Camelot exchange

Camelot

Decentralized
Camelotเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตแบบกระจายอำนาจที่จัดตั้งขึ้นใน ปัจจุบันมีเหรียญ92และ193คู่การซื้อขายในการแลกเปลี่ยน Camelotมีรายงานว่าระดับปริมาณ 24 ชั่วโมงอยู่ที่4,478,084.96 $ การเปลี่ยนแปลง 47.89% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา คู่การซื้อขายที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดคือWETH/USDCกับปริมาณ 24 ชั่วโมงของ1,124,475.24 $

ปริมาณการเทรด 24 ชม.
92
Coins
193
คู่
# เหรียญ Market Cap คู่ ราคา Spread ความลึก +2% ความลึก -2% ปริมาณ 24 ชม. % ปริมาณ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด คะแนนความเชื่อมั่น
1 WETH / USD Coin
0.00 $
WETH/USDC กราฟถ่ายทอดสด 0x82af49447d8a07e3bd95bd0d56f35241523fbab1
1,867.53 $
1873.67450224891 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 149,729 $ 149,279 $
$1,124,475
597.793 WETH
25.11%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
2 Tether / USD Coin
83,188,080,466.59 $
USDT/USDC กราฟถ่ายทอดสด 0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9
1.00 $
1.00079821877586 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 55,760 $ 55,592 $
$521,391
522966.628 USDT
11.64%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
3 Artichoke / USD Coin
0.00 $
CHOKE/USDC กราฟถ่ายทอดสด 0x6fc2680d8ad8e8312191441b4eca9eff8d06b45a
0.08 $
0.0808444691618436 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 18,718 $ 18,661 $
$419,882
5694717.700 CHOKE
9.37%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
4 Camelot Token / USD Coin
14,723,624.22 $
GRAIL/USDC กราฟถ่ายทอดสด 0x3d9907f9a368ad0a51be60f7da3b97cf940982d8
1,429.00 $
1433.69635428571 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 209,733 $ 209,103 $
$351,024
236.130 GRAIL
7.84%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
5 BullBear AI / WETH
6,774,572.97 $
AIBB/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0xb9af4762c039d63e30039f1712dfab77026408c7
* 0.00 $
0.0000000000012341 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 28,823 $ 28,736 $
$349,854
151520346100055.060 AIBB
7.81%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
-
6 Arbitrum / WETH
1,501,882,615.93 $
ARB/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548
1.18 $
0.0006297229219144 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 168,545 $ 168,038 $
$305,937
259111.787 ARB
6.83%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
7 UrDEX Finance / Tether
0.00 $
URD/USDT กราฟถ่ายทอดสด 0x842216e0aa2ae608699f7b1063f26ce6b30c5311
0.04 $
0.0366841156461016 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.6% 4,031 $ 4,019 $
$142,114
4613219.968 URD
3.17%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
8 Pendle / WETH
42,205,982.33 $
PENDLE/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x0c880f6761f1af8d9aa9c466984b80dab9a8c9e8
0.44 $
0.0002343565561909 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 43,356 $ 43,226 $
$118,490
273677.252 PENDLE
2.65%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
9 Dream Machine Token / USD Coin
0.00 $
DMT/USDC กราฟถ่ายทอดสด 0x8b0e6f19ee57089f7649a455d89d7bc6314d04e8
8.14 $
8.1630952138962 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 32,717 $ 32,619 $
$100,900
11927.002 DMT
2.25%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
10 LEXER Markets / WETH
0.00 $
LEX/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x6bb7a17acc227fd1f6781d1eedeae01b42047ee0
0.02 $
0.0000087341906544 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 17,945 $ 17,891 $
$97,846
7494666.325 LEX
2.18%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
-
11 Antspace / WETH
0.00 $
ANT/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x4406509b532b111bd39b5b579561001cbf0d7acf
0.00 $
0.0000000000066051 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 7,371 $ 7,349 $
