Trueflip ico
ICO Ends in
Join
Bluearrow
最简单的跟踪Cryptocurrencies的方式

广告


最近7天
# 货币 % % % %
1
Loader
BTC
SHA-256 (N/A)
98
฿579408.28
98
14560
9131
1621
3228
2712

4686

415

272
97
265486
4633
2.53
207

32645

238790
97
Bing mini
47,400,000
Alexa mini
6131
2
Loader
ETH
91
฿249389.27
93
6018
1845
719
2310
1888

924

109

86
77
93126
1671
2.16
74.3

62544

116604
93
Bing mini
19,800,000
Alexa mini
6384
3
Loader
LTC
81
฿100694.66
89
1538
1021
317
184
166

73

30

36
75
42430
1284
2.88
77.8

50775

54149
46
Bing mini
5,130,000
Alexa mini
58734
4
Loader
XRP
78
฿69781.54
83
1459
448
277
270
211

264

21

16
57
16132
346
0.7
15.3

18164

67007
56
Bing mini
111,000
Alexa mini
12131
5
Loader
DASH
70
฿10147.67
84
496
294
146
221
165

1093

48

42
52
6522
140
0.7
8.69

21312

34847
48
Bing mini
3,360,000
Alexa mini
40535
6
Loader
XMR
69
฿3948.94
85
789
398
181
663
445

1324

112

68
56
15496
352
1.08
25.1

6132

28377
46
Bing mini
3,780,000
Alexa mini
52103
7
Loader
SC
67
฿2248.89
85
1339
171
178
880
656

830

27

212
56
12446
1466
0.9
11.5

797

19787
44
Bing mini
326,000
Alexa mini
29371
8
Loader
ZEC
67
฿8302.25
86
2594
631
296
1783
1162

278

28

25
37
3771
77
0.2
3.73

0

21042
56
Bing mini
1,870,000
Alexa mini
17847
9
Loader
GNT
66
฿93317.6
14.965%
฿1822.99
84
1207
93
186
529
407

406

12

200
50
9424
119
0.3
3.90

4370

33733
50
Bing mini
15,900,000
Alexa mini
55771
10
Loader
DOGE
66
฿1871.08
72
1274
585
177
388
334

731

67

1
63
78174
314
0.6
12.8

58469

158500
47
Bing mini
5,010,000
Alexa mini
54019
11
Loader
ANS
64
฿13451.03
63
527
235
120
16
12

10

6

8
57
9683
343
2.06
44.9

693

15271
36
Bing mini
106,000
Alexa mini
58681
12
Loader
EOS
64
฿4608.54
81
581
104
178
56
38

29

10

149
40
1497
15
0.2
3.54

770

7213
43
Bing mini
909,000
Alexa mini
44878
13
Loader
LSK
Proof of Stake (N/A)
63
฿1384.87
84
337
101
81
450
385

185

20

325
47
4103
69
0.2
2.53

14347

23582
38
Bing mini
427,000
Alexa mini
86505
14
Loader
REP
63
฿1156.93
82
207
51
58
129
121

100

14

230
47
4069
81
0.1
1.00

15752

26008
42
Bing mini
1,920,000
Alexa mini
97766
15
Loader
BTS
63
฿4022.68
77
273
109
101
256
158

226

38

18
44
2397
197
0.08
0.6

9228

7248
40
Bing mini
449,000
Alexa mini
60990
16
Loader
STRAT
62
฿6762.93
68
20
20
15
25
18

113

7

183
45
3869
55
0.06
0.8

3836

21479
42
Bing mini
975,000
Alexa mini
58700
17
Loader
XEM
Proof of Importance (N/A)
62
฿1057.28
68
49
38
36
320
218

82

16

4
46
3979
108
0.2
2.78

6179

15613
47
Bing mini
3,150,000
Alexa mini
40567
18
Loader
WAVES
Proof of Stake (N/A)
61
฿1051.66
76
162
50
49
74
40

353

16

309
45
1963
37
0.2
0.4

26490

10633
46
Bing mini
3,890,000
Alexa mini
59236
19
Loader
FCT
61
฿1830.42
76
67
16
43
26
21

215

10

176
46
3728
214
0.2
2.35

3637

23400
36
Bing mini
535,000
Alexa mini
708247
20
Loader
LBC
61
฿2147.69
84
3288
129
95
269
224

387

18

147
45
2226
76
0.2
2.80

12076

10645
36
Bing mini
169,000
Alexa mini
70268
21
Loader
XLM
60
฿5694.25
60
269
50
64
112
50

68

14

0
45
2674
79
0.1
0.9

6600

19806
46
Bing mini
2,310,000
Alexa mini
44937
22
Loader
IOT
60
฿3510.08
61
201
55
44
147
116

