Rank #1450
polis  (POLIS)
Polis (POLIS)
BTC0.00000903 2.2%
0.00000903 BTC -1.2%
0.00085949 BNB -4.5%
2,195点赞
BTC0.00000902
24 小时范围
BTC0.00001003
市值 BTC139.11188398
24小时交易量 BTC0.03465955
完全摊薄估值 BTC225.67051894
流通供应量 15,410,950
总供应量 10,293,655
最大供给 25,000,000
显示信息
隐藏信息

Polis的BTC图表

POLIS 到 BTC 的今日汇率为 BTC0.00000903,自昨天以来BTC0.00000914有 下降 -1.2% 的变动。
Polis (POLIS) 处在 向下 月度轨迹上,其与 1 个月(30 天)前的 BTC0.00001051 相比变动为 下降 -14.1%。

1小时
24小时
7天
14 天
30天
1 年
-0.6%
2.2%
-26.3%
-25.6%
-33.0%
-57.1%
Live Chart

We're indexing our data. Come back later!

我可以在那里购买并出售Polis?

Polis拥有全球 24 小时成交量 BTC0.03465955。Polis可以在18不同市场中进行交易(完整清单)并且在PancakeSwap (v2)中交易最为活跃。阅读更多Polis的信息。

Polis 7 天价格历史(POLIS)至BTC

比较 Polis 在本周的 BTC 价格和变化。
日期 星期几 1 POLIS 至BTC 24 小时变化 更改 %
January 28, 2022 Friday BTC0.00000903 -BTC0.000000204066 -2.2%
January 27, 2022 Thursday BTC0.00000923 -BTC0.000000209133 -2.2%
January 26, 2022 Wednesday BTC0.00000944 -BTC0.000000469421 -4.7%
January 25, 2022 Tuesday BTC0.00000991 BTC0.000000015467 0.2%
January 24, 2022 Monday BTC0.00000989 -BTC0.000000415935 -4.0%
January 23, 2022 Sunday BTC0.00001031 -BTC0.000000862749 -7.7%
January 22, 2022 Saturday BTC0.00001117 -BTC0.000000012363 -0.1%

Convert Polis (POLIS) to BTC

POLIS BTC
0.01 0.000000090268
0.1 0.000000902683
1 0.00000903
2 0.00001805
5 0.00004513
10 0.00009027
20 0.00018054
50 0.00045134
100 0.00090268
1000 0.00902683

Convert Bitcoin (BTC) to POLIS

BTC POLIS
0.01 1108
0.1 11078
1 110781
2 221562
5 553904
10 1107808
20 2215616
50 5539041
100 11078082
1000 110780823
coingecko (thumbnail mini)
适用于 iOS 的 CoinGecko(币虎)
coingecko (thumbnail mini)
适用于 Android 的 CoinGecko(币虎)