$89,486
7328044775111.229 ANT
2.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
12 PlutusDAO / WETH
4,325,278.40 $
PLS/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f
0.40 $
0.0002130518392801 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 35,476 $ 35,369 $
$80,102
193962.963 PLS
1.79%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
13 WINR Protocol / USD Coin
2,363,612.82 $
WINR/USDC กราฟถ่ายทอดสด 0xd77b108d4f6cefaa0cae9506a934e825becca46e
0.03 $
0.0253529158691501 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 47,276 $ 47,134 $
$71,289
2715394.598 WINR
1.59%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
14 Lodestar / WETH
1,741,656.40 $
LODE/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0xf19547f9ed24aa66b03c3a552d181ae334fbb8db
0.67 $
0.0003600789535045 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 17,732 $ 17,678 $
$59,696
89555.639 LODE
1.33%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
15 Neutra Finance / WETH
726,725.57 $
NEU/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0xda51015b73ce11f77a115bb1b8a7049e02ddecf0
0.85 $
0.0004532719784835 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 8,573 $ 8,547 $
$57,486
65641.918 NEU
1.28%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
16 Vela Token / WETH
24,133,131.96 $
VELA/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x088cd8f5ef3652623c22d48b1605dcfe860cd704
2.36 $
0.0012611418109301 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 19,697 $ 19,638 $
$56,303
23233.577 VELA
1.26%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
17 Camelot Token / Arbitrum
14,723,624.22 $
GRAIL/ARB กราฟถ่ายทอดสด 0x3d9907f9a368ad0a51be60f7da3b97cf940982d8
1,445.30 $
1227.77912838054 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548
0.6% 15,800 $ 15,752 $
$54,561
37.893 GRAIL
1.22%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
18 ArbDoge AI / WETH
37,446,532.16 $
AIDOGE/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b
* 0.00 $
0.0000000000000952 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 36,647 $ 36,537 $
$48,856
160769419824550.660 AIDOGE
1.09%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
19 WETH / Tether
0.00 $
WETH/USDT กราฟถ่ายทอดสด 0x82af49447d8a07e3bd95bd0d56f35241523fbab1
1,870.01 $
1873.7471154739 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.6% 5,807 $ 5,789 $
$46,604
24.653 WETH
1.04%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
20 Liquity USD / USD Coin
280,944,761.88 $
LUSD/USDC กราฟถ่ายทอดสด 0x93b346b6bc2548da6a1e7d98e9a421b42541425b
* 1.00 $
1.00335313868245 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 17,438 $ 17,386 $
$43,447
43434.812 LUSD
0.97%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
-
21 GMX / USD Coin
468,980,645.50 $
GMX/USDC กราฟถ่ายทอดสด 0xfc5a1a6eb076a2c7ad06ed22c90d7e710e35ad0a
53.00 $
53.1701538052967 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 31,721 $ 31,626 $
$39,211
714.927 GMX
0.88%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 2 ชม. ที่ผ่านมา
22 Dai / USD Coin
4,585,517,642.56 $
DAI/USDC กราฟถ่ายทอดสด 0xda10009cbd5d07dd0cecc66161fc93d7c9000da1
1.00 $
0.999288550430045 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 14,506 $ 14,462 $
$25,918
26011.866 DAI
0.58%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
23 Modular Wallet / USD Coin
0.00 $
MOD/USDC กราฟถ่ายทอดสด 0x244ae62439c1ef3187f244d8604ac2c391ef2b53
0.24 $
0.243230224619825 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.61% 2,767 $ 2,759 $
$25,516
113623.795 MOD
0.57%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
24 Dragon Arena / Tether
0.00 $
DRA/USDT กราฟถ่ายทอดสด 0x93c157932e5649e794df8999714af8690226a1c9
0.00 $
0.0024780042450656 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.61% 3,232 $ 3,222 $
