quarkchain  (QKC)
QuarkChain (QKC)
$0.00533343 -7.3%
0.00001512 ETH -7.3%
1,827点赞
市值
$31,077,831
24小时交易量
$1,918,089
24 小时最低 / 24 小时最高
$0.00522551 / $0.00577105
流通供应量
5,846,330,998 / 10,000,000,000
QKC
USD

QuarkChain XDR (历史数据)

日期 Market Cap Volume 开放 关闭
2020-10-01 XDR23,918,032 XDR2,388,310 XDR0.00408693 N/A
2020-09-30 XDR23,302,450 XDR642,588 XDR0.00398922 XDR0.00408693
2020-09-29 XDR22,120,259 XDR607,465 XDR0.00378755 XDR0.00398922
2020-09-28 XDR22,594,549 XDR801,160 XDR0.00387485 XDR0.00378755
2020-09-27 XDR23,129,624 XDR550,263 XDR0.00393813 XDR0.00387485
2020-09-26 XDR22,420,626 XDR582,175 XDR0.00385274 XDR0.00393813
2020-09-25 XDR22,056,836 XDR865,776 XDR0.00378062 XDR0.00385274
2020-09-24 XDR20,610,067 XDR3,049,504 XDR0.00355344 XDR0.00378062
2020-09-23 XDR22,069,561 XDR1,729,107 XDR0.00378763 XDR0.00355344
2020-09-22 XDR20,493,436 XDR965,690 XDR0.00349542 XDR0.00378763
2020-09-21 XDR23,183,028 XDR743,829 XDR0.00397118 XDR0.00349542
2020-09-20 XDR23,747,235 XDR671,981 XDR0.00406854 XDR0.00397118
2020-09-19 XDR24,182,601 XDR1,761,932 XDR0.00415224 XDR0.00406854
2020-09-18 XDR22,954,382 XDR747,580 XDR0.00393409 XDR0.00415224
2020-09-17 XDR23,255,815 XDR796,031 XDR0.00392815 XDR0.00393409
2020-09-16 XDR24,345,965 XDR1,434,758 XDR0.00417428 XDR0.00392815
2020-09-15 XDR25,464,231 XDR928,817 XDR0.00436703 XDR0.00417428
2020-09-14 XDR25,574,649 XDR1,440,743 XDR0.00439946 XDR0.00436703
2020-09-13 XDR27,341,934 XDR5,341,103 XDR0.00471392 XDR0.00439946
2020-09-12 XDR25,061,705 XDR1,070,786 XDR0.00429565 XDR0.00471392
2020-09-11 XDR25,135,584 XDR1,036,705 XDR0.00432866 XDR0.00429565
2020-09-10 XDR23,937,607 XDR1,039,735 XDR0.00411331 XDR0.00432866
2020-09-09 XDR22,664,739 XDR1,016,918 XDR0.00388900 XDR0.00411331
2020-09-08 XDR23,393,899 XDR1,551,328 XDR0.00400902 XDR0.00388900
2020-09-07 XDR24,133,296 XDR1,362,334 XDR0.00411520 XDR0.00400902
2020-09-06 XDR23,022,959 XDR1,707,855 XDR0.00400525 XDR0.00411520
2020-09-05 XDR27,897,651 XDR2,797,839 XDR0.00473772 XDR0.00400525
2020-09-04 XDR24,290,986 XDR2,380,221 XDR0.00418763 XDR0.00473772
2020-09-03 XDR31,851,867 XDR2,980,834 XDR0.00546475 XDR0.00418763
2020-09-02 XDR35,507,096 XDR3,321,066 XDR0.00606027 XDR0.00546475
2020-09-01 XDR31,784,417 XDR1,835,334 XDR0.00596044 XDR0.00606027
coingecko (thumbnail mini)
适用于 iOS 的 CoinGecko(币虎)
coingecko (thumbnail mini)
适用于 Android 的 CoinGecko(币虎)