ปริมาณการเทรด 24 ชม.
9
Coins
40
คู่
# coin Market Cap จับคู่ ราคา Spread ความลึก +2% ความลึก -2% ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ % เทรดล่าสุด คะแนนความเชื่อมั่น
1 WETH / xDAI
0.00 $
WETH/XDAI 0x6a023ccd1ff6f2045c3309768ead9e68f978f6e1
3,045.17 $
3034.18421773581 XDAI
0.6% 31,743 $ 31,648 $
$150,654
49.473 0X6A0
49.87% เมื่อไม่นานมานี้
2 Wrapped XDAI / xDAI
0.00 $
WXDAI/XDAI 0xe91d153e0b41518a2ce8dd3d7944fa863463a97d
1.00 $
1 XDAI
0.6% 21,644 $ 21,579 $
$116,666
116245.700 0XE91
38.62% เมื่อไม่นานมานี้
3 DAOhaus / xDAI
6,596,535.61 $
HAUS/XDAI 0xb0c5f3100a4d9d9532a4cfd68c55f1ae8da987eb
16.01 $
16.0166750414384 XDAI
0.6% 5,728 $ 5,711 $
$23,137
1444.718 0XB0C
7.64% เมื่อไม่นานมานี้
4 DXdao / xDAI
25,033,152.27 $
DXD/XDAI 0xb90d6bec20993be5d72a5ab353343f7a0281f158
515.18 $
515.229393212034 XDAI
0.61% 928 $ 925 $
$5,258
10.208 0XB90
1.74% เมื่อไม่นานมานี้
5 Wrapped Bitcoin / xDAI
8,954,202,688.38 $
WBTC/XDAI 0x8e5bbbb09ed1ebde8674cda39a0c169401db4252
43,381.22 $
43345.4237921292 XDAI
0.6% 4,372 $ 4,359 $
$4,369
0.101 0X8E5
1.45% เมื่อไม่นานมานี้
6 USD Coin / xDAI
30,141,628,692.33 $
USDC/XDAI 0xddafbb505ad214d7b80b1f830fccc89b60fb7a83
1.00 $
0.99856448581327 XDAI
0.6% 4,605 $ 4,591 $
$1,989
1992.268 0XDDA
0.66% เมื่อไม่นานมานี้
7 Symmetric / xDAI
0.00 $
SYMM/XDAI 0xc45b3c1c24d5f54e7a2cf288ac668c74dd507a84
15.99 $
15.9986603046716 XDAI
9.94% 1 $ 1 $
$72
4.528 0XC45
0.02% **ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้
8 r/CryptoCurrency Moons / xDAI
0.00 $
MOON/XDAI 0x1e16aa4df73d29c029d94ceda3e3114ec191e25a
0.18 $
0.182137006200271 XDAI
47.23% 0 $ 0 $
$0
2.023 0X1E1
0.00% **ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้
9 Dai / xDAI
6,025,196,990.69 $
DAI/XDAI 0x44fa8e6f47987339850636f88629646662444217
* 0.00 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
2.926 0X44F
- **ประมาณ 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้ -
Ticker ที่ไม่ได้รับการยืนยัน
# coin Market Cap จับคู่ ราคา Spread ความลึก +2% ความลึก -2% ปริมาณ 24 ชม. ปริมาณ % เทรดล่าสุด คะแนนความเชื่อมั่น
1 ? 0X3A97704A... 0x3a97704a1b25f08aa230ae53b352e2e72ef52843
147.07 $
146.981319249112 XDAI
0.68% 109 $ 109 $
$539
3.668 0X3A9
0.18% เมื่อไม่นานมานี้
2 ? 0XDBF3EA6F... 0xdbf3ea6f5bee45c02255b2c26a16f300502f68da
3.57 $
3.57582584711767 XDAI
0.91% 26 $ 26 $
$50
14.136 0XDBF
0.02% **ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้
3 ? 0X33198ACC... 0x33198acca4b0eb6d9134ec8639c1c142102a07b7
0.06 $
0.0632325826887365 XDAI
1.44% 10 $ 10 $
$22
353.286 0X331
0.01% **ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้
4 ? 0X6B0F8A3F... 0x6b0f8a3fb7cb257ad7c72ada469ba1d3c19c5094
0.01 $
0.0055475554268282 XDAI
4.27% 2 $ 2 $
$17
3236.130 0X6B0
0.01% **ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้
5 ? 0XD3D47D55... 0xd3d47d5578e55c880505dc40648f7f9307c3e7a8
310.79 $
310.565884660494 XDAI
0.6% 3,844 $ 3,833 $
$13
0.045 0XD3D
0.00% **ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้
6 ? 0XC12956B8... 0xc12956b840b403b600014a3092f6ebd9259738fe
0.23 $
0.233944396347005 XDAI
2.81% 4 $ 4 $
$11
47.307 0XC12
0.00% **ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้
7 ? 0XFA9454BB... 0xfa9454bbba1ddf83747bdc42bea8641475753c42
0.04 $
0.0364342587341625 XDAI
0.78% 47 $ 46 $
$5
143.598 0XFA9
0.00% **ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้
8 ? 0XB7D311E2... 0xb7d311e2eb55f2f68a9440da38e7989210b9a05e
11.60 $
11.5613778527966 XDAI
5.51% 2 $ 2 $
$3
0.278 0XB7D
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
9 ? 0X71850B7E... 0x71850b7e9ee3f13ab46d67167341e4bdc905eef9
324.99 $
323.821721929046 XDAI
10.98% 1 $ 1 $
$1
0.005 0X718
0.00% เมื่อไม่นานมานี้
10 ? 0XD51E1DDD... 0xd51e1ddd116fff9a71c1b8feeb58113afa2b4d93
0.02 $
0.0190326623416951 XDAI
14.11% 1 $ 1 $
$1
93.126 0XD51
0.00% **ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้
11 ? 0X2995D131... 0x2995d1317dcd4f0ab89f4ae60f3f020a4f17c7ce
