Bluearrow
最简单的跟踪Cryptocurrencies的方式

广告


最近7天
# 货币 % % % %
1
Loader
BTC
SHA-256 (834 PH/s)
$1,666,675,693.19
98
฿144065.45
98
12891
8309
1429
3140
2662

4526

407

219
97
232425
5487
2.22
190

31517

195338
99
Bing mini
12,700,000
Alexa mini
9151
2
Loader
ETH
88
฿90572.49
93
4273
1417
547
2120
1805

849

93

96
74
51026
1114
2.35
47.9

44038

78060
75
Bing mini
820,000
Alexa mini
13258
3
Loader
XRP
78
฿42003.21
83
1348
420
256
259
205

257

21

16
57
8513
316
1.12
25.2

11231

45472
60
Bing mini
117,000
Alexa mini
18302
4
Loader
LTC
Scrypt (5.86 TH/s)
$195,248,892.59
76
฿68782.09
82
1325
921
269
160
150

67

27

7
62
28914
296
1.14
25.0

45674

32379
44
Bing mini
632,000
Alexa mini
97687
5
Loader
DOGE
Scrypt (6.16 TH/s)
$205,139,549.43
74
฿5751.01
85
1217
561
160
386
334

730

67

20
70
76151
267
1.82
32.5

57348

154043
44
Bing mini
511,000
Alexa mini
87400
6
Loader
XMR
70
฿7690.06
81
634
337
152
607
416

1256

104

14
55
11996
244
1.02
31.5

4423

17555
45
Bing mini
604,000
Alexa mini
79644
7
Loader
DASH
X11 (5.37 TH/s)
$670,702,092.94
69
฿4079.05
81
446
263
133
216
162

1037

42

21
48
4938
70
0.2
3.71

15874

22534
49
Bing mini
261,000
Alexa mini
37837
8
Loader
GNT
68
฿12494.51
82
680
51
121
490
372

319

11

193
45
4374
85
0.2
3.38

1675

13726
51
Bing mini
5,740,000
Alexa mini
100499
9
Loader
ZEC
67
฿7236.99
88
2345
546
262
1681
1126

253

25

53
34
1852
35
0.06
0.8

0

15448
48
Bing mini
264,000
Alexa mini
43093
10
Loader
SC
66
฿2165.07
85
764
105
99
697
585

730

20

216
48
3673
111
1.02
17.1

586

7378
39
Bing mini
68,100
Alexa mini
84624
11
Loader
REP
64
฿1705.00
77
169
45
47
116
112

59

9

279
46
3141
46
0.1
1.12

15345

16564
41
Bing mini
320,000
Alexa mini
126685
12
Loader
LSK
Proof of Stake (N/A)
63
฿669.10
83
210
81
58
405
349

151

17

154
45
2286
35
0.08
0.4

13457

14369
37
Bing mini
103,000
Alexa mini
158470
13
Loader
DGB
61
฿3251.35
65
40
35
30
24
22

34

7

6
48
3042
59
0.6
6.02

5421

30485
36
Bing mini
68,500
Alexa mini
149445
14
Loader
BTS
61
฿1821.83
77
184
81
81
232
143

214

37

23
41
1344
26
0.04
0.1

8513

6242
38
Bing mini
104,000
Alexa mini
146352
15
Loader
XLM
61
฿6093.71
60
269
48
59
112
50

68

14

0
43
1937
33
0.06
0.5

5824

14272
45
Bing mini
394,000
Alexa mini
72022
16
Loader
XEM
Proof of Importance (N/A)
60
฿5064.88
62
45
36
35
319
216

82

16

0
35
201
6
0
0

4272

8502
45
Bing mini
365,000
Alexa mini
64482
17
Loader
PIVX
59
฿621.14
78
67
49
39
61
47

113

14

71
40
1239
22
0.2
1.68

1975

5373
35
Bing mini
26,400
Alexa mini
104111
18
Loader
BCN
Cryptonight (N/A)
58
฿1858.18
58
107
1298
44
95
37

10

5

3
41
1800
39
0.4
4.15

1248

3019
40
Bing mini
119,000
Alexa mini
92845
19
Loader
FCT
58
฿973.21
75
54
12
35
24
20

189

10

253
35
1878
38
0.06
0.7

2939

6
35
Bing mini
111,000
Alexa mini
1050100
20
Loader
RDD
Proof of Stake Velocity (N/A)
58
฿363.61
61
141
64
97
74
36

17

13

0
55
22877
55
0.5
7.68

13513

38170
34
Bing mini
58,300
Alexa mini
257941
21
Loader
WAVES
Proof of Stake (N/A)
58
฿571.01
67
74
40
34
12
5

232

8

84
41
905
11
0.06
0.4

24612

7130
39
Bing mini
200,000
Alexa mini
151208
22
Loader
LBC
57
฿317.37
81
3150
97
75
195
123

