Bluearrow
最简单的跟踪Cryptocurrencies的方式最近7天
排名 货币 % % % %
1
Loader
BTC
SHA-256 (79.1 PH/s)
$158,034,613.56
98
0.3
262418.13
98
11488
7470
1336
2995
2558

4266

385

261
96
208498
823
2.29
140

28667

159483
95
Bing mini
8,270,000
Alexa mini
10920
฿1.00000000
2
Loader
ETH
78
0.1
12019.24
93
3020
1063
444
1931
1660

695

79

95
66
26781
91
1.75
19.4

27141

54721
57
Bing mini
250,000
Alexa mini
31027
฿0.01107788
3
Loader
LTC
Scrypt (3.25 TH/s)
$108,430,904.70
71
0.04
3465.74
90
1191
856
251
145
143

63

26

216
56
22169
22
0.3
5.98

42783

22392
52
Bing mini
497,000
Alexa mini
199813
฿0.00333743
4
Loader
XMR
70
0.1
5933.04
85
465
279
123
521
360

1114

85

267
54
8737
49
1.10
30.0

2662

9708
50
Bing mini
235,000
Alexa mini
103033
฿0.01008098
5
Loader
DASH
X11 (2.68 TH/s)
$335,351,046.47
68
1
6377.55
84
376
212
112
195
145

973

38

50
52
2988
22
1.19
12.8

10041

14269
42
Bing mini
138,000
Alexa mini
100772
฿0.02220414
6
Loader
XRP
65
0.5
1305.98
84
1234
392
251
244
196

238

20

22
43
1832
4
0.06
0.3

4005

21923
47
Bing mini
79,200
Alexa mini
66052
฿0.00000483
7
Loader
ZEC
60
0.09
1160.87
88
2168
477
255
1471
1013

199

20

133
32
1144
3
0.02
0

0

11661
49
Bing mini
134,000
Alexa mini
49383
฿0.02551007
8
1
Loader
GNT
60
1
฿16,644
13.551%
405.27
79
212
27
49
409
303

168

11

193
36
720
4
0.02
0.3

409

4802
49
Bing mini
2,960,000
Alexa mini
346659
฿0.00002030
9
1
Loader
DOGE
Scrypt (2.54 TH/s)
$84,620,064.14
60
0.3
80.43
72
1163
544
149
378
331

729

67

0
62
75334
25
0.4
9.92

57278

150237
43
Bing mini
268,000
Alexa mini
174062
฿0.00000018
10
1
Loader
REP
59
0.8
338.61
76
139
34
43
85
81

15

6

54
44
2245
5
0.04
0.4

14834

10414
49
Bing mini
247,000
Alexa mini
321604
฿0.00398669
11
1
Loader
MAID
57
1
฿65,673
10.630%
569.20
71
71
39
44
73
56

529

33

7
42
1876
3
0.06
0.2

2112

11792
34
Bing mini
23,200
Alexa mini
228793
฿0.00014512
12
Loader
LSK
Proof of Stake (N/A)
57
0.05
91.85
82
169
68
49
335
278

87

15

89
44
1857
6
0.1
1.54

12938

10320
42
Bing mini
42,100
Alexa mini
215042
฿0.00011418
13
Loader
FCT
57
0.08
1298.02
74
39
9
28
18
15

123

10

201
33
1204
4
0.04
0.3

2239

7
43
Bing mini
66,000
Alexa mini
2665210
฿0.00247122
14
Loader
SJCX
56
0.5
฿7,081
19.172%
151.29
83
164
59
36
452
431

193

25

61
41
1231
4
0.08
0.7

2730

10796
35
Bing mini
38,400
Alexa mini
198008
฿0.00014031
15
Loader
SC
53
0.03
฿6,600
0.711%
54.73
84
483
74
68
573
495

622

14

201
36
811
4
0.04
0.2

408

3636
35
Bing mini
40,100
Alexa mini
415030
฿0.00000028
16
Loader
BTS
52
0.5
฿8,706
2.132%
63.30
73
139
60
77
204
104

194

33

14
41
1131
2
0
0.04

8000

5841
37
Bing mini
75,100
Alexa mini
424331
฿0.00000337
17
Loader
WAVES
Proof of Stake (N/A)
51
0.4
55.53
64
51
34
31
6
3

116

6

23
38
547
2
0
0.02

6087

5419
43
Bing mini
117,000
Alexa mini
439170
฿0.00018758
18
Loader
XEM
Proof of Importance (N/A)
51
0.3
129.37
62
40
36
29
316
215

82

16

1
33
170
2
0
0

2402

3264
42
Bing mini
284,000
Alexa mini
275792
฿0.00000572
19
Loader
XCP
51
0.01
฿7,157
0.009%
44.52
74
203
124
59
531
471

