Rank #N/A
402点赞
mixin  (XIN)
Mixin (XIN)
XAG11.80 -15.6%
0.00808395 BTC -12.6%
402点赞
XAG11.51
24 小时范围
XAG14.48
市值 ?
24小时交易量 XAG1,412.06
流通供应量 ?
总供应量 1,000,000
显示信息
隐藏信息

Mixin的XAG图表

XIN 到 XAG 的今日汇率为 XAG11.80,自昨天以来XAG13.99有 下降 -15.7% 的变动。
Mixin (XIN) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 XAG18.91 相比变动为 下降 -37.6%。

1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
0.5%
-15.6%
-26.0%
-25.9%
-33.5%
99.4%

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那里购买并出售Mixin?

Mixin拥有全球 24 小时成交量 XAG1,412.06。Mixin可以在10不同市场中进行交易(完整清单)并且在CBX中交易最为活跃。阅读更多Mixin的信息。

Mixin 7 天价格历史(XIN)至XAG

比较 Mixin 在本周的 XAG 价格和变化。
日期 星期几 1 XIN 至XAG 24 小时变化 更改 %
January 22, 2022 Saturday XAG11.80 -XAG3.16 -21.1%
January 21, 2022 Friday XAG14.96 -XAG0.459429 -3.0%
January 20, 2022 Thursday XAG15.42 -XAG1.45 -8.6%
January 19, 2022 Wednesday XAG16.87 XAG0.364245 2.2%
January 18, 2022 Tuesday XAG16.51 -XAG0.635250 -3.7%
January 17, 2022 Monday XAG17.14 XAG0.156681 0.9%
January 16, 2022 Sunday XAG16.99 XAG0.118002 0.7%

Convert Mixin (XIN) to XAG

XIN XAG
0.01 0.118017
0.1 1.18
1 11.80
2 23.60
5 59.01
10 118.02
20 236.03
50 590.09
100 1180.17
1000 11801.73

Convert Silver - Troy Ounce (XAG) to XIN

XAG XIN
0.01 0.00084733
0.1 0.00847333
1 0.084733
2 0.169467
5 0.423667
10 0.847333
20 1.69
50 4.24
100 8.47
1000 84.73
coingecko (thumbnail mini)
适用于 iOS 的 CoinGecko(币虎)
coingecko (thumbnail mini)
适用于 Android 的 CoinGecko(币虎)