339

13

59
42
1443
22
0.04
0.3

10157

5640
37
Bing mini
60,800
Alexa mini
114332
23
Loader
SJCX
57
฿107.47
78
237
72
53
470
454

208

27

9
44
2063
43
0.2
3.49

4208

15231
41
Bing mini
85,500
Alexa mini
69243
24
Loader
SYS
56
฿691.76
66
18
7
22
134
66

17

6

73
39
629
24
0.02
0

2996

14959
32
Bing mini
24,900
Alexa mini
313335
25
Loader
NMC
56
฿296.22
74
162
56
39
104
36

140

29

235
42
2720
25
0.06
0.2

1544

4711
36
Bing mini
149,000
Alexa mini
1921197
26
Loader
MAID
56
฿672.40
62
83
38
47
74
56

538

34

1
43
2356
34
0.1
1.06

2217

15886
35
Bing mini
43,000
Alexa mini
167197
27
Loader
XCP
56
฿88.08
80
206
129
55
538
472

323

29

16
39
686
20
0.02
0.2

3079

11250
36
Bing mini
117,000
Alexa mini
314647
28
Loader
STRAT
56
฿4379.48
52
20
8
16
0
0

13

3

7
41
1123
41
0.2
1.49

2367

9806
35
Bing mini
55,800
Alexa mini
159609
29
Loader
DCR
55
฿448.59
73
82
34
28
225
165

438

20

14
32
1185
22
0.02
0.07

0

5613
36
Bing mini
53,400
Alexa mini
116272
30
Loader
NXT
Proof of Stake (N/A)
55
฿730.88
60
53
86
53
365
299

13

10

0
44
1879
33
0.05
0.5

18118

8059
38
Bing mini
199,000
Alexa mini
245434
31
Loader
PPC
55
฿368.06
63
279
174
74
60
19

102

22

2
43
3239
23
0.02
0.1

2386

7913
38
Bing mini
189,000
Alexa mini
209443
32
Loader
STEEM
55
฿820.63
85
308
161
84
754
622

290

25

100
8.8
0
0
0
0

5790

0
37
Bing mini
86,500
Alexa mini
168634
33
Loader
GRC
Proof of Research (N/A)
54
฿179.71
78
105
73
42
205
128

79

25

69
41
1581
31
0.2
1.44

887

12031
34
Bing mini
67,000
Alexa mini
351064
34
Loader
SBD
54
฿24.89
85
308
161
84
754
622

100

10

100
41
1072
36
0.6
0.1

5790

719
45
Bing mini
1,440,000
Alexa mini
168634
35
Loader
ANS
54
฿1184.29
60
294
174
83
11
10

6

4

5
30
167
6
0
0

195

5258
37
Bing mini
169,000
Alexa mini
412734
36
Loader
VTC
Lyra2RE (135 GH/s)
51
฿137.61
55
5
7
10
2
2

27

16

0
45
4234
30
0.04
0.3

2792

26775
34
Bing mini
72,800
Alexa mini
440975
37
Loader
ETC
51
฿49666.60
17
13
2
10
0
0

0

0

0
29
4114
65
0.3
5.18

0

0
37
Bing mini
217,000
Alexa mini
0
38
Loader
FTC
NeoScrypt (791 MH/s)
$895,582.83
50
฿17.87
71
60
82
42
66
50

80

12

6
43
3494
4
0
0

2604

8158
34
Bing mini
65,000
Alexa mini
553009
39
Loader
XVG
50
฿230.47
63
10
20
12
7
6

36

10

4
30
140
5
0
0.06

903

1365
32
Bing mini
30,200
Alexa mini
567123
40
Loader
TIME
50
฿194.52
65
17
28
11
10
7

17

7

20
35
162
2
0.02
0

20616

7155
31
Bing mini
19,300
Alexa mini
218649
41
Loader
TRST
50
฿75.82
59
31
13
14
29
22

92

3

7
34
230
3
0.02
0.1

1965

4523
49
Bing mini
5,580,000
Alexa mini
188132
42
Loader
VRC
Proof of Stake-Time (N/A)
49
฿48.79
61
56
14
35
64
64

71

8

2
37
552
19
0
0

2381

8641
32
Bing mini
34,200
Alexa mini
624113
43
Loader
MLN
49
฿85.02
61
29
5
15
16
13

9

5

54
28
480
3
0.04
0.06

0

2718
41
Bing mini
662,000
Alexa mini
321070
44
Loader
XZC
48
฿145.86
55
84
46
29
39
25

38

4

1
24
181
4
0.02
0.02

0

966
36
Bing mini
120,000
Alexa mini
522754
45
Loader
XPM
48
฿145.48
52
238
52
62
22
19

