Methodologie

CoinGecko biedt een grote verscheidenheid aan gegevens over veel verschillende cryptoassets. Alle gegevens die wij ontvangen/opvragen uit verschillende bronnen worden door CoinGecko's diverse algoritmes gehaald die de integriteit van de gegevens verifiëren. Verderop lees je een samenvatting van hoe we de verschillende statistieken berekenen en evalueren die beschikbaar zijn op CoinGecko.

Trust Score

1. Handelsparen

Voor elk handelspaar op CoinGecko wordt de Trust Score berekend aan de hand van het volgende:
 1. Statistieken van het webverkeer van een Exchange (door SimilarWeb)
 2. Spreiding orderportefeuille & ±2% diepte
 3. Algeheel handelsvolume <
 4. Handelsfrequentie
 5. Controles van uitschieters

Trust Score wordt weergegeven in Groen/Geel/Rood of Geen onder de kolom "Trust Score". Onderstaande screenshots illustreren het verschil tussen de verschillende kleuren van de Trust Score. Je kunt ook rechtstreeks naar muntpagina's navigeren (bijv. Bitcoin, Litecoin) om te zien hoe het werkt!

Denk erom dat de op ieder handelspaar berekende Trust Score niet definitief is en in real-time verandert naargelang de marktomstandigheden. De gedetailleerde methodologie van de Trust Score wordt hier geïllustreerd op het blogbericht van CoinGecko.

2. Crypto-exchanges (spotprijs)

De Trust Score voor spotprijs Crypto-exchanges wordt weergegeven op een schaal van 1 - 10 op de overzichtspagina van de Exchange.
De Trust Score voor exchange wordt berekend aan de hand van het volgende:
 1. Liquiditeit
 2. Omvang
 3. API-dekking
Je kunt de uitsplitsing van de Trust Score van een exchange vinden op hun profielpagina's (bijv. Coinbase).

Elke categorie (Liquiditeit/Omvang/API-dekking) wordt berekend op basis van verschillende andere indicatoren, zoals blijkt uit de bovenstaande uitsplitsing. De gedetailleerde methodologie kun je CoinGecko’s Blog vinden op de blog van CoinGecko.

3. Crypto-exchanges (Derivaten)

Trust Score is momenteel niet beschikbaar voor Derivatenparen of Derivaten Exchanges. Derivatenparen en derivaterexchanges zijn gerangschikt op basis van hun respectieve cijfers voor Open Interest en handelsvolume, zoals gerapporteerd.

Marktgegevens


1. Koers (Crypto-activum)

De koers van een crypto-activum wordt berekend op basis van de paren die beschikbaar zijn en verzameld zijn door CoinGecko van de verschillende excahnges voor een bepaald crypto-activum. De op CoinGecko getoonde koers voor een bepaald crypto-activum wordt berekend aan de hand van een globale volume-gewogen gemiddelde prijsformule.

Voorbeeld 1 (Verschillende fiat-paren)

Met Bitcoin (BTC) als voorbeeld en in de veronderstelling dat we slechts twee exchanges volgen, A en B, die in USD en JPY handelen:

Exchange A: BTC/USD = USD 1.000 / BTC @ 15.000 BTC Handelsvolume (voortschrijdend 24-uurs)
Exchange B: BTC/JPY = JPY 109,000 / BTC @ 10,000 BTC Handelsvolume (voortschrijdend 24-uurs)
CoinGecko zet eerst JPY om naar USD met behulp van FX-koersen verstrekt door OpenExchangeRates. Uitgaande van USD 1 = JPY 110, betekent dit:

Exchange B: BTC/JPY = JPY 109,000 / BTC ≈ USD 990 / BTC

CoinGecko berekent vervolgens de globale volume-gewogen gemiddelde prijs. In dit geval, is dit:

CoinGecko BTC-koers (USD)
= [Volume % * USD-koers] + [Volume % * Geconverteerde USD-koers]
= [ 15.000 / (15.000 + 10.000) ] * USD 1.000 + [ 10.000 / (15.000 + 10.000) ] * USD 990
= 0.6 * USD 1.000 + 0,4 * USD 990
= USD 996

