Bluearrow
最简单的跟踪Cryptocurrencies的方式最近7天
排名 货币 % % % %
1
Loader
BTC
SHA-256 (223 PH/s)
$446,407,284.70
97
0.06
217142.57
98
11890
7687
1351
3064
2601

4352

391

306
98
213174
747
2.29
226

29593

167785
88
Bing mini
8,770,000
Alexa mini
10414
฿1.00000000
2
Loader
ETH
84
0.2
197541.06
93
3326
1168
471
1977
1699

745

85

105
70
31450
176
2.00
31.9

30118

60000
55
Bing mini
267,000
Alexa mini
25986
฿0.05531631
3
Loader
DASH
X11 (2.89 TH/s)
$361,464,447.63
72
0.8
14369.28
83
407
225
119
204
159

1003

39

30
50
4121
24
0.6
9.23

10746

16529
51
Bing mini
178,000
Alexa mini
50555
฿0.10030237
4
Loader
XMR
70
0.6
11609.65
85
507
303
139
553
384

1205

97

181
53
9617
46
0.8
18.9

3004

11191
43
Bing mini
294,000
Alexa mini
92283
฿0.02245470
5
Loader
LTC
Scrypt (2.87 TH/s)
$95,609,682.86
69
0.03
6450.55
85
1198
865
248
148
144

64

26

14
56
22297
24
0.3
5.89

42738

23044
42
Bing mini
425,000
Alexa mini
175753
฿0.00428000
6
Loader
XRP
69
0.03
14105.26
87
1264
397
250
247
199

251

21

47
45
2058
13
0.3
3.54

4369

23006
42
Bing mini
122,000
Alexa mini
66621
฿0.00000990
7
Loader
ZEC
65
0.4
7760.36
88
2219
495
257
1522
1057

223

22

203
33
1285
3
0.1
0.3

0

12351
51
Bing mini
137,000
Alexa mini
59813
฿0.06854043
8
Loader
DOGE
Scrypt (2.55 TH/s)
$84,986,384.77
63
0.5
1204.91
72
1165
543
150
378
331

729

67

0
62
75159
26
0.3
8.04

56576

150569
42
Bing mini
402,000
Alexa mini
153297
฿0.00000031
9
Loader
GNT
62
0.2
1185.41
80
278
33
62
435
318

212

11

251
41
1203
8
0.5
4.28

515

5595
49
Bing mini
2,770,000
Alexa mini
271615
฿0.00004662
10
Loader
LSK
Proof of Stake (N/A)
62
0.2
1027.47
82
183
77
50
356
295

116

16

190
44
1925
5
0.08
0.7

12928

10888
35
Bing mini
44,400
Alexa mini
228021
฿0.00028442
11
Loader
REP
61
0.05
1832.06
74
146
36
45
85
81

15

6

26
45
2440
6
0.1
0.9

14925

11148
41
Bing mini
293,000
Alexa mini
234209
฿0.00967937
12
Loader
MAID
59
0.03
875.11
72
78
37
46
73
56

533

33

11
42
1969
4
0.1
0.9

2152

12381
35
Bing mini
22,700
Alexa mini
201381
฿0.00015100
13
Loader
SC
58
0.002
233.44
84
522
79
73
583
506

640

15

124
37
905
5
0.02
0.3

433

3932
38
Bing mini
34,700
Alexa mini
351871
฿0.00000050
14
Loader
BTS
57
0.04
440.76
78
148
65
79
208
116

201

35

39
41
1156
2
0
0.04

8057

5880
36
Bing mini
57,400
Alexa mini
355865
฿0.00000549
15
Loader
FCT
57
0.05
1847.22
74
44
9
29
18
15

137

10

295
34
1347
6
0.06
0.2

2340

7
35
Bing mini
64,800
Alexa mini
2248974
฿0.00386887
16
1
Loader
SJCX
56
0.2
99.61
79
185
62
42
462
436

200

26

16
42
1338
6
0.2
1.55

2800

11434
36
Bing mini
51,300
Alexa mini
181346
฿0.00020676
17
1
Loader
PIVX
56
0.3
฿27,697
11.507%
2241.36
68
21
22
30
21
13

49

9

86
35
359
11
0.5
6.32

206

2537
30
Bing mini
8,790
Alexa mini
391043
฿0.00052673
18
Loader
XEM
Proof of Importance (N/A)
56
0.004
฿117,501
15.195%
1321.38
62
41
36
30
317
216

82

16

1
33
175
3
0
0

2502

3631
46
Bing mini
286,000
Alexa mini
209926
฿0.00001306
19
Loader
DCR
56
0.03
฿35,933
16.072%
920.78
77
65
26
26
205
143

