หมวดหมู่สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยมตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

การจัดอันดับหมวดสกุลเงินดิจิทัลขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
หมายเหตุ: สกุลเงินดิจิทัลบางสกุลอาจทับซ้อนกันในหลายประเภท

# ประเภท เหรียญยอดนิยม 1 ชม. 24 ชม. 7 วัน มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ 24 ชม. # ของเหรียญ Last 7 Days
1 Smart Contract Platform 0.7% -2.9% 4.3% 750,642,796,958 $ 33,216,639,140 $ 172
2 Moonriver Ecosystem 0.6% -1.9% 137.4% 663,011,944,066 $ 69,470,104,112 $ 33
3 Polygon Ecosystem 0.5% -0.0% 0.5% 319,003,500,351 $ 62,778,676,734 $ 521
4 Binance Smart Chain Ecosystem 0.5% -1.7% 1.7% 311,129,235,614 $ 63,068,535,536 $ 1763
5 Avalanche Ecosystem 0.5% 0.0% 1.4% 305,911,546,173 $ 60,166,917,538 $ 217
6 Arbitrum Ecosystem 0.4% -0.2% 1.9% 178,335,787,123 $ 53,409,674,784 $ 41
7 Stablecoins 0.3% 0.3% 2.1% 173,586,854,017 $ 53,973,006,030 $ 84
8 Exchange-based Tokens 0.7% -1.9% 1.4% 140,524,050,617 $ 7,497,265,665 $ 239
9 Decentralized Finance (DeFi) 0.6% -3.7% 2.7% 139,552,915,064 $ 8,509,600,299 $ 429
10 Centralized Exchange Token (CEX) 0.6% -0.5% 4.2% 113,676,349,336 $ 4,163,068,520 $ 60
11 Gnosis Chain Ecosystem 0.5% -0.8% 0.5% 87,021,065,972 $ 6,119,902,945 $ 75
12 Solana Ecosystem 0.4% -1.7% -1.3% 66,326,182,540 $ 2,880,793,008 $ 102
13 Cosmos Ecosystem 1.0% -3.1% 4.1% 64,973,435,592 $ 4,474,345,728 $ 65
14 Cardano Ecosystem 0.3% 1.3% 20.9% 61,114,497,097 $ 5,837,583,780 $ 12
15 Fantom Ecosystem 0.9% -3.7% 535.3% 47,808,114,625 $ 5,857,971,635 $ 78
16 Polkadot Ecosystem 0.8% -5.0% -1.0% 46,636,736,515 $ 2,477,677,073 $ 80
17 Meme Tokens 0.1% -2.8% 5.0% 45,221,086,858 $ 2,479,592,103 $ 102
18 Non-Fungible Tokens (NFT) 0.6% -2.2% -1.9% 39,559,772,834 $ 2,892,208,506 $ 449
19 Terra Ecosystem 0.8% -2.8% 3.0% 39,048,257,546 $ 2,242,425,248 $ 18
20 Governance 0.7% -1.4% 6.0% 34,229,883,309 $ 2,571,601,561 $ 148
21 Near Protocol Ecosystem 0.7% -0.7% -0.1% 31,778,594,534 $ 2,430,428,260 $ 20
22 Decentralized Exchange Token (DEX) 0.7% -2.3% 0.4% 30,359,066,566 $ 2,203,465,578 $ 265
23 Yield Farming 0.6% -1.2% 6.2% 27,669,112,308 $ 2,180,330,789 $ 200
24 GameFi 0.6% -5.1% 1.8% 22,480,561,071 $ 2,030,387,330 $ 227
25 Metaverse 0.6% -2.8% 1.6% 22,401,221,013 $ 1,795,023,018 $ 71
26 Automated Market Maker (AMM) 0.7% 0.5% 17.8% 21,949,276,799 $ 1,646,186,694 $ 55
27 Play To Earn 0.6% -2.5% 1.5% 21,865,450,451 $ 2,051,502,260 $ 134
28 Harmony Ecosystem 0.9% 1.7% 6.3% 19,472,012,465 $ 4,519,268,801 $ 27
29 Asset-backed Tokens 0.2% -1.6% 3.6% 18,113,034,471 $ 3,635,568,528 $ 177
30 Seigniorage 0.1% -0.1% 2.6% 14,698,341,339 $ 302,695,462 $ 40
