancakeSwap (v2)中的交易最为活跃。

Fire 7 天价格历史(FIRE)至XRP

比较 Fire 在本周的 XRP 价格和变化。
日期 星期几 1 FIRE 至XRP 24 小时变化 更改 %
August 09, 2022 Tuesday XRP 0.000000085043 XRP 0.000000000000000000 0.0%
August 08, 2022 Monday XRP 0.000000085043 XRP 0.000000000000000000 0.0%
August 07, 2022 Sunday XRP 0.000000085043 XRP 0.000000000000000000 0.0%
August 06, 2022 Saturday XRP 0.000000085043 XRP 0.000000000000000000 0.0%
August 05, 2022 Friday XRP 0.000000085043 XRP 0.000000000000000000 0.0%
August 04, 2022 Thursday XRP 0.000000085043 XRP 0.000000000000000000 0.0%
August 03, 2022 Wednesday XRP 0.000000085043 XRP 0.000000000000000000 0.0%

将Fire(FIRE)换算为XRP

FIRE XRP
0.01 0.000000000850429
0.1 0.000000008504
1 0.000000085043
2 0.000000170086
5 0.000000425214
10 0.000000850429
20 0.00000170
50 0.00000425
100 0.00000850
1000 0.00008504

将XRP(XRP)换算为FIRE

XRP FIRE
0.01 117588
0.1 1175878
1 11758776
2 23517552
5 58793881
10 117587762
20 235175524
50 587938811
100 1175877622
1000 11758776225