$24,000
9615115.977 DRA
0.54%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
25 GenomesDAO / WETH
1,681,123.49 $
$GENE/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x59a729658e9245b0cf1f8cb9fb37945d2b06ea27
0.01 $
0.0000033456415692 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 5,864 $ 5,846 $
$23,261
3810165.734 $GENE
0.52%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
26 El Dorado Exchange (Arb) / WETH
2,481,250.19 $
EDE/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0xccd3891c1452b7cb0e4632774b9365dc4ee24f20
1.22 $
0.0006517091667369 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 14,358 $ 14,315 $
$20,016
16361.567 EDE
0.45%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
27 Jones DAO / WETH
6,585,197.21 $
JONES/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da
1.47 $
0.0007856001262708 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 55,022 $ 54,857 $
$18,550
12618.345 JONES
0.41%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
28 Wombat Exchange / Tether
5,677,844.73 $
WOM/USDT กราฟถ่ายทอดสด 0x7b5eb3940021ec0e8e463d5dbb4b7b09a89ddf96
0.07 $
0.0693529388928102 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.61% 3,152 $ 3,142 $
$16,598
246373.915 WOM
0.37%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
29 Sperax USD / USD Coin
1,766,233.97 $
USDS/USDC กราฟถ่ายทอดสด 0xd74f5255d557944cf7dd0e45ff521520002d5748
0.99 $
0.997653834296393 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 10,001 $ 9,971 $
$16,484
16567.300 USDS
0.37%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
30 Buffer Token / WETH
4,037,466.31 $
BFR/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x1a5b0aaf478bf1fda7b934c76e7692d722982a6d
0.14 $
0.0000760661587955 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 4,615 $ 4,601 $
$15,970
119244.433 BFR
0.36%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 1 ชม. ที่ผ่านมา
31 Kujira / USD Coin
107,546,443.11 $
KUJI/USDC กราฟถ่ายทอดสด 0x3a18dcc9745edcd1ef33ecb93b0b6eba5671e7ca
0.94 $
0.94576356462078 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.61% 3,225 $ 3,215 $
$12,795
13271.356 KUJI
0.29%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
32 Arbitrove Governance Token / WETH
6,223,072.63 $
TROVE/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x982239d38af50b0168da33346d85fb12929c4c07
0.02 $
0.0000110716178247 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 117,811 $ 117,457 $
$12,425
598216.237 TROVE
0.28%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 2 ชม. ที่ผ่านมา
33 GMD / WETH
7,091,194.56 $
GMD/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x4945970efeec98d393b4b979b9be265a3ae28a8b
119.81 $
0.0640793369923632 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1,521 $ 1,516 $
$11,762
94.645 GMD
0.26%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
34 Volta Protocol / WETH
409,316.38 $
VOLTA/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x417a1afd44250314bffb11ff68e989775e990ab6
0.03 $
0.0000159243046176 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 4,258 $ 4,246 $
$9,793
301954.903 VOLTA
0.22%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
35 Wrapped stETH / WETH
0.00 $
WSTETH/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x5979d7b546e38e414f7e9822514be443a4800529
2,106.28 $
1.1264914897498 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 109,367 $ 109,038 $
$9,306
4.421 WSTETH
0.21%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
36 Thales / WETH
24,903,898.41 $
THALES/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0xe85b662fe97e8562f4099d8a1d5a92d4b453bf30
0.59 $
0.0003174827619145 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 12,169 $ 12,133 $
$8,314
14172.094 THALES
0.19%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 2 ชม. ที่ผ่านมา
