coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Rank #2753
Parachute 价格 (PAR)
Parachute (PAR)
BTC0.00000002 -0.5%
0.00000002 BTC 0.0%
0.00000026 ETH -0.1%
在4,392个观察清单上
BTC0.00000002
24 小时范围
BTC0.00000002
市值 BTC11.85810176
24小时交易量 BTC3.43896255
完全摊薄估值 ?
流通供应量 620,935,071
总供应量 999,628,334
显示更多信息
隐藏信息

Parachute的BTC汇率:将PAR转换为BTC

PAR
BTC

1 PAR = BTC0.00000002

最近更新于05:43AM UTC。

PAR对BTC图表

PAR 到 BTC 的今日汇率为 BTC 0.000000019097,自昨天以来BTC0.00000002有 已增加 0.0% 的变动。
Parachute (PAR) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 BTC0.00000002 相比变动为 下降 -1.7%。
Live Chart
需要更多数据? 探索我们的API
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-0.3%
-0.5%
-0.1%
-2.7%
-19.7%
-87.8%

我可以在那里购买并出售Parachute?

Parachute的全球24小时交易量为BTC3.43896255。Parachute可在15个不同的市场中进来交易,而在Mercatox中的交易最为活跃。

Parachute 7 天价格历史(PAR)至BTC

比较 Parachute 在本周的 BTC 价格和变化。
日期 星期几 1 PAR 至BTC 24 小时变化 更改 %
November 27, 2022 星期日 BTC 0.000000019097 BTC 0.000000000001684 0.0%
November 26, 2022 星期六 BTC 0.000000018879 BTC 0.000000000026000 0.1%
November 25, 2022 星期五 BTC 0.000000018853 BTC 0.000000000330200 1.8%
November 24, 2022 星期四 BTC 0.000000018522 BTC 0.000000000288600 1.6%
November 23, 2022 星期三 BTC 0.000000018234 -BTC 0.000000000018200 -0.1%
November 22, 2022 星期二 BTC 0.000000018252 BTC 0.000000000019534 0.1%
November 21, 2022 星期一 BTC 0.000000018232 -BTC 0.000000000709372 -3.7%

将Parachute(PAR)换算为BTC

PAR BTC
0.01 PAR 0.000000000190972 BTC
0.1 PAR 0.000000001910 BTC
1 PAR 0.000000019097 BTC
2 PAR 0.000000038194 BTC
5 PAR 0.000000095486 BTC
10 PAR 0.000000190972 BTC
20 PAR 0.000000381943 BTC
50 PAR 0.000000954858 BTC
100 PAR 0.00000191 BTC
1000 PAR 0.00001910 BTC

将Bitcoin(BTC)换算为PAR

BTC PAR
0.01 BTC 523638 PAR
0.1 BTC 5236378 PAR
1 BTC 52363783 PAR
2 BTC 104727567 PAR
5 BTC 261818917 PAR
10 BTC 523637833 PAR
20 BTC 1047275666 PAR
50 BTC 2618189166 PAR
100 BTC 5236378331 PAR
1000 BTC 52363783312 PAR