coingecko (thumbnail mini)
המשך באפליקציה
עקוב אחר מחירים בזמן אמת
coingecko (thumbnail mini)
המשך באפליקציה
עקוב אחר מחירים בזמן אמת

נגזרות מובילות של מטבעות קריפטו (חוזה צמית) לפי חוזים פתוחים ונפח מסחר

נפח ב-24 שעות: 2,149,524,796,142 $
72 בורסות נגזרות
Bitcoin (Perpetual)
סך הכל חוזים פתוחים 15,174,215,247 $
נפח המסחר כולל ב-24 שעות 846,403,172,010 $
בורסה סמל מחיר 24 שעות מדד בסיס phzur שיעור מימון חוזים פתוחים נפח ב-24 שעות נסחר לאחרונה
Bitget Futures Bitget Futures BTCUSDT_UMCBL 17,151.10 $ -0.5% 17136.96 USDT +0.003% 0.01% -0.002% 2,195,574,011 $ 2,062,695,856.17 $ לאחרונה
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCUSDT 17,143.51 $ -0.5% 17139.56 USDT +0.062% 0.01% -0.002% 1,874,331,063 $ 4,615,046,147.71 $ לאחרונה
MEXC Global (Futures) MEXC Global (Futures) BTC_USDT 17,143.30 $ -0.5% 17137.6 USDT +0.052% 0.01% -0.007% 1,800,710,779 $ 1,402,624,374.29 $ לאחרונה
BTSE (Futures) BTSE (Futures) BTCPFC 17,135.50 $ -0.5% 17138.33 USD +0.017% 0.02% - 1,498,154,277 $ 236,058,778.21 $ לאחרונה
Prime XBT Prime XBT BTC/USD 17,136.90 $ -0.5% - - 0.06% - 1,423,570,100 $ 72,682,199.30 $ לאחרונה
Bybit (Futures) Bybit (Futures) BTCUSDT 17,144.62 $ -0.4% 17137.64 USDT +0.045% 0.01% 0.005% 1,026,586,628 $ 1,208,178,192.18 $ לאחרונה
BingX (Futures) BingX (Futures) BTC-USDT 17,150.22 $ -0.5% 17141.8 USDT -0.030% 0.02% -0.002% 996,662,524 $ 2,045,298,034.92 $ לאחרונה
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USDT-SWAP 17,158.04 $ -0.4% 19501.4 USDT -0.018% 0.01% 0.003% 457,560,547 $ 988,029,506.89 $ לאחרונה
KuCoin Futures KuCoin Futures XBTUSDTM 17,142.12 $ -0.5% 17136.98 USDT +0.029% 0.02% -0.009% 447,470,846 $ 295,149,668.14 $ לאחרונה
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USD-SWAP 17,146.10 $ -0.4% 19505 USD -0.013% 0.01% 0.000% 445,525,100 $ 157,511,145.65 $ לאחרונה
Ethereum (Perpetual)
סך הכל חוזים פתוחים 11,677,699,565 $
נפח המסחר כולל ב-24 שעות 916,720,588,196 $
בורסה סמל מחיר 24 שעות מדד בסיס phzur שיעור מימון חוזים פתוחים נפח ב-24 שעות נסחר לאחרונה
Deepcoin (Derivatives) Deepcoin (Derivatives) ETHUSDT 1,262.80 $ -1.5% 1262.62 USDT +0.049% 0.02% 0.007% 3,670,830,152 $ 333,011,830.45 $ לאחרונה
Binance (Futures) Binance (Futures) ETHUSDT 1,263.01 $ -1.6% 1262.42 USDT +0.039% 0.01% 0.002% 1,456,078,558 $ 5,211,291,824.99 $ לאחרונה
MEXC Global (Futures) MEXC Global (Futures) ETH_USDT 1,263.04 $ -1.6% 1262.56 USDT +0.048% 0.01% -0.003% 1,383,097,360 $ 1,207,708,985.85 $ לאחרונה