Voorbeeld 2 (Fiat- & andere crypto-paren)

Met Ethereum (ETH) als voorbeeld, en in de veronderstelling dat we slechts twee exchanges volgen, A en B, die handelen in USD en BTC:
Exchange A: ETH/USD = USD 200 / ETH @ 30.000 ETH Handelsvolume (voortschrijdend 24-uurs)
Exchange B: ETH/BTC = ₿ 0,20000000 / ETH @ 20.000 ETH Handelsvolume (voortschrijdend 24-uurs)
CoinGecko zet eerst de ETH/BTC-koers om naar een USD-koers met gebruikmaking van de CoinGecko BTC-koers die hierboven is afgeleid. Uitgaande van 1 BTC = 996 dollar, betekent dit:
Exchange B: ETH/BTC = ₿ 0,20000000 / ETH ≈ 199,2 USD / ETH

CoinGecko berekent vervolgens de globale volume-gewogen gemiddelde prijs. In dit geval, is dit:

CoinGecko ETH-koers (USD)
= [ 30.000 / (30.000 + 20.000) ] * USD 200 + [ 20.000 / (30.000 + 20.000) ] * USD 199,2
= 0,6 * USD 200 + 0,4 * USD 199.2
= USD 199,68

Uit voorbeeld 1 en 2 worden de in USD verkregen koersen vervolgens met OpenExchangeRates omgerekend in andere lokale valuta zoals GBP, CNY, JPY, EUR, etc. en vervolgens op CoinGecko weergegeven.

N.B.: CoinGecko's globale volume-gewogen gemiddelde prijsberekening sluit datapunten uit die als uitschieters worden gedetecteerd, zoals uitgelegd in deel 3 hieronder.

2. Handelsvolume (Crypto-activum)

Het handelsvolume voor een crypto-activum op CoinGecko is het geaggregeerde handelsvolume van alle handelsparen van het crypto-activum. Laten we aannemen dat Litecoin (LTC) alleen wordt verhandeld op Exchange A en BTC-, ETH- en USD-handelsparen heeft met het volgende voortschrijdend 24-uurs handelsvolume:

Voortschrijdend 24-uurs handelsvolume voor LTC op Exchange A:
LTC/BTC = 5.000 LTC
LTC/ETH = 1.000 LTC
LTC/USD = 2.000 LTC

Ervan uitgaande dat 1 LTC = 100 USD, zal het 24-uurs handelsvolume voor Litecoin 5.000 + 1.000 + 2.000 = 8.000 LTC of 800.000 USD bedragen.

N.B.: CoinGecko’s berekening van het handelsvolume aan cryptoassets sluit datapunten uit die worden gedetecteerd als uitschieters zoals uitgelegd in deel 3 hieronder.

3. Detectie van uitschieters

CoinGecko gebruikt verschillende methoden om uitschieters te detecteren als onderdeel van het algoritme om ervoor te zorgen dat alleen de meest actuele en meest accurate informatie wordt verzameld en weergegeven op de website. De resultaten van ons detectiemechanisme voor uitschieters worden getoond op de exchangepagina van een munt, waar sommige rijen grijs zijn weergegeven. Er zijn twee grijstinten, die hieronder nader worden toegelicht:

#1, 2 en 3 staan voor gewone waarden en zijn niet in grijstinten.
(a) en (b) zijn waarden die als uitschieters zijn gedetecteerd en door ons berekeningsalgoritme zijn uitgesloten.

(a) Een lichtgrijs gemarkeerde rij geeft aan dat de exchangegegevens een uitschieter zijn. Er zijn verschillende scenario's waarin dit kan gebeuren:
 • - API exchange retourneert null-waarden voor handelsvolume.
 • - Voor munten met 3 of meer handelsparen wordt elk handelspaar waarbij de koers buiten de Mediaan Absolute Afwijking ligt als een uitschieter beschouwd.
 • - Voor munten met 1 of 2 handelsparen leidt elke koersverandering die groter is dan 100x de vorige koers ertoe dat de nieuwe koers als uitschieter wordt geclassificeerd.
N.B.: Munten met beperkte handelsparen zijn vatbaar voor enorme pieken in de koersgrafieken als gevolg van koersvolatiliteit veroorzaakt door een laag handelsvolume.