318

28

4
38
643
2
0
0

2907

9376
37
Bing mini
76,200
Alexa mini
582658
฿0.00273197
20
1
Loader
LBC
51
0.08
฿827
3.506%
54.66
77
213
31
35
120
77

286

11

235
40
1141
2
0
0.02

8884

3552
35
Bing mini
41,400
Alexa mini
422076
฿0.00001663
21
1
Loader
NMC
51
0.4
฿3,439
0.888%
29.32
74
139
44
34
92
34

133

28

190
41
2584
2
0
0.06

1459

3364
36
Bing mini
88,300
Alexa mini
2449773
฿0.00023340
22
Loader
XLM
50
0.09
154.69
60
271
49
64
112
50

68

14

0
40
795
2
0.02
0.06

4983

8538
43
Bing mini
364,000
Alexa mini
305472
฿0.00000158
23
Loader
DCR
50
0.2
฿7,928
12.728%
90.17
75
61
24
27
187
124

369

19

27
28
537
2
0.02
0.04

0

2633
33
Bing mini
24,800
Alexa mini
351241
฿0.00203848
24
1
Loader
VTC
Lyra2RE (34.3 GH/s)
50
0.2
฿1,081
5.653%
15.87
74
80
49
30
40
39

26

16

11
45
4067
3
0.02
0.2

2612

25789
36
Bing mini
69,900
Alexa mini
1226531
฿0.00003216
25
1
Loader
NXT
Proof of Stake (N/A)
50
0.3
฿5,967
5.435%
73.02
60
50
82
50
363
0

13

10

11
43
1587
2
0.02
0.02

17888

5818
39
Bing mini
170,000
Alexa mini
575662
฿0.00000597
26
Loader
STEEM
49
0.4
57.88
84
232
131
70
625
490

182

20

127
8.7
0
0
0
0

4697

0
35
Bing mini
35,900
Alexa mini
283896
฿0.00009081
27
Loader
PPC
49
0.7
฿6,692
2.325%
25.24
59
42
28
23
97
59

92

22

0
43
3103
2
0
0

2164

5504
39
Bing mini
125,000
Alexa mini
410162
฿0.00028006
28
Loader
XZC
47
0.8
฿1,499
13.128%
79.31
70
57
33
23
30
20

36

4

41
19
74
2
0.02
0

0

219
36
Bing mini
65,600
Alexa mini
1886631
฿0.00132432
29
Loader
SDC
Proof of Stake (N/A)
47
0.2
฿8,995
10.164%
42.05
58
87
49
46
44
19

31

13

0
36
707
3
0.04
0.4

572

4422
29
Bing mini
9,180
Alexa mini
2839231
฿0.00135612
30
Loader
FTC
NeoScrypt (454 MH/s)
$514,308.72
47
0.1
฿767
0.985%
2.63
78
54
79
39
60
43

77

11

35
43
3480
2
0
0

2547

6987
35
Bing mini
54,800
Alexa mini
862091
฿0.00000501

最后更新: 2017-02-24 21:46:52 UTC (35 分钟 ago)


请阅读免责声明: 货币交易是一项高风险的活动。在作出任何决定之前,请咨询您的财务顾问。 CoinGecko(币虎)将不承担任何交易决定。你喜欢的货币不在列里?

我们将在每个星期增加一些新的货币到排名上。如果您想看到您的货币在这个排名上,请于hello@coingecko.com给我们一些意见和反馈,

喜欢我们的项目吗?欢迎您慷慨解囊!
Bitcoin BTC: 18AFFdLPk7Sg1zu8HZanVYZ1dBkhheRr7Z
Litecoin LTC: LZCRywjSPCXC2d8ybWgdTjyQrq7GRg3JqB
Dogecoin DOGE: DS3kJgp3mAdezrV5bmKKoXkUiR5tqbrAgg
Ethereum ETH: 0xfdec0b743e8ea2039d09eb62c42894607927070a
Peercoin PPC: P9eCsoFwUK7ZAKdCa7mrwfFr5NW1SMe4mf
Dash DASH: XwCDYgm8PjJHXN7Do8zCsymxptpQmQ691M
Feathercoin FTC: 6psFUUwC9Qq5bTYyyBkSsbrZbMiu4CiM9k
Reddcoin RDD: RpHm7cxhcUEP5YhRmMfsKqEfPzuAFPJnCd
Blackcoin BC: B7MfUueoNjG6RXcaw97rFSWCx1JhghupmS
Vertcoin VTC: VtMRFMRJDysdge2DTy9nubG8YvJBhFRcMQ