coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
coingecko (thumbnail mini)
在APP中继续
实时追踪汇率
Give Feedback
Rank #N/A
V-Dimension 价格 (VOLLAR)
V-Dimension (VOLLAR)
BNB0.00085243 0.5%
0.00001194 BTC 0.9%
221点赞
BNB0.00084087
24 小时范围
BNB0.00088663
市值 ?
24小时交易量 BNB216.39996727
流通供应量 ?
总供应量 2,100,000,000
显示更多信息
隐藏信息

V-Dimension的BNB汇率:将VOLLAR转换为BNB

VOLLAR to BNB Chart

VOLLAR 到 BNB 的今日汇率为 BNB 0.00085243,自昨天以来BNB0.00086727有 下降 -1.7% 的变动。
V-Dimension (VOLLAR) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 BNB0.00106945 相比变动为 下降 -20.3%。
1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
0.2%
0.5%
-5.7%
-0.3%
6.7%
-13.4%

我可以在那里购买并出售V-Dimension?

V-Dimension的全球24小时交易量为BNB216.39996727。V-Dimension可在40个不同的市场中进来交易,而在Hotbit中的交易最为活跃。

V-Dimension 7 天价格历史(VOLLAR)至BNB

比较 V-Dimension 在本周的 BNB 价格和变化。
日期 星期几 1 VOLLAR 至BNB 24 小时变化 更改 %
August 07, 2022 Sunday BNB 0.00085243 -BNB 0.00001485 -1.7%
August 06, 2022 Saturday BNB 0.00087416 -BNB 0.00000719 -0.8%
August 05, 2022 Friday BNB 0.00088135 -BNB 0.00002484 -2.7%
August 04, 2022 Thursday BNB 0.00090619 -BNB 0.00005108 -5.3%
August 03, 2022 Wednesday BNB 0.00095727 BNB 0.00000504 0.5%
August 02, 2022 Tuesday BNB 0.00095223 -BNB 0.00002958 -3.0%
August 01, 2022 Monday BNB 0.00098181 -BNB 0.00003721 -3.7%

将V-Dimension(VOLLAR)换算为BNB

VOLLAR BNB
0.01 0.00000852
0.1 0.00008524
1 0.00085243
2 0.00170486
5 0.00426214
10 0.00852428
20 0.01704855
50 0.04262138
100 0.08524276
1000 0.85242760

将Binance Coin(BNB)换算为VOLLAR

BNB VOLLAR
0.01 11.731202
0.1 117.312
1 1173
2 2346
5 5866
10 11731
20 23462
50 58656
100 117312
1000 1173120