Bybit (Futures) Bybit (Futures) ETHUSDT 1,262.45 $ -1.5% 1262.4 USDT +0.055% 0.01% -0.005% 677,272,249 $ 1,022,014,674.55 $ לאחרונה
Bitget Futures Bitget Futures ETHUSDT_UMCBL 1,263.80 $ -1.5% 1262.62 USDT -0.008% 0.01% 0.010% 676,750,239 $ 1,685,790,937.91 $ לאחרונה
Bitmart Futures Bitmart Futures ETHUSDT 1,263.02 $ -1.7% 1262.64 USDT +0.003% 0.01% -0.003% 560,877,458 $ 873,122,112,727.44 $ לאחרונה
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USDT-SWAP 1,265.57 $ -1.4% 1327.79 USDT -0.020% 0.01% 0.004% 517,651,650 $ 2,897,037,009.00 $ לאחרונה
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) ETH_USDT 1,262.75 $ -1.5% 1262.51 USDT +0.040% 0.02% -0.001% 281,910,139 $ 384,018,539.69 $ לאחרונה
Prime XBT Prime XBT ETH/USD 1,262.42 $ -1.5% - - 0.08% - 276,953,300 $ 15,055,105.85 $ לאחרונה
Deribit Deribit ETH-PERPETUAL 1,262.35 $ -1.5% 1262.42 USD +0.006% 0.01% 0.000% 226,965,482 $ 92,999,300.82 $ לאחרונה
BNB (Perpetual)
סך הכל חוזים פתוחים 752,316,259 $
נפח המסחר כולל ב-24 שעות 6,668,967,969 $
בורסה סמל מחיר 24 שעות מדד בסיס phzur שיעור מימון חוזים פתוחים נפח ב-24 שעות נסחר לאחרונה
Bitmart Futures Bitmart Futures BNBUSDT 286.96 $ -0.8% 286.78 USDT +0.017% 0.07% 0.030% 470,664,839 $ 5,673,865,133.25 $ לאחרונה
Binance (Futures) Binance (Futures) BNBUSDT 286.95 $ -0.8% 286.74 USDT +0.009% 0.01% 0.000% 152,757,548 $ 267,553,557.17 $ לאחרונה
Bybit (Futures) Bybit (Futures) BNBUSDT 286.72 $ -0.8% 286.79 USDT +0.066% 0.02% 0.010% 34,716,435 $ 30,613,672.84 $ לאחרונה
Binance (Futures) Binance (Futures) BNBUSD_PERP 286.75 $ -0.8% 286.78 USD +0.013% 0.01% 0.000% 30,498,680 $ 75,700,676.57 $ לאחרונה
KuCoin Futures KuCoin Futures BNBUSDTM 286.83 $ -0.8% 286.8 USDT +0.049% 0.01% 0.010% 25,669,396 $ 7,792,529.78 $ לאחרונה
BingX (Futures) BingX (Futures) BNB-USDT 286.86 $ -0.9% 286.77 USDT +0.014% 0.01% 0.010% 12,743,748 $ 25,442,438.05 $ לאחרונה
Bitget Futures Bitget Futures BNBUSDT_UMCBL 286.88 $ -0.8% 286.76 USDT +0.043% 0.01% 0.000% 7,951,928 $ 4,795,004.09 $ לאחרונה
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BNB_USDT 286.76 $ -0.9% 286.69 USDT +0.037% 0.03% 0.010% 6,565,267 $ 1,180,002.02 $ לאחרונה
BTCEX (Futures) BTCEX (Futures) BNB-USDT-PERPETUAL 286.97 $ -0.9% 286.6 USDT -0.049% 0.01% 0.000% 3,545,700 $ 176,162,688.70 $ לאחרונה
Phemex (Futures) Phemex (Futures) BNBUSD 286.40 $ -1.0% 286.8 USD +0.140% 0.05% -0.043% 1,560,594 $ 2,475,575.92 $ לאחרונה