37 Relay Chain / WETH
826,841.10 $
RELAY/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x1426cf37caa89628c4da2864e40cf75e6d66ac6b
0.25 $
0.0001326945028215 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 3,465 $ 3,454 $
$6,683
26062.716 RELAY
0.15%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
38 LSDoge / WETH
0.00 $
LSDOGE/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x4c70d32295de15fdf302d3bcbb7fc2631ace1c91
0.00 $
0.0000000000028236 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 2,010 $ 2,003 $
$6,328
1159817606770.371 LSDOGE
0.14%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
39 Wrapped Bitcoin / WETH
4,193,749,722.65 $
WBTC/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x2f2a2543b76a4166549f7aab2e75bef0aefc5b0f
26,808.92 $
14.3380848481796 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 5,231 $ 5,216 $
$5,902
0.220 WBTC
0.13%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
40 OATH / WETH
7,552,175.51 $
OATH/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0xa1150db5105987cec5fd092273d1e3cbb22b378b
0.07 $
0.0000372782899463 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 5,518 $ 5,502 $
$5,767
82489.115 OATH
0.13%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
41 Jones USDC / WETH
0.00 $
JUSDC/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0xe66998533a1992ece9ea99cdf47686f4fc8458e0
1.02 $
0.0005450632152733 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 18,323 $ 18,268 $
$5,330
5237.929 JUSDC
0.12%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
42 Sperax / Sperax USD
11,136,609.48 $
SPA/USDS กราฟถ่ายทอดสด 0x5575552988a3a80504bbaeb1311674fcfd40ad4b
0.01 $
0.007039751243711 0XD74F5255D557944CF7DD0E45FF521520002D5748
0.61% 2,494 $ 2,486 $
$3,662
496159.115 SPA
0.08%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 1 ชม. ที่ผ่านมา
43 GNOME / WETH
0.00 $
$GNOME/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x7698ac5d15bb3ba7185adcbff32a80ebd9d0709b
0.24 $
0.0001263570219149 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 8,333 $ 8,308 $
$2,566
10852.478 $GNOME
0.06%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 1 ชม. ที่ผ่านมา
44 Magic Internet Money / USD Coin
82,117,251.69 $
MIM/USDC กราฟถ่ายทอดสด 0xfea7a6a0b346362bf88a9e4a88416b77a57d6c2a
0.99 $
0.99512123985118 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 11,158 $ 11,124 $
$2,497
2504.047 MIM
0.06%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 2 ชม. ที่ผ่านมา
45 Umami / WETH
10,371,228.18 $
UMAMI/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3
13.92 $
0.007444255604125 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 6,759 $ 6,739 $
$2,381
169.440 UMAMI
0.05%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
46 Tarot / WETH
3,873,619.44 $
TAROT/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x6688b00f0c23a4a546beaae51a7c90c439895d48
0.07 $
0.0000391837267084 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 3,635 $ 3,624 $
$1,936
26729.744 TAROT
0.04%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 1 ชม. ที่ผ่านมา
47 Fluid USDC / USD Coin
0.00 $
FUSDC/USDC กราฟถ่ายทอดสด 0x4cfa50b7ce747e2d61724fcac57f24b748ff2b2a
1.00 $
0.999501195481903 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.61% 1,268 $ 1,264 $
$1,922
1928.936 FUSDC
0.04%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
48 Lyra Finance / WETH
31,823,721.79 $
LYRA/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x079504b86d38119f859c4194765029f692b7b7aa
0.08 $
0.0000444430863139 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 5,382 $ 5,366 $
$1,862
22371.617 LYRA
0.04%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
49 DropArb / WETH
0.00 $
DROP/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x09fd3d6e6889940ca1158b9221309bd69fafa32b