(b) Een volledig grijze regel geeft aan dat de informatie niet meer actueel is. Dit gebeurt wanneer in de afgelopen 3 uur geen nieuwe tickers van de exchange zijn ontvangen. Dit kan te wijten zijn aan een fout in de API van de exchange. De informatie over de exchange zal van de muntpagina worden verwijderd als er de komende 7 dagen geen nieuwe updates worden ontvangen.

4. Handelsvolume (Exchange)

Het handelsvolume van een exchange is de som van het volume van alle handelsparen die op een bepaalde exchange beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld, stel dat exchange A 2 verschillende munten heeft (ETH en LTC) en beide hebben USD- en BTC-paren:

Uitgaande van ETH = USD 200 en LTC = USD 100 van CoinGecko's globale volume-gewogen gemiddelde prijs en met het volgende handelsvolume (voortschrijdend 24-uurs) van elk paar:

ETH/BTC = 400 ETH
ETH/USD = 100 ETH
LTC/BTC = 3.000 LTC
LTC/USD = 2.000 LTC

Het handelsvolume van exchange A is dan:
400 ETH + 100 ETH + 3.000 LTC + 2.000 LTC = 600.000 USD

Denk erom dat CoinGecko's berekeningsalgoritme voor exchangevolume handelsparen uitsluit die op de zwarte lijst zijn geplaatst vanwege inconsistente gegevens en al meer dan 3 uur niet zijn bijgewerkt. Dit om ervoor te zorgen dat het geaggregeerde volume de marktomstandigheden zo nauwkeurig mogelijk weergeeft.

5. Handelsvolume (Globaal)

Het globale 24-uur volume (bovenaan de website, onder de menubalk) is de som van het handelsvolume van alle exchanges zoals bijgehouden door CoinGecko.


6. Beschikbaar aanbod

De informatie over beschikbaar aanbod weergegeven op CoinGecko is verkregen van de verschillende token-teams en is geverifieerd door het CoinGecko-team. Indien CoinGecko de juistheid van dergelijke informatie niet kan verifiëren, zal het beschikbare aanbod worden gemarkeerd met een " - " symbool.

De informatie over het beschikbare aanbod wordt weergegeven op CoinGecko en de bron van deze berekening wordt getoond door te klikken op het symbool naast de tekst "Beschikbaar aanbod ". De informatie over het beschikbare aanbod wordt gebruikt om de marktkapitalisatie van cryptoassets te berekenen.

Voor Proof-of-Work-munten wordt een API-eindpunt van de block-verkenner van de munt door CoinGecko gebruikt om het aantal beschikbare munten op te vragen. CoinGecko neemt pre-mine munten op in de berekening van het beschikbare aanbod, omdat deze munten kunnen worden verkocht door degene die deze munten in beheer heeft.


Uitsplitsing van het beschikbare aanbod voor Litecoin (LTC)

Voor tokens uitgegeven op smart contract platforms (bijv. ERC-20 tokens op Ethereum), berekenen we het beschikbare aanbod door vergrendelde tokens af te trekken van het totale aanbod. Vergrendelde tokens kunnen zijn: fonds van een stichting, vergrendelde tokens van investeerders, vergrendelde tokens van teams, enz. De adressen van deze vergrendelde tokens worden verkregen van de token-teams.

Uitsplitsing van het beschikbare aanbod voor 0x (ZRX)

Het token-saldo van vergrendelde adressen wordt automatisch verkregen van de block-verkenner wanneer een API beschikbaar is. In het geval van 0x, aangezien het een ERC-20 token is, worden de tokensaldi van de 0x-adressen automatisch verkregen van Etherscan en afgetrokken van het totale 0x-aanbod.

