Rank #N/A
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
€268.59 4.2%
0.00804968 BTC 1.0%
399点赞
€256.00
24 小时范围
€270.41
市值 ?
24小时交易量 €1,933.23
流通供应量 ?
总供应量 1,000,000
显示信息
隐藏信息

Mixin的EUR图表

XIN 到 EUR 的今日汇率为 €268.59,自昨天以来€256.29有 已增加 4.8% 的变动。
Mixin (XIN) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 €367.95 相比变动为 下降 -27.0%。

1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-0.1%
4.2%
-17.8%
-22.6%
-28.1%
123.5%

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那里购买并出售Mixin?

Mixin拥有全球 24 小时成交量 €1,933.23。Mixin可以在10不同市场中进行交易(完整清单)并且在CBX中交易最为活跃。阅读更多Mixin的信息。

Mixin 7 天价格历史(XIN)至EUR

比较 Mixin 在本周的 EUR 价格和变化。
日期 星期几 1 XIN 至EUR 24 小时变化 更改 %
January 28, 2022 Friday €268.59 €8.12 3.1%
January 27, 2022 Thursday €260.47 €2.98 1.2%
January 26, 2022 Wednesday €257.49 €8.10 3.2%
January 25, 2022 Tuesday €249.39 -€16.16 -6.1%
January 24, 2022 Monday €265.55 €12.74 5.0%
January 23, 2022 Sunday €252.81 -€50.61 -16.7%
January 22, 2022 Saturday €303.42 -€18.73 -5.8%

Convert Mixin (XIN) to EUR

XIN EUR
0.01 2.69
0.1 26.86
1 268.59
2 537.19
5 1342.97
10 2685.94
20 5371.89
50 13429.72
100 26859
1000 268594

Convert Euro (EUR) to XIN

EUR XIN
0.01 0.00003723
0.1 0.00037231
1 0.00372309
2 0.00744617
5 0.01861544
10 0.03723087
20 0.074462
50 0.186154
100 0.372309
1000 3.72
coingecko (thumbnail mini)
适用于 iOS 的 CoinGecko(币虎)
coingecko (thumbnail mini)
适用于 Android 的 CoinGecko(币虎)