USD Coin (Perpetual)
סך הכל חוזים פתוחים 0 $
נפח המסחר כולל ב-24 שעות 206,128 $
בורסה סמל מחיר 24 שעות מדד בסיס phzur שיעור מימון חוזים פתוחים נפח ב-24 שעות נסחר לאחרונה
Bybit (Futures) Bybit (Futures) USDCUSDT 1.00 $ 0.0% 1 USDT -0.080% 0.02% 0.013% - 206,127.74 $ לאחרונה
XRP (Perpetual)
סך הכל חוזים פתוחים 686,108,068 $
נפח המסחר כולל ב-24 שעות 1,620,130,150 $
בורסה סמל מחיר 24 שעות מדד בסיס phzur שיעור מימון חוזים פתוחים נפח ב-24 שעות נסחר לאחרונה
BTCEX (Futures) BTCEX (Futures) XRP-USDT-PERPETUAL 0.39 $ -1.3% 0.39 USDT +0.077% 0.03% -0.013% 126,767,743 $ 232,689,199.60 $ לאחרונה
Binance (Futures) Binance (Futures) XRPUSDT 0.39 $ -1.2% 0.39 USDT +0.104% 0.03% -0.013% 112,890,193 $ 344,415,610.51 $ לאחרונה
Bitget Futures Bitget Futures XRPUSDT_UMCBL 0.39 $ -1.2% 0.39 USDT +0.098% 0.01% -0.010% 77,115,508 $ 21,683,772.45 $ לאחרונה
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USDT-SWAP 0.39 $ -1.1% 0.52 USDT +0.004% 0.01% -0.009% 63,728,454 $ 43,481,592.66 $ לאחרונה
Bybit (Futures) Bybit (Futures) XRPUSDT 0.39 $ -1.2% 0.39 USDT +0.052% 0.03% 0.010% 50,238,613 $ 89,292,919.65 $ לאחרונה
Bitrue (Futures) Bitrue (Futures) XRP-USDT 0.39 $ -1.1% 0.39 USDT +0.103% 0.03% -0.013% 46,911,924 $ 470,352,906.00 $ לאחרונה
Bybit (Futures) Bybit (Futures) XRPUSD 0.39 $ -1.2% 0.39 USD +0.077% 0.03% 0.010% 42,452,162 $ 27,322,315.18 $ לאחרונה
KuCoin Futures KuCoin Futures XRPUSDTM 0.39 $ -1.2% 0.39 USDT +0.103% 0.03% 0.010% 35,479,619 $ 29,722,852.58 $ לאחרונה
KuCoin Futures KuCoin Futures XRPUSDM 0.39 $ -1.2% 0.39 USD +0.077% 0.05% 0.010% 21,852,727 $ 257,467.00 $ לאחרונה
Bitget Futures Bitget Futures XRPUSD_DMCBL 0.39 $ -1.2% 0.39 USD +0.098% 0.03% -0.010% 19,205,969 $ 1,062,126.68 $ לאחרונה
Dogecoin (Perpetual)
סך הכל חוזים פתוחים 524,435,728 $
נפח המסחר כולל ב-24 שעות 1,557,277,373 $
בורסה סמל מחיר 24 שעות מדד בסיס phzur שיעור מימון חוזים פתוחים נפח ב-24 שעות נסחר לאחרונה
Binance (Futures) Binance (Futures) DOGEUSDT 0.10 $ -1.8% 0.1 USDT +0.048% 0.01% 0.002% 159,094,795 $ 489,183,495.86 $ לאחרונה
Bybit (Futures) Bybit (Futures) DOGEUSDT 0.10 $ -1.7% 0.1 USDT 0.000% 0.01% 0.010% 78,586,884 $ 67,600,199.71 $ לאחרונה
BTCEX (Futures) BTCEX (Futures) DOGE-USDT-PERPETUAL 0.10 $ -1.9% 0.1 USDT +0.041% 0.01% 0.001% 76,752,852 $ 325,258,971.21 $ לאחרונה