7. Marktkapitalisatie (Crypto-activum)

De marktkapitalisatie van een crypto-activum wordt berekend met de volgende formule:

Laat:
A = Huidige koers van crypto-activum in USD
B = Beschikbaar aanbod van een activum

Marktkapitalisatie = A * B

Bijvoorbeeld, de marktkapitalisatie van 0x wordt berekend door het beschikbare aanbod van ZRX te vermenigvuldigen met de koers ervan. Ervan uitgaande dat het beschikbare aanbod van ZRX 583.209.787 bedraagt en de koers van ZRX 0,25 USD bedraagt, dan wordt de marktkapitalisatie berekend als 583.209.787 * 0,25 USD = 145.802.446,75 USD.

8. Marktkapitalisatie (globaal)

De globale marktkapitalisatie (bovenaan de website, onder de menubalk) is de som van de marktkapitalisatie van alle projecten die CoinGecko volgt.9. All-Time High (ATH)

CoinGecko berekent de ATH aan de hand van de volgende gegevens:

(i) ATH-koers
(ii) ATH-datum
(iii) Huidige koers
(iv) Huidige datum

% Daling sinds ATH= (ATH-koers - Huidige koers) / (ATH-koers) * 100%
Datum sinds ATH = Huidige datum - ATH-datum

10. Statistieken ontwikkelaar en community

Hier bij CoinGecko is het ons doel om de meest complete en uitgebreide database met betrekking tot cryptoprojecten te bouwen, die je kunt gebruiken voor een 360-graden overzicht over jouw favoriete projecten. Voor dat doel gebruiken wij verschillende parameters die volgens ons noodzakelijk zijn voor een volledig 360-overzicht van een activum.

Ontwikkelaar

CoinGecko houdt de ontwikkelingsactiviteit van de cryptoassets bij via openbare broncode-repository's op Github, Gitlab en Bitbucket. We kijken naar ontwikkelingsactiviteit, omdat sommige munten niet langer worden onderhouden door de ontwikkelaar, waardoor het zeer onwaarschijnlijk lijkt dat die munten na verloop van tijd vooruitgang zullen laten zien.

Als er sprake is van veel belangstelling en inspanning binnen de ontwikkelingsgemeenschap, bestaat er een kans dat de munt blijf innoveren zoals de markt voor cryptoassets dat wil. Lees onze blogbericht voor meer informatie over ontwikkelaarsmetriek,

Community

CoinGecko volgt de community-activiteit van cryptoassets door te kijken naar statistieken van sociale mediakanalen zoals Facebook, Twitter, Reddit en Telegram. cryptoassets laten een enorme groei zien als er een sterke community achter staat. Een sterke, levendige community draagt bij tot nieuwe ideeën en functies die in het crypto-activum kunnen worden opgenomen en wijst op groei.

Noteringen

Jouw token of exchange op CoinGecko laten noteren is gratis en een CoinGecko-vertegenwoordiger zal je nooit vragen om enige noteringskosten te betalen.

Hoewel wij graag donaties aanvaarden (adressen zijn te vinden in de voettekst van de CoinGecko-website), moet je er wel rekening mee houden dat dit geen garantie is voor een notering of dat hierdoor een deel van het proces kan worden versneld. Hieronder vind je een aantal criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een notering op CoinGecko. Houd er echter rekening mee dat het voldoen aan deze criteria niet automatisch een notering garandeert, aangezien CoinGecko ook vele andere factoren evalueert voordat een project op onze site wordt vermeld.

CoinGecko behoudt zich het recht voor om elk vermeld crypto-activum, ICO of exchange op onze site zonder voorafgaande kennisgeving te publiceren of te verwijderen als wij van mening zijn dat de gepresenteerde informatie op enigerlei wijze onjuist is. CoinGecko geeft geen update als een crypto-activum/ICO/exchange een onderdeel van het beoordelingsproces niet doorstaat.


