coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
Mixin 价格 (XIN)
Mixin (XIN)
XDR115.55 1.2%
0.00769015 BTC -0.2%
454点赞
XDR112.34
24 小时范围
XDR115.87
市值 ?
24小时交易量 XDR309,278
流通供应量 ?
总供应量 1,000,000
显示更多信息
隐藏信息

Mixin Price in XDR: Convert XIN to XDR

XIN 到 XDR 的今日汇率为 XDR 115.55,自昨天以来XDR114.13有 已增加 1.2% 的变动。
Mixin (XIN) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 XDR168.17 相比变动为 下降 -31.3%。

1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
0.1%
1.2%
2.5%
0.9%
-31.8%
-50.0%

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那里购买并出售Mixin?

Mixin的全球24小时交易量为XDR309,278。Mixin可在11个不同的市场中进来交易,而在BigONE中的交易最为活跃。

Mixin 7 天价格历史(XIN)至XDR

比较 Mixin 在本周的 XDR 价格和变化。
日期 星期几 1 XIN 至XDR 24 小时变化 更改 %
July 07, 2022 Thursday XDR 115.55 XDR 1.42 1.2%
July 06, 2022 Wednesday XDR 113.43 -XDR 1.020 -0.9%
July 05, 2022 Tuesday XDR 114.45 XDR 2.64 2.4%
July 04, 2022 Monday XDR 111.81 -XDR 0.635055 -0.6%
July 03, 2022 Sunday XDR 112.45 XDR 1.26 1.1%
July 02, 2022 Saturday XDR 111.19 XDR 1.76 1.6%
July 01, 2022 Friday XDR 109.43 -XDR 3.15 -2.8%

将Mixin(XIN)换算为XDR

XIN XDR
0.01 1.16
0.1 11.56
1 115.55
2 231.10
5 577.76
10 1155.51
20 2311.03
50 5777.57
100 11555.14
1000 115551

将IMF Special Drawing Rights(XDR)换算为XIN

XDR XIN
0.01 0.00008654
0.1 0.00086542
1 0.00865415
2 0.01730831
5 0.04327077
10 0.086542
20 0.173083
50 0.432708
100 0.865415
1000 8.65