ค้นหา
Coins: 3812
ตลาดแลกเปลี่ยน: 273
มูลค่าตามราคาตลาด: 119,662,640,137 $ 0.75%
ปริมาณ 24 ชม.: 13,576,063,523 $
ค่าความเด่น:
BTC 52.1%
XRP 10.9%
ETH 10.3%

วิธีการ

CoinGecko แสดงรายการ cryptocurrency สกุลหลัก ๆ ของโลก และจัดอันดับตามเกณฑ์หลัก เช่น กิจกรรมผู้พัฒนาชุมชน สภาพคล่อง มูลค่าราคาตามตลาด และประโยชน์สาธารณะ

เกณฑ์ CoinGecko ความสำคัญ
ผู้พัฒนา ใช้กิจกรรมพัฒนาในคลังเก็บรหัสต้นฉบับสาธารณะบน Github และ Bitbucket สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดตัวเลขวัดผลเหล่านี้ read our blog post CoinGecko ติดตามกิจกรรมพัฒนาของ coin ผ่านคลังเก็บรหัสต้นฉบับสาธารณะ เหตุผลที่เราให้ความสนใจกับสิ่งนี้คือบาง coin ไม่ได้ดูแลโดยผู้พัฒนาอีกต่อไปแล้ว ดังนั้น coin เหล่านี้จึงมีความเป็นไปได้ต่ำที่จะพัฒนาต่อเนื่องไป โดยการมองเห็นว่าชุมชนผู้พัฒนามีความสนใจ และความกระตือรือร้นอย่างไร มีโอกาสที่ coin นั้นจะมีนวัตกรรมตามวิธีที่ตลาด cryptocurrency เห็นว่าสมควร
ชุมชน ดูการพูดคุยและความนิยมของ coin จากสื่อโซเชียลและเนื้อหาในเว็บบอร์ดบน Reddit, Twitter และ Facebook cryptocurrency มักจะมีการเติบโตขึ้นมากหากมีชุมชนที่เข้มแข็งค่อยสนับสนุน ชุมชนที่เข้มแข็งมีส่วนร่วมในแนวคิดและฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ที่จะใส่เข้าไปใน coin เพิ่มปริมาณการซื้อขาย และบ่งชี้ถึงการเติบโตไปสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้น
สภาพคล่อง ดูกิจกรรมการซื้อขายของ cryptocurrency บนตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั้งหมด สภาพคล่องของ altcoins สามารถใช้วัดส่วนแบ่งตลาด การอิ่มตัวของตลาด และการยอมรับของตลาด coin สกุลนั้น ๆ ต้องมีการซื้อขายอย่างกว้างขวางบนตลาดแลกเปลี่ยนถึงจะถือว่าเป็น coin ที่มีโอกาสเติบโต
ประโยชน์สาธารณะ ดูจำนวนผลการค้นหาใน Bing และอันดับ Alexa ของเว็บไซต์ coin อย่างเป็นทางการ Bing นับผลการค้นหาและอันดับ Alexa ของเว็บไซต์ coin อย่างเป็นทางการจะระบุความนิยมทั่วไปของ coin
มูลค่าตามราคาตลาด ราคาคูณด้วยจำนวนเหรียญที่มี coin ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดแสดงให้เห็นว่าคนจำนวนมากมีความสนใจในการถือครอง coin นี้