10

7

0
39
1408
18
0.02
0.08

762

7190
34
Bing mini
73,700
Alexa mini
597916
46
Loader
OMNI
48
฿31.05
70
39
9
20
215
148

392

20

14
33
242
19
0.02
0.07

569

5441
30
Bing mini
17,500
Alexa mini
620957
47
Loader
BURST
48
฿195.21
46
24
18
19
5
4

9

4

0
35
568
24
0.1
1.22

301

3110
41
Bing mini
82,700
Alexa mini
65192
48
Loader
HMQ
47
฿95.51
49
20
4
7
1
1

4

2

9
37
204
3
0
0

10405

42396
36
Bing mini
22,800
Alexa mini
71435
49
Loader
ZCL
47
฿68.48
72
56
23
21
46
38

27

7

78
26
296
3
0
0

0

1528
31
Bing mini
24,100
Alexa mini
549526
50
Loader
EAC
47
฿298.97
50
6
9
12
4
3

9

3

7
32
218
4
0.04
0

1478

1211
29
Bing mini
16,400
Alexa mini
1396807
51
Loader
CLAM
Proof of Stake (N/A)
47
฿286.74
61
37
38
21
132
92

129

12

0
25
124
2
0.02
0.04

0

8036
29
Bing mini
14,200
Alexa mini
780711
52
Loader
BLK
Proof of Stake (N/A)
46
฿88.75
39
23
13
14
2
0

7

6

0
46
6376
24
0
0.06

3612

12046
36
Bing mini
121,000
Alexa mini
513435
53
Loader
ION
46
฿3.16
73
5283
953
347
755
507

52

36

0
32
401
3
0
0

330

778
44
Bing mini
1,460,000
Alexa mini
363264
54
Loader
EXP
46
฿88.66
52
19
10
12
17
16

16

2

0
28
386
8
0
0

0

9093
37
Bing mini
154,000
Alexa mini
328449
55
Loader
AMP
46
฿142.82
40
20
12
16
5
5

2

2

0
39
776
18
0
0

4027

7596
31
Bing mini
25,700
Alexa mini
413813
56
Loader
VIA
Scrypt (1.15 TH/s)
$38,463,665.52
45
฿134.14
57
1
0
1
0
0

15

5

24
30
188
18
0
0

71

6857
31
Bing mini
28,900
Alexa mini
1130283
57
Loader
XMY
45
฿23.89
57
23
27
22
31
31

21

9

0
37
939
10
0.1
1.71

363

3475
30
Bing mini
17,700
Alexa mini
732645
58
Loader
ARK
45
฿90.28
43
19
18
18
13
7

1

1

11
35
317
5
0.06
0.2

3159

4959
43
Bing mini
1,020,000
Alexa mini
211896
59
Loader
GAME
Scrypt (645 GH/s)
$21,481,985.81
45
฿773.19
37
5
10
9
0
0

3

2

0
24
9
2
0
0

3365

8659
33
Bing mini
54,200
Alexa mini
1808994
60
Loader
SWT
45
฿9.69
56
9
5
9
187
106

4

2

92
29
95
3
0.04
0.1

776

1317
38
Bing mini
266,000
Alexa mini
470243

最后更新: 2017-05-29 09:30:17 UTC (一分钟 ago)


请阅读免责声明: 货币交易是一项高风险的活动。在作出任何决定之前,请咨询您的财务顾问。 CoinGecko(币虎)将不承担任何交易决定。


广告

你喜欢的货币不在列里?

我们将在每个星期增加一些新的货币到排名上。如果您想看到您的货币在这个排名上,请于hello@coingecko.com给我们一些意见和反馈,

喜欢我们的项目吗?欢迎您慷慨解囊!
Bitcoin BTC: 18AFFdLPk7Sg1zu8HZanVYZ1dBkhheRr7Z
Litecoin LTC: LZCRywjSPCXC2d8ybWgdTjyQrq7GRg3JqB
Dogecoin DOGE: DS3kJgp3mAdezrV5bmKKoXkUiR5tqbrAgg
Ethereum ETH: 0xfdec0b743e8ea2039d09eb62c42894607927070a
Peercoin PPC: P9eCsoFwUK7ZAKdCa7mrwfFr5NW1SMe4mf
Dash DASH: XwCDYgm8PjJHXN7Do8zCsymxptpQmQ691M
Feathercoin FTC: 6psFUUwC9Qq5bTYyyBkSsbrZbMiu4CiM9k
Reddcoin RDD: RpHm7cxhcUEP5YhRmMfsKqEfPzuAFPJnCd
Blackcoin BC: B7MfUueoNjG6RXcaw97rFSWCx1JhghupmS
Vertcoin VTC: VtMRFMRJDysdge2DTy9nubG8YvJBhFRcMQ