KuCoin Futures KuCoin Futures DOGEUSDTM 0.10 $ -1.7% 0.1 USDT +0.021% 0.01% 0.010% 63,534,528 $ 24,222,673.41 $ לאחרונה
Binance (Futures) Binance (Futures) DOGEUSD_PERP 0.10 $ -1.7% 0.1 USD +0.067% 0.01% 0.005% 23,187,650 $ 47,248,736.13 $ לאחרונה
OKX (Futures) OKX (Futures) DOGE-USDT-SWAP 0.10 $ -1.5% 0.06 USDT -0.040% 0.02% 0.015% 22,037,185 $ 168,919,193.63 $ לאחרונה
Binance (Futures) Binance (Futures) DOGEBUSD 0.10 $ -1.7% 0.1 BUSD +0.051% 0.01% 0.006% 16,918,214 $ 91,159,304.27 $ לאחרונה
Huobi Futures Huobi Futures DOGE-USDT 0.10 $ -1.7% 0.1 USDT -0.051% 10.0% 0.205% 14,671,058 $ 23,865,032.14 $ לאחרונה
BingX (Futures) BingX (Futures) DOGE-USDT 0.10 $ -1.7% 0.1 USDT +0.000% 0.1% -0.010% 14,496,863 $ 29,090,913.91 $ לאחרונה
MEXC Global (Futures) MEXC Global (Futures) DOGE_USDT 0.10 $ -1.7% 0.1 USDT +0.018% 0.01% 0.012% 14,316,179 $ 71,528,087.20 $ לאחרונה
Cardano (Perpetual)
סך הכל חוזים פתוחים 379,063,398 $
נפח המסחר כולל ב-24 שעות 354,713,086 $
בורסה סמל מחיר 24 שעות מדד בסיס phzur שיעור מימון חוזים פתוחים נפח ב-24 שעות נסחר לאחרונה
BTCEX (Futures) BTCEX (Futures) ADA-USDT-PERPETUAL 0.31 $ -0.9% 0.31 USDT 0.000% 0.03% 0.010% 132,697,494 $ 80,425,476.75 $ לאחרונה
Binance (Futures) Binance (Futures) ADAUSDT 0.31 $ -0.9% 0.31 USDT +0.069% 0.03% 0.010% 65,746,291 $ 117,868,706.73 $ לאחרונה
KuCoin Futures KuCoin Futures ADAUSDTM 0.31 $ -0.9% 0.31 USDT +0.022% 0.01% 0.010% 27,297,092 $ 5,151,390.05 $ לאחרונה
OKX (Futures) OKX (Futures) ADA-USDT-SWAP 0.31 $ -0.8% 0.43 USDT -0.019% 0.01% 0.004% 26,340,872 $ 12,375,439.02 $ לאחרונה
Binance (Futures) Binance (Futures) ADAUSD_PERP 0.31 $ -0.9% 0.31 USD +0.031% 0.01% 0.006% 21,736,350 $ 17,547,587.03 $ לאחרונה
Bybit (Futures) Bybit (Futures) ADAUSDT 0.31 $ -0.9% 0.31 USDT +0.032% 0.03% 0.010% 16,685,797 $ 17,406,026.96 $ לאחרונה
Bitrue (Futures) Bitrue (Futures) ADA-USDT 0.31 $ -0.9% 0.31 USDT +0.096% 0.06% 0.010% 13,888,926 $ 10,902,922.76 $ לאחרונה
OKX (Futures) OKX (Futures) ADA-USD-SWAP 0.31 $ -0.9% 0.43 USD -0.030% 0.01% 0.013% 10,889,140 $ 2,513,039.89 $ לאחרונה
Binance (Futures) Binance (Futures) ADABUSD 0.31 $ -1.0% 0.31 BUSD +0.058% 0.03% 0.002% 9,693,905 $ 11,819,776.01 $ לאחרונה
Bitmart Futures Bitmart Futures ADAUSDT 0.31 $ -0.9% 0.31 USDT +0.041% 0.13% -0.001% 7,741,737 $ 27,464,300.34 $ לאחרונה
Polygon (Perpetual)
סך הכל חוזים פתוחים 381,795,250 $
נפח המסחר כולל ב-24 שעות 774,356,392 $
בורסה סמל מחיר 24 שעות מדד בסיס phzur שיעור מימון חוזים פתוחים נפח ב-24 שעות נסחר לאחרונה
