Rank #1
806,058点赞
比特币  (BTC)
比特币 (BTC)
BTC1.00000000 -0.1%
1.00000000 BTC 0.0%
806,058点赞
BTC1.00000000
24 小时范围
BTC1.00000000
市值 BTC18,887,662.00000000
24小时交易量 BTC623,168.92080899
完全摊薄估值 BTC21,000,000.00000000
流通供应量 18,887,662
总供应量 21,000,000
最大供给 21,000,000
显示信息
隐藏信息

比特币的BTC图表

BTC 到 BTC 的今日汇率为 BTC1.000000,自昨天以来BTC1.00000000有 已增加 0.0% 的变动。
比特币 (BTC) 处在 向上 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 BTC1.00000000 相比变动为 已增加 0.0%。

1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
0.3%
-0.1%
-1.0%
-5.4%
-7.0%
191.5%

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那里购买并出售比特币?

比特币拥有全球 24 小时成交量 BTC623,168.92080899。比特币可以在480不同市场中进行交易(完整清单)并且在FTX.US中交易最为活跃。阅读更多比特币的信息。

比特币 7 天价格历史(BTC)至BTC

比较 比特币 在本周的 BTC 价格和变化。
日期 星期几 1 BTC 至BTC 24 小时变化 更改 %
December 01, 2021 Wednesday BTC1.000000 BTC0.000000000000 0.0%
November 30, 2021 Tuesday BTC1.000000 BTC0.000000000000 0.0%
November 29, 2021 Monday BTC1.000000 BTC0.000000000000 0.0%
November 28, 2021 Sunday BTC1.000000 BTC0.000000000000 0.0%
November 27, 2021 Saturday BTC1.000000 BTC0.000000000000 0.0%
November 26, 2021 Friday BTC1.000000 BTC0.000000000000 0.0%
November 25, 2021 Thursday BTC1.000000 BTC0.000000000000 0.0%

Convert 比特币 (BTC) to BTC

BTC BTC
0.01 0.01000000
0.1 0.10000000
1 1.000000
2 2.000000
5 5.000000
10 10.000000
20 20.000000
50 50.000
100 100.000
1000 1000

Convert Bitcoin (BTC) to BTC

BTC BTC
0.01 0.01000000
0.1 0.10000000
1 1.000000
2 2.000000
5 5.000000
10 10.000000
20 20.000000
50 50.000
100 100.000
1000 1000
coingecko (thumbnail mini)
适用于 iOS 的 CoinGecko(币虎)
coingecko (thumbnail mini)
适用于 Android 的 CoinGecko(币虎)