2

2

34
41
6640
125
0.8
11.0

0

6332
49
Bing mini
13,600,000
Alexa mini
55308
23
Loader
NXT
Proof of Stake (N/A)
58
฿4155.17
60
53
86
53
365
299

13

10

0
47
2732
545
0.1
0.5

18640

12841
44
Bing mini
5,680,000
Alexa mini
128840
24
Loader
PIVX
58
฿422.31
76
82
66
47
71
58

124

14

18
43
2212
28
0.2
1.79

6255

8529
34
Bing mini
144,000
Alexa mini
106859
25
Loader
DGB
57
฿1934.87
55
88
45
47
33
22

34

7

0
52
6117
1114
0.2
3.20

8700

43335
39
Bing mini
312,000
Alexa mini
60657
26
Loader
MAID
57
฿461.14
70
90
38
50
75
56

549

34

7
44
2968
66
0.06
0.1

2293

21387
36
Bing mini
253,000
Alexa mini
124741
27
Loader
NMC
56
฿578.43
74
175
66
43
107
36

141

29

199
42
2903
34
0.02
0.1

1598

6800
36
Bing mini
747,000
Alexa mini
1887442
28
Loader
DCR
56
฿566.06
75
102
40
32
235
175

472

20

18
35
2216
183
0.1
1.37

0

8541
37
Bing mini
259,000
Alexa mini
81033
29
Loader
SBD
56
฿63.38
86
463
198
106
827
688

153

15

91
45
1893
71
1.17
0

8893

1086
41
Bing mini
911,000
Alexa mini
75045
30
Loader
PPC
56
฿590.71
66
295
183
79
62
20

106

23

4
44
3489
32
0.06
0.5

2701

11353
39
Bing mini
939,000
Alexa mini
131263
31
Loader
GRC
Proof of Research (N/A)
55
฿5339.93
11.905%
฿38.41
79
140
84
51
286
172

107

27

83
49
2292
1751
0.3
3.00

1107

12713
34
Bing mini
197,000
Alexa mini
185389
32
Loader
BNT
55
฿320.91
65
195
46
32
5
2

92

3

84
43
2213
44
0.3
8.82

2221

11741
40
Bing mini
179,000
Alexa mini
39245
33
Loader
RDD
Proof of Stake Velocity (N/A)
54
฿149.84
61
155
69
106
78
38

17

13

0
54
24147
45
0.3
3.73

14551

41127
36
Bing mini
287,000
Alexa mini
121703
34
Loader
STEEM
54
฿1065.14
86
463
198
106
827
688

343

30

91
9.2
0
0
0
0

8893

0
39
Bing mini
561,000
Alexa mini
75045
35
Loader
SYS
54
฿448.26
67
25
8
28
138
69

17

6

87
41
968
29
0.2
0.4

3766

18669
33
Bing mini
123,000
Alexa mini
191488
36
Loader
XCP
54
฿10077.7
20.173%
฿122.11
74
208
134
56
539
472

324

30

4
39
756
23
0.1
0.1

3132

14044
40
Bing mini
2,030,000
Alexa mini
271715
37
Loader
FTC
53
฿3296.79
10.420%
฿60.80
79
67
85
44
80
59

89

12

84
43
3608
5
0
0

2659

9673
35
Bing mini
322,000
Alexa mini
221690
38
Loader
SWT
53
฿358.64
75
29
14
15
348
245

58

11

75
35
518
12
0.04
0.8

1065

2453
39
Bing mini
1,400,000
Alexa mini
270559
39
Loader
VTC
53
฿576.48
57
17
11
12
3
3

27

16

0
47
5069
74
0.3
3.20

2922

28071
35
Bing mini
313,000
Alexa mini
234305
40
Loader
BCN
Cryptonight (N/A)
52
฿207.89
54
146
1641
55
125
43

10

5

0
42
2461
407
0.06
0.7

1466

4784
41
Bing mini
581,000
Alexa mini
55381
41
Loader
XVG
52
฿347.77
58
33
27
29
11
8

36

10

0
40
1379
21
0.2
2.49

1725

6851
38
Bing mini
683,000
Alexa mini
123639
42
Loader
XZC
51
฿8060.96
21.436%
฿393.87
68
116
60
42
43
26

49

8

20
33
375
6
0
0.04

684

2054
35
Bing mini
280,000
Alexa mini
251320
43
Loader
ETC
51
฿73704.35
17
13
2
10
0
0

0

0

0
30
5861
104
0.3
1.04

0

0
39
Bing mini
2,310,000
Alexa mini
0
44
Loader
TIME
50
฿190.64
66
25
30
11
10
7

41

9

28
36
209
3
0.02
0.1

20696

7533
30
Bing mini
43,900
Alexa mini
275351
45
Loader
MLN
50
฿11920.0
15.090%
฿125.70
67
40
9
21
43
25

22

6

104
29
618
8
0.06
0.4

0

4177
49
Bing mini
70,300,000
Alexa mini
256779
46
Loader
VIA
50
฿9626.05
25.559%
฿289.68
64
14
6
9
1
1