10.19 $
10.1933038327609 XDAI
47.07% 0 $ 0 $
$1
0.101 0X299
0.00% **ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้
12 ? 0X9327673B... 0x9327673bc32a6f22f4e778941ecc6d066f132f4b
2.48 $
2.49364516981446 XDAI
2.58% 4 $ 4 $
$0
0.185 0X932
0.00% **ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้
13 ? 0XEAF7B337... 0xeaf7b3376173df8bc0c22ad6126943cc8353c1ee
0.04 $
0.0380950933258572 XDAI
35.21% 0 $ 0 $
$0
6.466 0XEAF
0.00% **ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้
14 ? 0X4ECABA58... 0x4ecaba5870353805a9f068101a40e0f32ed605c6
1.00 $
0.999373973745305 XDAI
4.47% 2 $ 2 $
$0
0.177 0X4EC
0.00% **ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
15 ? 0X479E32CD... 0x479e32cdff5f216f93060700c711d1cc8e811a6b
0.03 $
0.0288023201995484 XDAI
3.27% 3 $ 3 $
$0
4.000 0X479
0.00% **ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้
16 ? 0X5C8C83E5... 0x5c8c83e5d5f7be815863b810d45d7bc706d7b15b
0.00 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
43.996 0X5C8
0.00% **ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้ -
17 ? 0X18E9262E... 0x18e9262e68cc6c6004db93105cc7c001bb103e49
0.00 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
3925.298 0X18E
0.00% **ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้ -
18 ? 0X63E62989... 0x63e62989d9eb2d37dfdb1f93a22f063635b07d51
0.00 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
3.546 0X63E
0.00% **ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้ -
19 ? 0X38FB649A... 0x38fb649ad3d6ba1113be5f57b927053e97fc5bf7
0.00 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
0.074 0X38F
0.00% **ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้ -
20 ? 0X82DFE191... 0x82dfe19164729949fd66da1a37bc70dd6c4746ce
0.00 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
359.128 0X82D
0.00% เมื่อไม่นานมานี้ -
21 ? 0XABF73E43... 0xabf73e432774b6de8680d01ca7312fde65c17e73
0.00 $
0.0010705345246524 XDAI
0.82% 37 $ 37 $
$20
18872.262 0XABF
- **7 วัน ที่ผ่านมา Updated 6 วัน ที่ผ่านมา
22 ? 0XBAB3CBDC... 0xbab3cbdcbcc578445480a79ed80269c50bb5b718
0.05 $
0.0496435715180935 XDAI
8.99% 1 $ 1 $
$1
34.993 0XBAB
- **1 วัน ที่ผ่านมา Updated ประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
23 ? 0X03AF2A4C... 0x03af2a4c1e202a180a3961cc1c470f602ac20f25
0.52 $
0.518067009119555 XDAI
4.87% 2 $ 2 $
$1
3.500 0X03A
- **7 วัน ที่ผ่านมา Updated 6 วัน ที่ผ่านมา
24 ? 0X2BB6ABCB... 0x2bb6abcb8c4b1ce6c170d0c656f0d8bdb291d4ae
1.04 $
1.04633298136236 XDAI
2.29% 5 $ 5 $
$0
0.404 0X2BB
- **1 วัน ที่ผ่านมา Updated ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
25 ? 0X1E856EE7... 0x1e856ee72bd4037df8fa790abb399e59d669d171
1.43 $
1.43113481201873 XDAI
19.83% 0 $ 0 $
$0
0.146 0X1E8
- **1 วัน ที่ผ่านมา Updated ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
26 ? 0X22BD2A73... 0x22bd2a732b39dace37ae7e8f50a186f3d9702e87
0.00 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
0.026 0X22B
- **2 วัน ที่ผ่านมา Updated 1 วัน ที่ผ่านมา -
27 ? 0XDBCADE28... 0xdbcade285846131a5e7384685eaddbdfd9625557
0.00 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
0.438 0XDBC
- **1 วัน ที่ผ่านมา Updated ประมาณ 12 ชั่วโมง ที่ผ่านมา -
28 ? 0X63E904BC... 0x63e904bcf010d3cc60708bd8675479bee69fd988
0.00 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
0.000 0X63E
- **5 วัน ที่ผ่านมา Updated 4 วัน ที่ผ่านมา -
29 ? 0XD057604A... 0xd057604a14982fe8d88c5fc25aac3267ea142a08
0.00 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
0.000 0XD05
- **4 วัน ที่ผ่านมา Updated 3 วัน ที่ผ่านมา -
30 ? 0X4A88248B... 0x4a88248baa5b39bb4a9caa697fb7f8ae0c3f0ddb
0.00 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
0.000 0X4A8
- **ประมาณ 18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา Updated เมื่อไม่นานมานี้ -
31 ? 0X524B9697... 0x524b969793a64a602342d89bc2789d43a016b13a
0.00 $
0 XDAI
0.01% 0 $ 0 $
$0
0.000 0X524
- **1 วัน ที่ผ่านมา Updated 1 วัน ที่ผ่านมา -

