netrum  (NTR)
Netrum (NTR)
$0.00502633 1.5%
0.00000054 BTC 0.2%
249点赞
市值
$9,109.96
24小时交易量
$32.19
24 小时最低 / 24 小时最高
$0.00495319 / $0.01014444
流通供应量
1,812,445 / 11,000,000
NTR
USD

Netrum VND (历史数据)

日期 开放 关闭
2020-07-11 ₫116.50 N/A
2020-07-10 ₫140.43 ₫116.50
2020-07-09 ₫57.33 ₫140.43
2020-07-08 ₫237.76 ₫57.33
2020-07-07 ₫237.76 ₫237.76
2020-07-06 ₫146.95 ₫237.76
2020-07-05 ₫146.95 ₫146.95
2020-06-29 ₫132.90 ₫146.95
2020-06-28 ₫132.90 ₫132.90
2020-06-26 ₫172.26 ₫132.90
2020-06-25 ₫238.46 ₫172.26
2020-06-24 ₫238.46 ₫238.46
2020-06-19 ₫150.52 ₫238.46
2020-06-18 ₫126.63 ₫150.52
2020-06-17 ₫126.70 ₫126.63
2020-06-16 ₫126.70 ₫126.70
coingecko (thumbnail mini)
适用于 iOS 的 CoinGecko(币虎)
coingecko (thumbnail mini)
适用于 Android 的 CoinGecko(币虎)