0.00 $
0.000000000000043 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 541 $ 539 $
$1,641
18397907350597.996 DROP
0.04%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 4 ชม. ที่ผ่านมา
50 Perpy Finance / USD Coin
864,035.31 $
PRY/USDC กราฟถ่ายทอดสด 0x1824a51c106efc27d35a74efb56d9bf54ddb22d4
0.00 $
0.0029031132887638 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 12,624 $ 12,586 $
$1,592
554570.260 PRY
0.04%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 2 ชม. ที่ผ่านมา
Ticker ที่ไม่ได้รับการยืนยัน
# เหรียญ Market Cap คู่ ราคา Spread ความลึก +2% ความลึก -2% ปริมาณ 24 ชม. % ปริมาณ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด คะแนนความเชื่อมั่น
1 ? 0X8BB0D6FE... กราฟถ่ายทอดสด 0x8bb0d6fe0061b5f46742415bea3621f4af01f9c7
601.25 $
0.315656937217191 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 53,320 $ 53,160 $
$1,086,868
1659.437 0X8BB
24.27%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
2 ? 0XBFBCFE88... กราฟถ่ายทอดสด 0xbfbcfe8873fe28dfa25f1099282b088d52bbad9c
0.28 $
0.0001531198991626 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 15,265 $ 15,220 $
$327,295
1264976.757 0XBFB
7.31%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
3 ? 0XD9AE33E4... กราฟถ่ายทอดสด 0xd9ae33e40270c51c4dcdbb23a4bac0c8512542c2
0.00 $
0.0000000000004289 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.63% 318 $ 317 $
$315,601
103846214057008.660 0XD9A
7.05%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
4 ? 0XE5B8C338... กราฟถ่ายทอดสด 0xe5b8c3381c0a2544883cff9ddaf1e48d9dea9e49
0.00 $
0.0000020021092854 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 658 $ 656 $
$29,261
5066088.785 0XE5B
0.65%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
5 Arbitrum (ARB)
1,501,882,615.93 $
ARB/0XE6BE... กราฟถ่ายทอดสด 0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548
1.18 $
9.57711578419086 0XE6BE2F5AB2AD4B8B146E3008F81832CF7B279F43
0.61% 3,428 $ 3,418 $
$11,851
9763.674 ARB
0.26%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
6 Dopex / Plutus DPX
35,839,704.54 $
DPX/PLSDPX กราฟถ่ายทอดสด 0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55
* 141.84 $
1.07852471277808 0XF236EA74B515EF96A9898F5A4ED4AA591F253CE1
0.6% 38,243 $ 38,128 $
$9,766
69.881 DPX
0.22%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 2 ชม. ที่ผ่านมา
-
7 AI CODE / WETH
0.00 $
AICODE/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x7c8a1a80fdd00c9cccd6ebd573e9ecb49bfa2a59
8.42 $
0.004501805721793 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.65% 179 $ 179 $
$8,772
1040.269 AICODE
0.20%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
8 ? 0X077BC655... กราฟถ่ายทอดสด 0x077bc655c8d81b7de71c79318d0eb8f987e12820
0.00 $
0.000000000025189 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.75% 53 $ 53 $
$8,667
41476830260.989 0X077
0.19%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
9 ? 0X681A08B6... กราฟถ่ายทอดสด 0x681a08b66850c5a4c537b7861ecdb8a67b582669
1.78 $
1.51127493701298 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548
0.61% 840 $ 837 $
$8,606
5032.462 0X681
0.19%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
10 ArbShib / WETH
AISHIB/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0xf1a82bfa7fceb8b8741e7e04a6b8efd348ca6393
0.00 $
0.0000000000000017 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 2,343 $ 2,336 $
$8,319
1008935140705330.900 AISHIB
0.19%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
11 Acid / WETH
0.00 $
ACID/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x29c1ea5ed7af53094b1a79ef60d20641987c867e
154.37 $
0.0825631356194988 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 557 $ 555 $
$5,833
39.059 ACID
0.13%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
12 Wombex / Tether
1,750,440.87 $
