Kryptowährungen: 5926
Börsen: 386
Marktkapitalisierung: 217.982.517.723 $ -0,20%
24-Stunden-Volumen: 43.536.835.059 $
Dominanz:
BTC 66%
ETH 8,6%
XRP 5,7%
# Kryptowährung Kurs 1 h 24 h 7 d 24-Stunden-Volumen Anzahl im Umlauf Marktkapitalisierung Letzte 7 Tage
201 6,9% -39% $8.766,75
0
?
craft beer coin (CBC) 7d chart
202 1,2% 0,17% -8,2% $50.829
0
?
tokoin (TOKO) 7d chart
203 0,68% 5,6% -11% $3.739.046
0
?
silverway (SLV) 7d chart
204 -0,18% 31% -4,1% $29.694
0
?
bitfex (BFX) 7d chart
205 -0,010% -0,76% -95% $865,99
0
?
vndc (VNDC) 7d chart
206 -2,6% 37% $293,14
0
?
e-bank token (EBT) 7d chart
207 0,0% 0,0% 0,0% $120.431
0
?
litecoin one (LTCONE) 7d chart
208 ? ? ? ?
0
?
andrey voronkov ventures promo (AVVP) 7d chart
209 -14% -43% -52% $15.292,96
0
?
nuclear bomb (NB) 7d chart
210 ? ? ? ?
0
?
storeum (STO) 7d chart
211 -15% 4,9% -12% $1.352,11
0
?
croba (CROBA) 7d chart
212 0,070% 0,15% 11% $16.825,62
0
?
xenoverse (XENO) 7d chart
213 -39% $3.284,88
0
?
pgf500 (PGF7T) 7d chart
214 ? ? ? ?
0
?
aftershock (SHOCK) 7d chart
215 ? ? ? ?
0
?
blockchaininvestplatform (BIP) 7d chart
216 ? ? ? ?
0
?
yet another bomb (YAB) 7d chart
217 -1,0% -2,2% 14% $11.082.239
0
?
planet (PLA) 7d chart
218 ? ? ? ?
0
?
capitalsharetoken (CSTO) 7d chart
219 ? ? ? ?
0
?
orom token (OROM) 7d chart
220 -0,11% 2,8% $40.896
0
?
bitcoin short (BSHORT) 7d chart
221 -6,7% -8,2% -44% $7.972,18
0
?
ardcoin (ARDX) 7d chart
222 0,14% 0,72% -12% $191.097
0
?
alldex alliance (AXA) 7d chart
223 0,090% -0,66% -4,9% $115.290
0
?
yoniex (YON) 7d chart
224 ? ? ? ?
0
?
acash coin (ACA) 7d chart
225 ? ? ? ?
0
?
zeroclassic (ZERC) 7d chart
226 ? ? ? ?
0
?
vf cash (VFC) 7d chart
227 10% -41% $109,29
0
?
porte token (PORTE) 7d chart
228 ? ? ? ?
0
?
ucbi banking (UCBI) 7d chart
229 ? ? ? ?
0
?
silverlink network (SLV) 7d chart
230 N/A
0
?
twq token (TWQ) 7d chart
Letzte Aktualisierung: 2019-10-20 14:15:39 UTC (eine Minute ago)