Swapr คือการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ที่กระจายออกจากศูนย์มี 9 coin และ 40 คู่การซื้อขายอยู่บนตลาดแลกเปลี่ยนมีรายงานว่าปริมาณ Swapr ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 6.95 ₿คู่การซื้อขายที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในการแลกเปลี่ยน Swapr คือ 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1/XDAISwapr ก่อตั้งขึ้นในปี 2020สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน Swapr ได้ที่ https://swapr.eth.link/

ที่อยู่
ค่าธรรมเนียม
การถอนตัว
เงินฝาก
เงินฝากแบบ Fiat
วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ
การซื้อขายด้วยมาร์จิ้น
ไม่
เว็บไซต์
https://swapr.eth.link/
อีเมล
N/A
ปีที่ก่อตั้ง
2020
ตลาดที่มีค่าธรรมเนียม
ใช่
รหัสประเทศของบริษัท
N/A
จำนวนการดูหน้าเว็บเพจรายเดือนล่าสุด
16,875.0
อันดับ Alexa
#48061
ข้อมูลชุมชน
ผู้ติดตามใน Twitter: 2226
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

สภาพคล่อง

ปริมาณการเทรดที่รายงาน
ปริมาณการเทรดที่ผ่านการ Normalization
อัตราส่วนปริมาณการเทรดที่ผ่านการ Normalization ที่รายงาน 1.0
ส่วนต่างราคาซื้อ-ราคาขายโดยเฉลี่ย 2.08%
Trust Score โดยรวมจากคู่เทรด

ขนาด

เปอร์เซ็นต์ปริมาณที่ผ่านการ Normalization 42th
เปอร์เซ็นต์คำสั่งซื้อขายที่รวม 19th

ความปลอดภัยทางไซเบอร์

Cybersecurity Metrics Not Available

ความครอบคลุมของ API

Api Coverage Not Available

ทีม

Team is public
Team profile page

Public Incidents

การปฏิบัติตามข้อบังคับ

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android