WMX/USDT กราฟถ่ายทอดสด 0x5190f06eacefa2c552dc6bd5e763b81c73293293
0.05 $
0.0533587300737556 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.61% 2,467 $ 2,459 $
$4,309
79625.429 WMX
0.10%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
13 ? 0X8C53FA9E... กราฟถ่ายทอดสด 0x8c53fa9e6ad10efc1e9a69e57f3a4b2723920fbd
0.00 $
0.0000000001204954 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.64% 206 $ 206 $
$3,615
16895611922.938 0X8C5
0.08%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 2 ชม. ที่ผ่านมา
14 ? 0X5566D132... กราฟถ่ายทอดสด 0x5566d132324181427ed4f46989121030bc6689c7
1.19 $
0.979397952675054 0XCCD3891C1452B7CB0E4632774B9365DC4EE24F20
0.64% 221 $ 220 $
$2,004
1695.342 0X556
0.04%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
15 Silo Finance / WETH
16,929,488.93 $
SILO/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x0341c0c0ec423328621788d4854119b97f44e391
0.07 $
0.0000385435100255 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 14,867 $ 14,822 $
$1,322
18292.423 SILO
0.03%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 2 ชม. ที่ผ่านมา
16 ? 0XB5B5B428... กราฟถ่ายทอดสด 0xb5b5b428e4de365f809ced8271d202449e5c2f72
0.00 $
0.0000000000033139 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1,682 $ 1,677 $
$1,178
185202331370.363 0XB5B
0.03%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 2 ชม. ที่ผ่านมา
17 ? 0X8EDA8226... กราฟถ่ายทอดสด 0x8eda8226c679103535a0620e3f32f50c3b8a0d1b
7,574.40 $
4.05098026105264 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.7% 84 $ 84 $
$1,038
0.131 0X8ED
0.02%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 2 ชม. ที่ผ่านมา
18 noiseGPT / WETH
888,209.61 $
NOISEGPT/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0xadd5620057336f868eae78a451c503ae7b576bad
0.00 $
0.0000006327293316 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 395 $ 394 $
$912
794398.402 NOISEGPT
0.02%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
19 ? 0X9C546EB2... กราฟถ่ายทอดสด 0x9c546eb2998c11cde81bfe2eca1d2e4f408d94e6
0.00 $
0.0000000000345345 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 401 $ 400 $
$845
12902589860.296 0X9C5
0.02%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 4 ชม. ที่ผ่านมา
20 Mizar / WETH
776,500.21 $
MZR/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0xbbea044f9e7c0520195e49ad1e561572e7e1b948
0.00 $
0.0000007919701616 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 2,887 $ 2,879 $
$801
541692.372 MZR
0.02%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 2 ชม. ที่ผ่านมา
21 Hop Protocol / WETH
5,426,857.21 $
HOP/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0xc5102fe9359fd9a28f877a67e36b0f050d81a3cc
0.08 $
0.0000401215558365 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 512 $ 510 $
$787
10192.977 HOP
0.02%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 1 ชม. ที่ผ่านมา
22 ? 0X8BB0D6FE... กราฟถ่ายทอดสด 0x8bb0d6fe0061b5f46742415bea3621f4af01f9c7
601.25 $
613.365283197552 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.75% 57 $ 56 $
$674
1.137 0X8BB
0.02%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
23 ? 0X4E914BBD... กราฟถ่ายทอดสด 0x4e914bbdcde0f455a8ac9d59d3bf739c46287ed2
0.15 $
0.000081145770177 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 3,506 $ 3,495 $
$266
1749.668 0X4E9
0.01%
** 2 ชม. ที่ผ่านมา
Traded 7 ชม. ที่ผ่านมา
24 ? 0X3BF0C816... กราฟถ่ายทอดสด 0x3bf0c8163dd1c22c862b1c887386f17aa4383e07
0.00 $
0.0000004867930833 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 512 $ 511 $
$213
233646.078 0X3BF
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 2 ชม. ที่ผ่านมา
25 ? 0XD713A096... กราฟถ่ายทอดสด 0xd713a0968a2ef8f39655fb7522aa14d3eca859f8
0.08 $
0.0655328918072728 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548
0.62% 502 $ 501 $
$206
2678.855 0XD71
