netrum  (NTR)
Netrum (NTR)
$0.00633990 ?
最近更新: 2020-07-05 12:33:48 UTC (1 day前)
248点赞
市值
$11,490.73
24小时交易量
?
24 小时最低 / 24 小时最高
? / ?
流通供应量
1,812,445 / 11,000,000
NTR
USD

Netrum XRP (历史数据)

日期 开放 关闭
2020-07-06 XRP0.03590121 N/A
2020-07-05 XRP0.03590121 XRP0.03590121
2020-06-29 XRP0.03198344 XRP0.03590121
2020-06-28 XRP0.03198344 XRP0.03198344
2020-06-26 XRP0.04090268 XRP0.03198344
2020-06-25 XRP0.05557398 XRP0.04090268
2020-06-24 XRP0.05557398 XRP0.05557398
2020-06-19 XRP0.03394763 XRP0.05557398
2020-06-18 XRP0.02790708 XRP0.03394763
2020-06-17 XRP0.02851822 XRP0.02790708
2020-06-16 XRP0.02851822 XRP0.02851822
2020-06-10 XRP0.02715749 XRP0.02851822
2020-06-09 XRP0.03886397 XRP0.02715749
2020-06-08 XRP0.03887957 XRP0.03886397
2020-06-07 XRP0.02793919 XRP0.03887957
coingecko (thumbnail mini)
适用于 iOS 的 CoinGecko(币虎)
coingecko (thumbnail mini)
适用于 Android 的 CoinGecko(币虎)