22

6

28
33
389
21
0.08
0.1

81

8702
31
Bing mini
86,900
Alexa mini
458854
47
Loader
OMNI
50
฿7967.52
14.131%
฿69.56
70
49
12
22
220
165

402

20

11
35
361
141
0.08
0.5

572

7400
28
Bing mini
31,400
Alexa mini
322805
48
Loader
NXS
49
฿82.37
61
24
19
17
10
5

19

8

15
37
181
4
0.02
0.02

25

3578
42
Bing mini
5,080,000
Alexa mini
349029
49
Loader
VRC
Proof of Stake-Time (N/A)
49
฿11918.7
70.211%
฿279.72
58
58
16
36
64
64

71

8

0
38
698
22
0
0

2582

10963
33
Bing mini
188,000
Alexa mini
254188
50
Loader
XPM
49
฿3345.81
10.287%
฿405.86
52
240
52
64
22
19

10

7

0
43
1497
1297
0
0

797

7659
34
Bing mini
290,000
Alexa mini
487425
51
Loader
BLK
Proof of Stake (N/A)
49
฿8939.7
16.718%
฿582.17
41
31
17
18
8
4

7

6

0
47
6585
35
0.1
0.5

3820

14464
36
Bing mini
512,000
Alexa mini
263783
52
Loader
ION
49
฿4936.04
28.529%
฿49.66
73
5351
958
350
767
514

52

36

0
31
399
10
0
0

337

563
45
Bing mini
14,500,000
Alexa mini
303613
53
Loader
NAV
Proof of Stake (N/A)
48
฿153.69
59
4
1
4
54
43

17

2

24
36
359
20
0.04
0.1

2138

9406
32
Bing mini
99,400
Alexa mini
244424
54
Loader
1ST
48
฿33025.5
18.839%
฿10239.32
36
42
16
6
5
5

3

1

0
18
0
0
0
0

10093

6093
48
Bing mini
30,500,000
Alexa mini
172563
55
Loader
BURST
47
฿247.05
46
48
33
30
10
6

9

4

0
40
1309
62
0.5
8.78

358

4783
41
Bing mini
214,000
Alexa mini
35751
56
Loader
GBYTE
46
฿252.85
66
28
14
6
5
4

29

6

46
7.9
0
0
0
0

0

3520
33
Bing mini
89,200
Alexa mini
117868
57
Loader
MAX
46
฿1768.03
19.140%
฿212.68
55
58
50
42
44
38

7

6

3
34
529
4
0
0

2283

322
32
Bing mini
172,000
Alexa mini
1004392
58
Loader
BAT
46
฿291.81
37
59
17
21
9
8

1

1

0
34
2325
21
0.02
0.8

0

7387
46
Bing mini
4,520,000
Alexa mini
62143
59
Loader
XMY
46
฿1350.55
43.086%
฿202.04
57
24
27
24
31
31

21

9

0
37
1142
18
0.08
1.63

478

4173
30
Bing mini
54,600
Alexa mini
489577
60
Loader
NVC
46
฿330.24
62
47
353
23
48
28

307

11

0
20
147
8
0
0

37

0
33
Bing mini
227,000
Alexa mini
1214903

最后更新: 2017-07-21 10:44:15 UTC (2 分钟 ago)


请阅读免责声明: 货币交易是一项高风险的活动。在作出任何决定之前,请咨询您的财务顾问。 CoinGecko(币虎)将不承担任何交易决定。


你喜欢的货币不在列里?

我们将在每个星期增加一些新的货币到排名上。如果您想看到您的货币在这个排名上,请于hello@coingecko.com给我们一些意见和反馈,

喜欢我们的项目吗?欢迎您慷慨解囊!
Bitcoin BTC: 18AFFdLPk7Sg1zu8HZanVYZ1dBkhheRr7Z
Litecoin LTC: LZCRywjSPCXC2d8ybWgdTjyQrq7GRg3JqB
Dogecoin DOGE: DS3kJgp3mAdezrV5bmKKoXkUiR5tqbrAgg
Ethereum ETH: 0xfdec0b743e8ea2039d09eb62c42894607927070a
Peercoin PPC: P9eCsoFwUK7ZAKdCa7mrwfFr5NW1SMe4mf
Dash DASH: XwCDYgm8PjJHXN7Do8zCsymxptpQmQ691M
Feathercoin FTC: 6psFUUwC9Qq5bTYyyBkSsbrZbMiu4CiM9k
Reddcoin RDD: RpHm7cxhcUEP5YhRmMfsKqEfPzuAFPJnCd
Blackcoin BC: B7MfUueoNjG6RXcaw97rFSWCx1JhghupmS
Vertcoin VTC: VtMRFMRJDysdge2DTy9nubG8YvJBhFRcMQ