mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
$172.31 -2.7%
0.01503174 BTC -0.7%
158点赞
市值
?
24小时交易量
$1,710,999
24 小时最低 / 24 小时最高
$169.53 / $178.28
流通供应量
? / 1,000,000
XIN
USD

Mixin CZK (历史数据)

日期 开放 关闭
2020-08-12 Kč3,935.53 N/A
2020-08-11 Kč3,948.27 Kč3,935.53
2020-08-10 Kč3,924.39 Kč3,948.27
2020-08-09 Kč3,922.89 Kč3,924.39
2020-08-08 Kč3,764.77 Kč3,922.89
2020-08-07 Kč3,889.66 Kč3,764.77
2020-08-06 Kč3,838.57 Kč3,889.66
2020-08-05 Kč3,900.34 Kč3,838.57
2020-08-04 Kč3,772.23 Kč3,900.34
2020-08-03 Kč3,878.31 Kč3,772.23
2020-08-02 Kč4,134.47 Kč3,878.31
2020-08-01 Kč4,071.92 Kč4,134.47
2020-07-31 Kč4,149.83 Kč4,071.92
2020-07-30 Kč4,115.68 Kč4,149.83
2020-07-29 Kč4,015.93 Kč4,115.68
2020-07-28 Kč3,919.21 Kč4,015.93
2020-07-27 Kč3,996.29 Kč3,919.21
2020-07-26 Kč3,992.81 Kč3,996.29
2020-07-25 Kč3,991.31 Kč3,992.81
2020-07-24 Kč4,024.59 Kč3,991.31
2020-07-23 Kč4,023.63 Kč4,024.59
2020-07-22 Kč4,045.03 Kč4,023.63
2020-07-21 Kč4,037.47 Kč4,045.03
2020-07-20 Kč4,162.24 Kč4,037.47
2020-07-19 Kč4,077.34 Kč4,162.24
2020-07-18 Kč4,266.35 Kč4,077.34
2020-07-17 Kč4,023.50 Kč4,266.35
2020-07-16 Kč4,103.21 Kč4,023.50
2020-07-15 Kč4,031.19 Kč4,103.21
2020-07-14 Kč4,100.44 Kč4,031.19
2020-07-13 Kč4,219.61 Kč4,100.44
coingecko (thumbnail mini)
适用于 iOS 的 CoinGecko(币虎)
coingecko (thumbnail mini)
适用于 Android 的 CoinGecko(币虎)