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 2 ชม. ที่ผ่านมา
26 Yieldification / WETH
4,038,263.52 $
YDF/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a
0.01 $
0.0000034827089351 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.67% 128 $ 128 $
$194
29143.999 YDF
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 4 ชม. ที่ผ่านมา
27 AiShiba / WETH
0.00 $
SHIBAI/WETH กราฟถ่ายทอดสด 0xfa296fca3c7dba4a92a42ec0b5e2138da3b29050
0.00 $
0.0000000000000052 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 2,916 $ 2,907 $
$188
19020924925656.375 SHIBAI
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
28 ? 0XDFCD9117... กราฟถ่ายทอดสด 0xdfcd9117ebcde0d658eedf0898419638f56b6980
0.00 $
0.0000000000176145 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.67% 120 $ 119 $
$165
4837393391.349 0XDFC
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 2 ชม. ที่ผ่านมา
29 Dopex / USD Coin
35,839,704.54 $
DPX/USDC กราฟถ่ายทอดสด 0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55
141.37 $
141.834500570329 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.9% 27 $ 27 $
$155
1.026 DPX
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 1 ชม. ที่ผ่านมา
30 ? 0X4554E4A3... กราฟถ่ายทอดสด 0x4554e4a3a4dbedbb69371b58c5e5af1d1e0b0642
0.00 $
0.0000000399005906 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.69% 93 $ 93 $
$150
3632474955.062 0X455
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 4 ชม. ที่ผ่านมา
31 ? 0X488E88DB... กราฟถ่ายทอดสด 0x488e88db8708759c1b53deb48d9e780d80c96cd5
0.07 $
0.0000384454852812 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 594 $ 592 $
$143
2000.000 0X488
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 7 ชม. ที่ผ่านมา
32 ? 0XA4B61F59... กราฟถ่ายทอดสด 0xa4b61f5973795b240063d782cfa913ce4db44524
0.00 $
0.0000000000000662 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.73% 64 $ 64 $
$136
1100000000000.000 0XA4B
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 3 ชม. ที่ผ่านมา
33 ? 0X4DBDB23A... กราฟถ่ายทอดสด 0x4dbdb23ac8513cb6cbbafb4dc29e7c79edcbda6f
0.00 $
0.0000000681996179 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.64% 231 $ 230 $
$135
1037357.354 0X4DB
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 1 ชม. ที่ผ่านมา
34 ? 0XDCF29E02... กราฟถ่ายทอดสด 0xdcf29e026834c1c8471204998c2c0db0a53d7e3f
0.00 $
0.0000000000454828 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.76% 51 $ 51 $
$92
1047233281.754 0XDCF
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 3 ชม. ที่ผ่านมา
35 ? 0X8DDAE0EB... กราฟถ่ายทอดสด 0x8ddae0eb166628e04c34fb95d42003d55da3e441
0.00 $
0.0000000014925041 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 777 $ 774 $
$44
15852019.451 0X8DD
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 7 ชม. ที่ผ่านมา
36 ? 0X64FE52BC... กราฟถ่ายทอดสด 0x64fe52bccd0035daa698ab504631f98e0972c340
0.00 $
0.0000000001151162 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.9% 27 $ 27 $
$33
281930061180.331 0X64F
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 5 ชม. ที่ผ่านมา
37 ? 0XD1AA11A8... กราฟถ่ายทอดสด 0xd1aa11a8cce75e61cdb03609d01fa41e4b681a3e
0.81 $
0.00043339341676 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.69% 90 $ 89 $
$33
40.613 0XD1A
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 2 ชม. ที่ผ่านมา
38 ? 0XEEFF1152... กราฟถ่ายทอดสด 0xeeff1152ff34808631f55bb231f54f2ecbca87a2
0.00 $
0.000000210360342 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 434 $ 433 $
$32
83625.712 0XEEF
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
39 Layer2DAO / Sperax USD
0.00 $
L2DAO/USDS กราฟถ่ายทอดสด 0x2cab3abfc1670d1a452df502e216a66883cdf079
0.00 $
0.0012154698473696 0XD74F5255D557944CF7DD0E45FF521520002D5748
0.68% 104 $ 103 $
$16
13962.966 L2DAO
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 8 ชม. ที่ผ่านมา