401

19

50
29
667
3
0.04
0.5

0

3115
35
Bing mini
30,800
Alexa mini
214006
฿0.00875515
20
Loader
NMC
55
0.4
฿8,041
6.214%
163.89
74
146
47
35
96
34

133

28

254
41
2621
2
0
0

1475

3560
36
Bing mini
96,500
Alexa mini
2467140
฿0.00054572
21
1
Loader
NXT
Proof of Stake (N/A)
54
0.9
฿14,459
35.354%
1294.84
60
51
86
51
365
0

13

10

11
43
1619
3
0.02
0.02

17901

6027
49
Bing mini
174,000
Alexa mini
495168
฿0.00001447
22
1
Loader
XLM
54
0.07
737.35
60
269
49
63
112
50

68

14

0
39
805
2
0
0.02

5010

8716
48
Bing mini
328,000
Alexa mini
372810
฿0.00000214
23
Loader
LBC
53
0.05
฿1,786
6.750%
67.23
80
2105
55
55
151
97

314

11

194
41
1258
3
0
0

9708

4273
36
Bing mini
41,300
Alexa mini
178207
฿0.00003170
24
Loader
PPC
53
0.3
131.23
59
42
28
23
99
59

92

22

0
43
3116
3
0.02
0.06

2189

5838
43
Bing mini
125,000
Alexa mini
351711
฿0.00056289
25
1
Loader
WAVES
Proof of Stake (N/A)
53
0.3
฿31,756
11.566%
341.40
66
55
37
30
5
2

154

7

150
38
575
3
0
0

7568

5569
38
Bing mini
143,000
Alexa mini
392404
฿0.00031756
26
1
Loader
STEEM
52
0.8
1368.70
84
254
141
74
675
531

216

21

108
8.6
0
0
0
0

4853

0
34
Bing mini
39,900
Alexa mini
265818
฿0.00018212
27
1
Loader
DGB
51
0.05
฿2,603
6.541%
32.03
71
17
27
21
16
14

21

4

158
43
2117
2
0.02
0.02

3875

25054
34
Bing mini
35,300
Alexa mini
887192
฿0.00000032
28
1
Loader
SDC
Proof of Stake (N/A)
51
1
310.20
58
90
52
47
47
20

31

13

0
37
828
4
0.02
0.4

609

4820
29
Bing mini
13,000
Alexa mini
1592770
฿0.00176243
29
Loader
XCP
51
0.08
฿8,125
1.756%
92.08
68
202
124
57
531
471

318

28

0
38
651
2
0
0

2941

9568
36
Bing mini
71,000
Alexa mini
476174
฿0.00310186
30
Loader
FTC
NeoScrypt (392 MH/s)
$443,642.61
50
0.08
฿1,598
9.724%
9.94
68
54
80
38
61
44

77

11

4
43
3481
2
0
0

2552

7167
39
Bing mini
49,700
Alexa mini
827583
฿0.00001023

最后更新: 2017-03-25 20:34:23 UTC (大约一小时 ago)


请阅读免责声明: 货币交易是一项高风险的活动。在作出任何决定之前,请咨询您的财务顾问。 CoinGecko(币虎)将不承担任何交易决定。你喜欢的货币不在列里?

我们将在每个星期增加一些新的货币到排名上。如果您想看到您的货币在这个排名上,请于hello@coingecko.com给我们一些意见和反馈,

喜欢我们的项目吗?欢迎您慷慨解囊!
Bitcoin BTC: 18AFFdLPk7Sg1zu8HZanVYZ1dBkhheRr7Z
Litecoin LTC: LZCRywjSPCXC2d8ybWgdTjyQrq7GRg3JqB
Dogecoin DOGE: DS3kJgp3mAdezrV5bmKKoXkUiR5tqbrAgg
Ethereum ETH: 0xfdec0b743e8ea2039d09eb62c42894607927070a
Peercoin PPC: P9eCsoFwUK7ZAKdCa7mrwfFr5NW1SMe4mf
Dash DASH: XwCDYgm8PjJHXN7Do8zCsymxptpQmQ691M
Feathercoin FTC: 6psFUUwC9Qq5bTYyyBkSsbrZbMiu4CiM9k
Reddcoin RDD: RpHm7cxhcUEP5YhRmMfsKqEfPzuAFPJnCd
Blackcoin BC: B7MfUueoNjG6RXcaw97rFSWCx1JhghupmS
Vertcoin VTC: VtMRFMRJDysdge2DTy9nubG8YvJBhFRcMQ