31 Finance / Banking 0.6% -0.1% 1.0% 14,621,895,717 $ 3,997,445,591 $ 598
32 Internet of Things (IOT) 0.6% 0.0% -1.3% 13,165,136,544 $ 437,431,729 $ 72
33 Oracle 0.8% -4.4% -11.6% 12,822,909,807 $ 1,136,757,599 $ 38
34 Wrapped-Tokens 0.6% 0.0% -1.4% 12,258,640,233 $ 1,321,259,802 $ 27
35 Storage 0.4% -3.8% 1.6% 12,104,971,828 $ 513,326,402 $ 39
36 Privacy Coins 0.7% -4.7% 7.4% 11,946,085,591 $ 767,852,514 $ 75
37 Lending/Borrowing 0.7% 0.4% 6.2% 10,275,702,742 $ 839,671,001 $ 55
38 Eth 2.0 Staking 0.4% -1.0% -1.3% 6,262,125,459 $ 46,845,290 $ 7
39 Olympus Pro 0.5% -6.7% 3.1% 4,704,511,968 $ 264,232,937 $ 38
40 Yield Aggregator 0.5% -0.5% 4.3% 4,621,303,984 $ 292,872,651 $ 51
41 Masternodes 0.7% -3.2% -5.4% 3,935,067,354 $ 314,960,816 $ 335
42 Derivatives 0.7% -0.0% -1.8% 3,918,892,826 $ 138,407,630 $ 41
43 Sports 0.4% -4.1% -2.5% 3,827,643,187 $ 216,515,838 $ 111
44 Yearn Ecosystem 0.5% -3.2% -4.6% 3,434,655,197 $ 497,670,648 $ 11
45 Rebase Tokens -0.2% -9.8% 6.0% 3,302,660,584 $ 305,362,618 $ 75
46 Analytics 0.6% -4.5% -1.2% 3,143,577,999 $ 113,589,093 $ 15
47 Celo Ecosystem 1.2% -2.8% 2.8% 3,119,162,762 $ 930,436,158 $ 10
48 OEC Ecosystem -0.1% -5.8% -3.6% 2,089,849,091 $ 222,058,971 $ 25
49 Perpetuals 0.6% -0.1% 2.0% 1,969,734,317 $ 128,940,313 $ 11
50 Synthetic Issuer 1.2% -1.7% -2.6% 1,958,522,400 $ 96,145,159 $ 14
51 Ohm Fork -0.1% -13.4% 55.7% 1,639,710,770 $ 187,522,002 $ 15
52 Zilliqa Ecosystem 0.9% -1.8% 4.7% 1,216,676,086 $ 57,076,113 $ 19
53 Insurance 0.3% -1.4% -1.6% 1,186,473,702 $ 9,586,192 $ 23
54 Options -0.2% -4.8% 12.4% 1,166,975,998 $ 33,485,239 $ 14
55 IoTeX Ecosystem 1.1% 3.5% 11.6% 1,114,913,722 $ 62,314,795 $ 18
56 MEV Protection 0.4% -4.8% -6.6% 1,089,646,781 $ 14,484,953 $ 10
57 Social Money 0.9% 2.4% 21.0% 979,744,519 $ 10,849,977 $ 40
58 Prediction Markets 0.5% -3.3% -8.6% 883,053,817 $ 25,024,892 $ 10
59 Music 0.1% -2.5% -1.2% 789,906,718 $ 15,822,881 $ 32
60 DaoMaker Ecosystem 0.1% -1.6% -8.7% 726,852,614 $ 93,700,949 $ 10
61 Guild and Scholarship 0.4% -1.7% -11.6% 720,002,612 $ 36,370,650 $ 9
62 Synths 0.6% -1.5% -4.6% 624,785,898 $ 6,209,842 $ 46
63 Gambling 0.6% -1.4% 13.3% 437,201,120 $ 6,886,586 $ 155
64 HECO Chain Ecosystem 0.6% 0.1% 6.4% 427,134,299 $ 16,815,560 $ 22
65 DeFi Index 0.3% -1.9% 1.1% 286,086,261 $ 10,482,413 $ 29
66 Fan Token 0.1% -2.0% -0.6% 207,391,551 $ 61,971,626 $ 53
67 KardiaChain Ecosystem 1.4% -1.6% -5.1% 204,559,403 $ 388,936,743 $ 19
68 Tourism 0.3% -0.2% 0.6% 158,768,432 $ 1,396,711 $ 70
69 Aave Tokens 0% 0% 0% 0 $ 3,236,653,060 $ 70
70 Tokenized Stock 0% 0% 0% 0 $ 202,641 $ 3
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android