coingecko (thumbnail mini)
המשך באפליקציה
עקוב אחר מחירים בזמן אמת
coingecko (thumbnail mini)
המשך באפליקציה
עקוב אחר מחירים בזמן אמת

בחר ווידג'ט קריפטו עבור האתר שלך

חקור מגוון של ווידג'טים של קריפטו כדי לעקוב אחר מחירי זמן אמת של כל מטבע קריפטוגרפי שתבחר.
בחר ווידג'ט
ווידג'ט טיקר מניות של מטבעות קריפטו
ווידג'ט רשימת טיקר מניות של מטבעות שוק
ווידג'ט גרף מחירי מטבעות
ווידג'ט ממיר מטבעות
ווידג'ט רשימת מטבעות
ווידג'ט הדגל למחירי מטבעות
ווידג'ט כותרת סטטית למחירי מטבע
ווידג'ט מפת חום של מטבעות
ווידג'ט השוואת מטבעות
ווידג'ט Beam
ווידג'ט מטבעות רנדומליים

ווידג'ט טיקר מניות של מטבעות קריפטו

הזן רוחב ווידג'ט, למשל 400. רוחב 0 או רוחב שהושמט גורם לווידג'ט לקחת את כל הרוחב של המיכל שלו (תגובתי). הרוחב המינימלי הוא 300, ללא קשר לקלט.
העתק והדבק אותו במקום שבו אתה רוצה שימוקם הווידג'ט. אתה יכול לטעון ווידג'טים מהסוג הזה ככל שתרצה, אבל טען את הסקריפט פעם אחת בלבד.