BTCEX (Futures) BTCEX (Futures) MATIC-USDT-PERPETUAL 0.90 $ -2.2% 0.9 USDT +0.022% 0.01% 0.010% 143,764,317 $ 157,584,655.75 $ לאחרונה
Binance (Futures) Binance (Futures) MATICUSDT 0.90 $ -2.1% 0.9 USDT +0.050% 0.01% 0.010% 76,289,468 $ 233,676,111.88 $ לאחרונה
KuCoin Futures KuCoin Futures MATICUSDTM 0.90 $ -2.1% 0.9 USDT +0.022% 0.01% 0.004% 41,560,381 $ 36,708,669.32 $ לאחרונה
Bybit (Futures) Bybit (Futures) MATICUSDT 0.90 $ -2.1% 0.9 USDT 0.000% 0.01% 0.010% 26,397,127 $ 58,355,410.36 $ לאחרונה
Bitmart Futures Bitmart Futures MATICUSDT 0.90 $ -2.2% 0.9 USDT +0.039% 0.08% 0.016% 19,233,143 $ 54,347,558.34 $ לאחרונה
Bitget Futures Bitget Futures MATICUSDT_UMCBL 0.90 $ -2.3% 0.9 USDT +0.023% 0.01% 0.010% 15,068,822 $ 11,925,771.14 $ לאחרונה
OKX (Futures) OKX (Futures) MATIC-USDT-SWAP 0.91 $ -2.1% 0.82 USDT +0.036% 0.01% -0.008% 13,472,256 $ 25,520,250.43 $ לאחרונה
BingX (Futures) BingX (Futures) MATIC-USDT 0.90 $ -2.3% 0.9 USDT -0.099% 0.01% -0.010% 11,629,280 $ 22,414,560.94 $ לאחרונה
Binance (Futures) Binance (Futures) MATICBUSD 0.90 $ -2.1% 0.9 BUSD +0.057% 0.01% 0.008% 10,657,623 $ 25,117,026.44 $ לאחרונה
dYdX Perpetual dYdX Perpetual MATIC-USD 0.90 $ -2.2% 0.9 USD -0.011% 0.03% 0.001% 9,411,868 $ 3,799,047.71 $ לאחרונה
מדד (Perpetual)
סך הכל חוזים פתוחים 1,799,868 $
נפח המסחר כולל ב-24 שעות 4,789,423 $
בורסה סמל מחיר 24 שעות מדד בסיס phzur שיעור מימון חוזים פתוחים נפח ב-24 שעות נסחר לאחרונה
Binance (Futures) Binance (Futures) DEFIUSDT 532.65 $ -0.6% 532.98 USDT +0.146% 0.02% -0.008% 1,101,046 $ 1,437,469.79 $ לאחרונה
Phemex (Futures) Phemex (Futures) COMPUSD 39.35 $ 2.2% 39.39 USD +0.102% 0.13% 0.010% 332,081 $ 360,494.59 $ לאחרונה
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) BTCDOMF0:USTF0 245.64 $ 0.6% 245.75 USD +0.044% 0.03% 0.000% 278,635 $ 507.14 $ לאחרונה
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) EURF0:USTF0 1.05 $ -0.3% 1.05 USD -0.073% 0.03% 0.000% 58,444 $ 336.43 $ לפני 2 שעות
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) GBPF0:USTF0 1.23 $ -0.0% 1.23 USD -0.004% 0.02% 0.000% 12,438 $ 277.77 $ לפני 1 שעה
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) JPYF0:USTF0 0.01 $ -0.6% 0.00731585 USD -0.047% 0.11% 0.000% 11,108 $ 579.64 $ לאחרונה
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCDOMUSDT 1,261.08 $ 0.7% 1260.19 USDT +0.015% 0.02% 0.010% 6,116 $ 2,989,757.90 $ לאחרונה