Bluearrow
最简单的跟踪Cryptocurrencies的方式

广告


最近7天
# 货币 % % % %
1
Loader
BTC
SHA-256 (311 PH/s)
$620,663,845.36
97
฿60723.64
98
12212
7943
1395
3096
2624

4443

399

287
98
215978
490
2.22
92.1

30361

174758
84
Bing mini
11,800,000
Alexa mini
11530
฿1.00000000
2
Loader
ETH
85
฿25664.19
93
3605
1261
493
2034
1752

800

88

84
75
35201
175
2.02
31.9

32922

64509
59
Bing mini
741,000
Alexa mini
21744
฿0.04029340
3
Loader
LTC
Scrypt (5.3 TH/s)
$176,566,540.76
81
฿70954.77
90
1224
885
255
152
146

66

27

61
70
23876
117
1.73
35.7

43067

25783
43
Bing mini
702,000
Alexa mini
153104
฿0.01142501
4
Loader
XRP
71
฿9693.21
84
1281
400
252
251
201

254

21

19
48
3089
19
0.4
5.92

5579

26491
42
Bing mini
77,300
Alexa mini
46172
฿0.00002630
5
Loader
XMR
70
฿3874.02
85
545
321
144
582
410

1245

103

88
54
10411
49
0.6
14.9

3373

13078
43
Bing mini
524,000
Alexa mini
104060
฿0.01587727
6
Loader
DASH
X11 (3.24 TH/s)
$405,444,912.74
69
฿3167.68
81
424
242
124
213
162

1019

40

18
49
4467
16
0.3
5.04

11871

18565
47
Bing mini
262,000
Alexa mini
41503
฿0.05763891
7
Loader
DOGE
Scrypt (5.24 TH/s)
$174,734,937.64
65
฿640.18
72
1178
546
155
378
331

729

67

0
64
75088
24
0.5
9.55

56580

151410
42
Bing mini
576,000
Alexa mini
149911
฿0.00000043
8
Loader
REP
64
฿120,429
15.346%
฿7258.30
75
152
41
45
102
86

32

8

178
45
2659
9
0.06
1.20

15087

12826
40
Bing mini
300,000
Alexa mini
170241
฿0.01094817
9
Loader
GNT
64
฿1118.83
81
453
41
82
480
359

271

11

243
41
1960
8
0.06
0.7

781

8198
48
Bing mini
5,820,000
Alexa mini
185336
฿0.00008092
10
Loader
ZEC
64
฿4359.11
85
2265
521
259
1591
1088

234

23

18
33
1401
4
0.02
0.1

0

13264
43
Bing mini
212,000
Alexa mini
58300
฿0.05484375
11
Loader
LSK
Proof of Stake (N/A)
62
฿626.67
83
197
77
55
394
339

139

16

101
44
2006
4
0.04
0.2

13001

12005
36
Bing mini
90,300
Alexa mini
220756
฿0.00031340
12
Loader
MAID
60
฿591.44
73
83
38
47
74
56

537

34

14
43
2097
5
0.08
0.4

2183

13466
33
Bing mini
30,500
Alexa mini
195622
฿0.00018454
13
Loader
PIVX
60
฿1250.58
77
56
38
35
43
34

79

12

97
39
874
10
0.2
2.57

843

4006
32
Bing mini
18,900
Alexa mini
142992
฿0.00104494
14
Loader
FCT
60
฿1745.21
75
49
10
33
23
20

168

10

360
35
1530
6
0.1
1.47

2526

6
34
Bing mini
83,600
Alexa mini
1466986
฿0.00544106
15
Loader
XEM
Proof of Importance (N/A)
60
฿266,444
10.973%
฿3454.25
66
44
36
31
317
216

82

16

3
33
185
2
0
0

2828

4441
41
Bing mini
332,000
Alexa mini
143259
฿0.00002960
16
Loader
BTS
59
฿819.33
74
161
68
82
217
128

207

35

12
41
1200
3
0.08
0.2

8218

5971
35
Bing mini
66,000
Alexa mini
258223
฿0.00001034
17
Loader
SJCX
58
฿18,323
19.555%
฿678.59
80
202
65
45
466
452

203

26

16
42
1509
6
0.08
1.65

2880

12495
35
Bing mini
53,600
Alexa mini
138985
฿0.00035807
18
Loader
DCR
58
฿1281.89
72
72
29
27
207
148

410

19

13
32
919
5
0.2
1.29

0

4339
35
Bing mini
45,800
Alexa mini
142863
฿0.01336645
19
Loader
SC
58
฿16,487
10.160%
฿266.50
85
615
88
85
627
567

