coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
Mixin 价格 (XIN)
Mixin (XIN)
sats751,777.49122530 3.1%
0.00751777 BTC 0.5%
435点赞
sats739,791.63920350
24 小时范围
sats761,566.72055743
市值 ?
24小时交易量 sats1,536,947,813.64908960
流通供应量 ?
总供应量 1,000,000
显示更多信息
隐藏信息

将XIN转换为SATS(Mixin至Satoshi)

XIN 到 SATS 的今日汇率为 sats 751,777,自昨天以来sats747,966.06443482有 已增加 0.5% 的变动。
Mixin (XIN) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 sats894,114.25686462 相比变动为 下降 -15.9%。

1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-0.3%
3.1%
1.7%
-27.2%
-35.8%
-54.3%

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那里购买并出售Mixin?

Mixin的全球24小时交易量为sats1,536,947,813.64908960。Mixin可在11个不同的市场中进来交易,而在BigONE中的交易最为活跃。

Mixin 7 天价格历史(XIN)至SATS

比较 Mixin 在本周的 SATS 价格和变化。
日期 星期几 1 XIN 至SATS 24 小时变化 更改 %
May 23, 2022 Monday sats 751,777 sats 3,811.43 0.5%
May 22, 2022 Sunday sats 748,356 sats 9,956.41 1.3%
May 21, 2022 Saturday sats 738,400 sats 4,664.79 0.6%
May 20, 2022 Friday sats 733,735 -sats 4,853.77 -0.7%
May 19, 2022 Thursday sats 738,589 sats 10,769.46 1.5%
May 18, 2022 Wednesday sats 727,820 sats 3,902.58 0.5%
May 17, 2022 Tuesday sats 723,917 sats 6,646.81 0.9%

将Mixin(XIN)换算为SATS

XIN SATS
0.01 7517.77
0.1 75178
1 751777
2 1503555
5 3758887
10 7517775
20 15035550
50 37588875
100 75177749
1000 751777491

将Satoshi(SATS)换算为XIN

SATS XIN
0.01 0.000000013302
0.1 0.000000133018
1 0.00000133
2 0.00000266
5 0.00000665
10 0.00001330
20 0.00002660
50 0.00006651
100 0.00013302
1000 0.00133018