coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #3801
Sucrecoin 价格 (XSR)
Sucrecoin (XSR)
XDR0.000110219693 1.8%
0.00000001 BTC 0.0%
255点赞
XDR0.000106439378
24 小时范围
XDR0.000110085427
市值 XDR1,376.94
24小时交易量 XDR0.053125891843
流通供应量 12,530,890
总供应量 21,212,444
显示更多信息
隐藏信息

Sucrecoin的XDR汇率:将XSR转换为XDR

XSR to XDR Chart

XSR 到 XDR 的今日汇率为 XDR 0.00011022,自昨天以来XDR0.000108142266有 已增加 1.9% 的变动。
Sucrecoin (XSR) 处在 向上 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 XDR0.000093360063 相比变动为 已增加 18.1%。
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
1.1%
1.8%
-19.1%
-8.2%
18.9%
-90.3%

我可以在那里购买并出售Sucrecoin?

Sucrecoin的全球24小时交易量为XDR0.053125891843。Sucrecoin可在7个不同的市场中进来交易,而在SouthXchange中的交易最为活跃。

Sucrecoin 7 天价格历史(XSR)至XDR

比较 Sucrecoin 在本周的 XDR 价格和变化。
日期 星期几 1 XSR 至XDR 24 小时变化 更改 %
August 15, 2022 Monday XDR 0.00011022 XDR 0.00000208 1.9%
August 14, 2022 Sunday N/A N/A ?
August 13, 2022 Saturday XDR 0.00014096 XDR 0.000000295923 0.2%
August 12, 2022 Friday XDR 0.00014067 XDR 0.000000030223 0.0%
August 11, 2022 Thursday XDR 0.00014064 XDR 0.00000393 2.9%
August 10, 2022 Wednesday XDR 0.00013670 -XDR 0.00000442 -3.1%
August 09, 2022 Tuesday XDR 0.00014112 XDR 0.00000436 3.2%

将Sucrecoin(XSR)换算为XDR

XSR XDR
0.01 0.00000110
0.1 0.00001102
1 0.00011022
2 0.00022044
5 0.00055110
10 0.00110220
20 0.00220439
50 0.00551098
100 0.01102197
1000 0.110220

将IMF Special Drawing Rights(XDR)换算为XSR

XDR XSR
0.01 90.73
0.1 907.28
1 9072.79
2 18145.58
5 45364
10 90728
20 181456
50 453639
100 907279
1000 9072789