702

18

281
37
1058
4
0
0.1

471

4694
34
Bing mini
52,600
Alexa mini
234380
฿0.00000065
20
Loader
DGB
57
฿7,215
5.115%
฿415.14
71
24
30
25
21
17

33

6

67
44
2207
3
0.02
0.04

4075

25948
34
Bing mini
61,700
Alexa mini
512602
฿0.00000089
21
Loader
LBC
56
฿3,724
5.070%
฿140.05
81
3100
85
70
174
117

335

13

162
41
1368
3
0.02
0.1

9991

4881
35
Bing mini
55,100
Alexa mini
133880
฿0.00005881
22
Loader
WAVES
Proof of Stake (N/A)
56
฿435.50
67
62
40
32
8
4

211

8

179
41
625
3
0.1
0.6

22938

5961
37
Bing mini
151,000
Alexa mini
275159
฿0.00043418
23
Loader
NMC
56
฿9,686
0.467%
฿98.73
74
149
54
35
98
34

133

28

282
41
2645
3
0
0.02

1507

3902
35
Bing mini
122,000
Alexa mini
2351033
฿0.00065733
24
Loader
XLM
56
฿1090.78
60
270
48
63
112
50

68

14

0
40
855
3
0.02
0.04

5063

9415
40
Bing mini
342,000
Alexa mini
250028
฿0.00000304
25
Loader
NXT
Proof of Stake (N/A)
55
฿424.50
63
52
86
52
365
299

13

10

2
43
1688
2
0.02
0

17962

6609
37
Bing mini
181,000
Alexa mini
372327
฿0.00001876
26
Loader
XCP
53
฿8,252
4.532%
฿37.46
77
203
124
57
532
471

319

29

8
38
660
2
0
0.08

3055

10038
36
Bing mini
108,000
Alexa mini
376570
฿0.00315054
27
Loader
PPC
53
฿158.89
60
271
168
76
60
18

101

22

0
43
3145
2
0
0

2223

6568
38
Bing mini
191,000
Alexa mini
293537
฿0.00066566
28
Loader
STEEM
52
฿391.77
84
277
153
79
722
583

247

24

98
8.6
0
0
0
0

5059

0
34
Bing mini
48,900
Alexa mini
261936
฿0.00018166
29
Loader
VTC
Lyra2RE (71 GH/s)
52
฿2,707
0.618%
฿52.87
64
3
3
8
2
2

27

16

11
45
4108
3
0.02
0.2

2635

26111
34
Bing mini
70,300
Alexa mini
704180
฿0.00008105
30
Loader
GRC
Proof of Research (N/A)
52
฿3,850
0.413%
฿9.68
78
96
68
42
178
115

64

21

97
40
1381
4
0.1
0.7

786

11784
33
Bing mini
46,000
Alexa mini
473769
฿0.00000989

最后更新: 2017-04-25 11:23:01 UTC (大约一小时 ago)


请阅读免责声明: 货币交易是一项高风险的活动。在作出任何决定之前,请咨询您的财务顾问。 CoinGecko(币虎)将不承担任何交易决定。


广告

你喜欢的货币不在列里?

我们将在每个星期增加一些新的货币到排名上。如果您想看到您的货币在这个排名上,请于hello@coingecko.com给我们一些意见和反馈,

喜欢我们的项目吗?欢迎您慷慨解囊!
Bitcoin BTC: 18AFFdLPk7Sg1zu8HZanVYZ1dBkhheRr7Z
Litecoin LTC: LZCRywjSPCXC2d8ybWgdTjyQrq7GRg3JqB
Dogecoin DOGE: DS3kJgp3mAdezrV5bmKKoXkUiR5tqbrAgg
Ethereum ETH: 0xfdec0b743e8ea2039d09eb62c42894607927070a
Peercoin PPC: P9eCsoFwUK7ZAKdCa7mrwfFr5NW1SMe4mf
Dash DASH: XwCDYgm8PjJHXN7Do8zCsymxptpQmQ691M
Feathercoin FTC: 6psFUUwC9Qq5bTYyyBkSsbrZbMiu4CiM9k
Reddcoin RDD: RpHm7cxhcUEP5YhRmMfsKqEfPzuAFPJnCd
Blackcoin BC: B7MfUueoNjG6RXcaw97rFSWCx1JhghupmS
Vertcoin VTC: VtMRFMRJDysdge2DTy9nubG8YvJBhFRcMQ