Coins: 2138
ตลาดแลกเปลี่ยน: 159
มูลค่าตามราคาตลาด: 280,013,297,867 $
ปริมาณ 24 ชม.: 16,005,921,656 $
Dominance:
BTC 40.8%
ETH 17.1%
BCH 4.92%
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด : 2 นาที ago
Xau
1,241.30 $
-0.75 (-0.06%)
เสนอซื้อ:
1,240.30 $
ต่ำ:
1,237.50 $
สูง:
1,245.90 $
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด : 4 นาที ago
Xag
15.86 $
-0.02 (-0.13%)
เสนอซื้อ:
15.77 $
ต่ำ:
15.69 $
สูง:
15.95 $