coingecko (thumbnail mini)
앱에서 계속하기
실시간으로 가격을 추적하세요
coingecko (thumbnail mini)
앱에서 계속하기
실시간으로 가격을 추적하세요
Give Feedback
Rank #2191
Polis 시세 (POLIS)
Polis (POLIS)
BTC0.00000199 -5.2%
0.00000199 BTC -2.9%
0.00017623 BNB -3.5%
2,191명이 내용을 좋아합니다.
BTC0.00000197
24시간 범위
BTC0.00000208
시가총액 BTC30.57840240
24시간 거래대금 BTC0.00101697
가치 완전 희석 BTC49.64888888
유통량 15,397,324
총 공급량 10,293,655
최대 공급량 25,000,000
정보 더 보기
정보 숨기기

POLIS에서 BTC 환전(Polis에서 Bitcoin 환전)

오늘 POLIS > BTC 전환율은 0.00000199BTC이며, 어제 BTC0.00000205 대비 감소함-2.9%입니다.
Polis(POLIS)는 월 변화량이 하향로, 1개월(30일) 전 BTC0.00000269 대비 감소함-26.0%입니다.

1시간
24시간
7일
14일
30일
1년
-0.0%
-5.2%
-4.4%
-46.7%
-46.3%
-48.0%
Live Chart

We're indexing our data. Come back later!

Polis 매매는 어디서 할 수 있나요?

Polis 코인의 전 세계 24시간 거래량은 BTC0.00101697입니다. Polis 코인은 18개의 시장에서 거래 가능하며. 사우스엑스체인지 (SouthXchange)에서의 거래가 가장 활발합니다.

Polis(POLIS)의 BTC 대비 7일 가격 내역

한 주간 Polis의 가격 및 그 변동폭을 BTC 기준으로 비교합니다.
날짜 요일 1 POLIS > BTC 24시간 변동폭 변동폭(%)
June 27, 2022 Monday 0.00000199BTC -0.000000058944BTC -2.9%
June 26, 2022 Sunday 0.00000210BTC -0.000000001727BTC -0.1%
June 25, 2022 Saturday 0.00000210BTC -0.000000037947BTC -1.8%
June 24, 2022 Friday 0.00000214BTC 0.000000019639BTC 0.9%
June 23, 2022 Thursday 0.00000212BTC -0.000000008494BTC -0.4%
June 22, 2022 Wednesday 0.00000213BTC -0.00000108BTC -33.7%
June 21, 2022 Tuesday 0.00000321BTC 0.00000111BTC 52.5%

Polis(POLIS) > BTC 환전

POLIS BTC
0.01 0.000000019871
0.1 0.000000198710
1 0.00000199
2 0.00000397
5 0.00000994
10 0.00001987
20 0.00003974
50 0.00009935
100 0.00019871
1000 0.00198710

Bitcoin(BTC) > POLIS 환전

BTC POLIS
0.01 5032
0.1 50325
1 503247
2 1006493
5 2516233
10 5032465
20 10064930
50 25162326
100 50324652
1000 503246521