coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
Mixin 价格 (XIN)
Mixin (XIN)
XRP532.11899042 -3.6%
0.00744711 BTC 0.7%
435点赞
XRP513.29165435
24 小时范围
XRP534.96316132
市值 ?
24小时交易量 XRP1,584,029.33685520
流通供应量 ?
总供应量 1,000,000
显示更多信息
隐藏信息

将XIN转换为XRP(Mixin至XRP)

XIN 到 XRP 的今日汇率为 XRP 532.119,自昨天以来XRP533.41699470有 下降 -0.2% 的变动。
Mixin (XIN) 处在 向上 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 XRP481.23120077 相比变动为 已增加 10.6%。

1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-0.5%
-3.6%
3.9%
-32.2%
-42.3%
-59.1%

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那里购买并出售Mixin?

Mixin的全球24小时交易量为XRP1,584,029.33685520。Mixin可在11个不同的市场中进来交易,而在BigONE中的交易最为活跃。

Mixin 7 天价格历史(XIN)至XRP

比较 Mixin 在本周的 XRP 价格和变化。
日期 星期几 1 XIN 至XRP 24 小时变化 更改 %
May 20, 2022 Friday XRP 532.119 -XRP 1.298004 -0.2%
May 19, 2022 Thursday XRP 522.766 XRP 17.475773 3.5%
May 18, 2022 Wednesday XRP 505.290 -XRP 6.981994 -1.4%
May 17, 2022 Tuesday XRP 512.272 XRP 11.960262 2.4%
May 16, 2022 Monday XRP 500.312 -XRP 11.632501 -2.3%
May 15, 2022 Sunday XRP 511.945 -XRP 10.892111 -2.1%
May 14, 2022 Saturday XRP 522.837 -XRP 11.859887 -2.2%

将Mixin(XIN)换算为XRP

XIN XRP
0.01 5.321190
0.1 53.212
1 532.119
2 1064
5 2661
10 5321
20 10642
50 26606
100 53212
1000 532119

将XRP(XRP)换算为XIN

XRP XIN
0.01 0.00001879
0.1 0.00018793
1 0.00187928
2 0.00375856
5 0.00939639
10 0.01879279
20 0.03758558
50 0.09396395
100 0.18792789
1000 1.879279