coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Rank #N/A
Social Send 价格 (SEND)
Social Send (SEND)
DOT0.00020609 47.6%
0.00000007 BTC 50.1%
在482个观察清单上
DOT0.00013170
24 小时范围
DOT0.00021660
市值 ?
24小时交易量 DOT0.03908994
完全摊薄估值 ?
流通供应量 ?
总供应量 65,000,000
显示更多信息
隐藏信息

Social Send的DOT汇率:将SEND转换为DOT

SEND
DOT

1 SEND = DOT0.00020609

最近更新于03:00PM UTC。

SEND对DOT图表

SEND 到 DOT 的今日汇率为 DOT 0.00020609,自昨天以来DOT0.00013428有 已增加 53.5% 的变动。
Social Send (SEND) 处在 向上 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 DOT0.00014325 相比变动为 已增加 43.9%。
需要更多数据? 探索我们的API
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-2.9%
47.6%
64.2%
41.8%
14.4%
-80.7%

我可以在那里购买并出售Social Send?

Social Send的全球24小时交易量为DOT0.03908994。Social Send可在9个不同的市场中进来交易,而在StakeCube Exchange中的交易最为活跃。

Social Send 7 天价格历史(SEND)至DOT

比较 Social Send 在本周的 DOT 价格和变化。
日期 星期几 1 SEND 至DOT 24 小时变化 更改 %
November 28, 2022 星期一 DOT 0.00020609 DOT 0.00007181 53.5%
November 27, 2022 星期日 DOT 0.00018190 DOT 0.00000516 2.9%
November 26, 2022 星期六 DOT 0.00017675 DOT 0.00000152 0.9%
November 25, 2022 星期五 DOT 0.00017522 -DOT 0.00000776 -4.2%
November 24, 2022 星期四 DOT 0.00018298 DOT 0.00010271 128.0%
November 23, 2022 星期三 DOT 0.00008027 -DOT 0.00004069 -33.6%
November 22, 2022 星期二 DOT 0.00012095 -DOT 0.00000179 -1.5%

将Social Send(SEND)换算为DOT

SEND DOT
0.01 SEND 0.00000206 DOT
0.1 SEND 0.00002061 DOT
1 SEND 0.00020609 DOT
2 SEND 0.00041217 DOT
5 SEND 0.00103043 DOT
10 SEND 0.00206086 DOT
20 SEND 0.00412172 DOT
50 SEND 0.01030429 DOT
100 SEND 0.02060858 DOT
1000 SEND 0.20608580 DOT

将Polkadot(DOT)换算为SEND

DOT SEND
0.01 DOT 48.523478 SEND
0.1 DOT 485.235 SEND
1 DOT 4852 SEND
2 DOT 9705 SEND
5 DOT 24262 SEND
10 DOT 48523 SEND
20 DOT 97047 SEND
50 DOT 242617 SEND
100 DOT 485235 SEND
1000 DOT 4852348 SEND