40 ? 0XF5311689... กราฟถ่ายทอดสด 0xf531168919b52acb917e276b1c3e6f485dc6df6a
0.00 $
0.0000000000000379 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.64% 203 $ 203 $
$11
162228864024.630 0XF53
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 3 ชม. ที่ผ่านมา
41 ? 0X095E1996... กราฟถ่ายทอดสด 0x095e19967c72756c6dd90c4af3426f2bd1c554a5
0.00 $
0.0000000021198911 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.67% 119 $ 119 $
$10
2561128.213 0X095
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 1 ชม. ที่ผ่านมา
42 ? 0XAEF648D6... กราฟถ่ายทอดสด 0xaef648d60b654e808ef2af4532f067e6ce04092e
0.00 $
0.0000000000000002 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.66% 144 $ 144 $
$2
8888000000000.000 0XAEF
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 4 ชม. ที่ผ่านมา
43 ? 0X6CDA1D3D... กราฟถ่ายทอดสด 0x6cda1d3d092811b2d48f7476adb59a6239ca9b95
1,913.02 $
1.02313256118756 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 9,229 $ 9,202 $
$1
0.001 0X6CD
0.00%
เมื่อไม่นานมานี้
Traded เมื่อไม่นานมานี้
44 ? 0XF62A5071... กราฟถ่ายทอดสด 0xf62a50717ff598aba123b0fa1858384ba5313b96
0.02 $
0.0199480996763857 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 4,358 $ 4,345 $
$3,746,089
3211664387.102 0XF62
-
** 5 วัน ที่ผ่านมา
Traded 5 วัน ที่ผ่านมา
45 ? 0X5906279A... กราฟถ่ายทอดสด 0x5906279a73f327a41ae5ea75f91cb8bf62e8970d
0.00 $
0.0000000000000039 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.93% 25 $ 25 $
$50,987
81769173175459.550 0X590
-
** 6 วัน ที่ผ่านมา
Traded 6 วัน ที่ผ่านมา
46 ? 0X4FDB9985... กราฟถ่ายทอดสด 0x4fdb9985a9d810a8417599c08f9b506ab4fa2efd
0.00 $
0.0000000000102781 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.63% 352 $ 351 $
$7,054
1324183702385.947 0X4FD
-
** 4 วัน ที่ผ่านมา
Traded 4 วัน ที่ผ่านมา
47 ? 0X2D22990F... กราฟถ่ายทอดสด 0x2d22990fb8d7e536c9ac0ea157aa68ab6bace6a8
0.00 $
0.0000000000009908 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.68% 110 $ 110 $
$3,405
677059961339.000 0X2D2
-
** 2 วัน ที่ผ่านมา
Traded 2 วัน ที่ผ่านมา
48 ? 0XFB8CF6E1... กราฟถ่ายทอดสด 0xfb8cf6e13e41270a8c8ea508d1efd2488351675b
0.00 $
0.0000000268592535 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.69% 88 $ 88 $
$2,213
95398423.084 0XFB8
-
** 6 วัน ที่ผ่านมา
Traded 6 วัน ที่ผ่านมา
49 ? 0X7BA861C0... กราฟถ่ายทอดสด 0x7ba861c07d40e3341b901fd6f418e96e0132e25b
12.02 $
0.0057047818160626 0X5979D7B546E38E414F7E9822514BE443A4800529
0.61% 1,780 $ 1,774 $
$801
67.280 0X7BA
-
เมื่อไม่นานมานี้
Traded 11 ชม. ที่ผ่านมา
50 ? 0X640B6D8F... กราฟถ่ายทอดสด 0x640b6d8fb83b99dd9a2896d7d3d66aae5c56ed1a
0.00 $
0.0000000000001089 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.79% 43 $ 43 $
$610
2054355203992.643 0X640
-
** 22 ชม. ที่ผ่านมา
Traded 1 วัน ที่ผ่านมา
ที่อยู่
ค่าธรรมเนียม
การถอนตัว
เงินฝาก
เงินฝากแบบ Fiat
วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ
การซื้อขายด้วยมาร์จิ้น
N/A
เว็บไซต์
https://camelot.exchange/
อีเมล
N/A
ปีที่ก่อตั้ง
N/A
ตลาดที่มีค่าธรรมเนียม
N/A
รหัสประเทศของบริษัท
N/A
จำนวนการดูหน้าเว็บเพจรายเดือนล่าสุด
1,249,202.0
อันดับ Alexa
N/A
ข้อมูลชุมชน
ผู้ติดตามใน Twitter: 58762
การกระจายปริมาณการซื้อขายแลกเปลี่ยน (24 ชม.)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
สภาพคล่อง
ปริมาณการเทรดที่รายงาน
ปริมาณการเทรดที่ผ่านการ Normalization
อัตราส่วนปริมาณการเทรดที่ผ่านการ Normalization ที่รายงาน 1.0
ส่วนต่างราคาซื้อ-ราคาขายโดยเฉลี่ย 0.619%
Trust Score โดยรวมจากคู่เทรด
ขนาด
เปอร์เซ็นต์ปริมาณที่ผ่านการ Normalization 82th
เปอร์เซ็นต์คำสั่งซื้อขายที่รวม 76th
ความปลอดภัยทางไซเบอร์
Cybersecurity Metrics Not Available
ความครอบคลุมของ API
Api Coverage Not Available
ทีม
ทีมเป็นสาธารณะ
หน้าโปรไฟล์ของทีม
เหตุการณ์สาธารณะ
การปฏิบัติตามข้อบังคับ
Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
ดำเนินการต่อในแอป
ติดตามราคาแบบเรียลไทม์
เปิดแอป
coingecko (thumbnail mini)
ดำเนินการต่อในแอป
ติดตามราคาแบบเรียลไทม์
เปิดแอป