Criteria voor notering:

(1) cryptoassets
 • Werkende, functionele website die voldoende informatie bevat over het crypto-activum dat wordt genoteerd. Websites zonder informatie over het doel, het team of sociale-mediaprofielen worden als ongeldig beschouwd.
 • Website moet eigendom zijn van het project/onderhoudend team. Websites gehost op websitebouwers (d.w.z. Wix) worden niet geaccepteerd.
 • Werkende block-verkenner
 • Genoteerd op ten minste één (1) actieve exchange waar CoinGecko mee is geïntegreerd.
 • Projecten die alleen worden verhandeld op zelf te onderhouden gecentraliseerde/gedecentraliseerde exchanges kunnen worden geweigerd vanwege veiligheidsoverwegingen.
 • Voor de berekening van de marktkapitalisatie moet het beschikbare aanbod duidelijk worden gecommuniceerd (bijv. bedrijf/stichting/team/ontwikkelaars/beleggingen/vergrendelde tokens).
(2) Exchanges
 • Een werkende exchangewebsite met actueel handelsvolume dat overeenkomt met informatie in API.
 • Voldoet aan API-normen CoinGecko's Crypto-Exchange .
 • Een werkende REST API documentatie.
 • Beschikken over een vertegenwoordiger met wie het team gemakkelijk kan communiceren voor eventuele problemen.
 • Pagina met muntinfo met identificatie van elke verhandelde munt op de exchange Vereiste basisinfo: Naam, Ticker, Logo, Muntwebsite, Block-verkenner Voorbeeld van een aanvaardbare pagina met muntinformatie: Info DeversiFi-token.

Wat je wel en niet moet doen voor het indienen van noteringen:

Er zijn bepaalde dingen waarmee je ons kunt helpen om ervoor te zorgen dat het noteringsproces zo soepel mogelijk verloopt.
Wel doen:
 • Zoveel mogelijk accurate informatie invullen op het Aanvraagformulier CoinGecko .
 • Ervoor zorgen dat er geen dode links/slechte verwijzingen zijn.
 • Dien een ticket in op support.coingecko.com als je nog meer vragen hebt.
Niet doen:
 • Meerdere verzoeken indienen.
 • Herhaaldelijk om statusupdates vragen.
 • Financieel gewin aanbieden aan iemand voor een notering.
 • Een aanbod accepteren van iemand die beweert dat hij jouw notering kan versnellen of garanderen.
  Vergeet niet dat CoinGecko-vertegenwoordigers je nooit zullen vragen om noteringskosten te betalen.

Proces van notering:

cryptoassets
 1. Vul Aanvraagformulier CoinGecko in. (Raadpleeg de gids hier)
 2. CoinGecko beoordeelt verzoeken.
 3. Als het verzoek door de beoordeling komt, noteert CoinGecko het crypto-activum.
 4. Indieners kunnen de status van de notering controleren hier.
Exchanges
 1. Dien het Aanvraagformulier CoinGecko in.
 2. CoinGecko beoordeelt verzoeken.
 3. Als de exchange aan alle criteria voldoet, zal een CoinGecko-vertegenwoordiger contact opnemen via e-mail om verder te gaan met de overeenkomst voor de exchangenotering (van toepassing op CEX-notering).
 4. Een CoinGecko-ontwikkelaar zal werken aan de exchangeintegratie.
 5. Het CoinGecko-team controleert de code nogmaals en als het alle controles doorstaat, wordt de exchange-API samengevoegd met CoinGecko's interne exchangebibliotheek. Exchanges zijn verplicht om API-normen CoinGecko's Crypto-Exchange te volgen om de exchangenotering te vergemakkelijken.
 6. Het CoinGecko-team zal elk handelspaar controleren en matchen met een bestaand crypto-activum dat op CoinGecko staat.
 7. Informatie over de exchange wordt ingevuld (afbeeldingen, beschrijving, kosten, enz.).
 8. De exchangeintegratie is voltooid en de exchange wordt vermeld op CoinGecko.
coingecko
Doorgaan in de app
Volg prijzen in real-time
App openen
coingecko
Doorgaan in de app
Volg prijzen in real-time
App openen