291027.46532163443
มูลค่าตามราคาตลาด
34650.954246675305
Trading Volume

อันดับ coins สูงสุด Asset-backed Tokens ตามมูลค่าตามราคาตลาด

พอร์ตโฟลิโอ สำรวจ coin ทั้งหมด เพิ่มแล้วเมื่อไม่นานมานี้ Categories
# coin ราคา 1 ชม. 24 ชม. 7 วัน ปริมาณ 24 ชม. มูลค่าตามราคาตลาด 7 วันที่แล้ว
34 $41.29 -3.2% -14.4% -3.6% $934,182,314 $4,156,474,052 ceth (CETH) 7d chart
39 $0.02135241 -0.3% -0.2% 0.0% $72,476,739 $3,558,987,851 cdai (CDAI) 7d chart
41 $0.02186010 -0.4% -0.4% -0.2% $575,645,133 $3,407,590,690 cusdc (CUSDC) 7d chart
81 $0.679696 -3.4% -11.8% -18.9% $33,434,260 $1,391,945,848 fei protocol (FEI) 7d chart
121 $53,368 -2.4% -12.3% -10.5% $11,803,639 $667,511,008 renbtc (RENBTC) 7d chart
126 $0.02102937 0.2% -0.0% 0.0% $1,682,158 $613,329,883 cusdt (CUSDT) 7d chart
176 $0.583399 -4.4% -19.4% -3.2% $837,705 $326,680,553 cuni (CUNI) 7d chart
199 $2,084.18 -3.6% -14.8% -3.7% $5,971,620 $269,699,709 seth (SETH) 7d chart
240 $0.999177 -1.5% -0.6% -1.5% $40,367,789 $210,131,348 susd (SUSD) 7d chart
254 $0.03230113 -6.5% -25.4% -27.2% $81,690 $183,981,674 c0x (CZRX) 7d chart
289 $0.02467514 -3.5% -19.9% -18.3% $843,196 $152,245,938 cbat (CBAT) 7d chart
290 $1,780.06 -0.4% 0.5% 2.2% $207,144 $151,810,597 tether gold (XAUT) 7d chart
351 $1,790.46 -0.4% -0.0% 1.6% $15,355,283 $106,914,618 pax gold (PAXG) 7d chart
359 $54,261 -2.2% -12.0% -10.0% $10,068,430 $102,455,270 sbtc (SBTC) 7d chart
380 $2.86 -2.2% -4.6% -7.2% $16,344,241 $91,235,085 rai reflex index (RAI) 7d chart
444 $53,637 -2.4% -13.1% -11.5% $1,124,122 $67,720,343 tbtc (TBTC) 7d chart
495 $1.87 -4.1% -19.9% -28.5% $2,018,032 $53,483,402 splyt (SHOPX) 7d chart
581 $33.07 -6.1% -21.3% 3.6% $502,717 $40,629,091 slink (SLINK) 7d chart
726 $1.22 ? ? ? ? $24,052,728 seur (SEUR) 7d chart
780 $52,535 -3.4% -12.1% -15.0% $66,661 $20,324,333 ptokens btc (PBTC) 7d chart
862 $1.05 ? ? ? ? $14,919,987 crep (CREP) 7d chart
942 $14,332.44 -1.8% -18.9% -4.4% $394,527 $12,014,612 sdefi (SDEFI) 7d chart
995 $0.288467 -6.7% 6.1% 354.5% $4,214,425 $10,372,585 rendoge (RENDOGE) 7d chart
1083 $1,081.66 -2.4% -12.1% -10.5% $1,551,967 $7,757,985 cwbtc (CWBTC) 7d chart
1298 $54.33 4.4% -1.3% 2.5% $13,716.85 $4,098,720 digix gold (DGX) 7d chart
1461 $0.993811 -0.1% -0.1% -1.9% $4,849,956 $2,592,370 reserve (RSV) 7d chart
1465 $0.273766 ? ? ? ? $2,579,042 csai (CSAI) 7d chart
1479 $0.03376866 -3.8% -4.2% -51.8% $27,919 $2,436,033 xaurum (XAUR) 7d chart
1517 $1.44 -2.3% -2.5% 6.2% $371,035 $2,175,901 sxrp (SXRP) 7d chart
1630 $1,770.73 -0.1% -0.9% 1.0% $3,590.32 $1,517,631 perth mint gold token (PMGT) 7d chart
1644 $62,641 ? ? ? ? $1,444,023 piedao btc++ (BTC++) 7d chart
1688 $441.90 -3.6% -15.7% -16.7% $63,112 $1,235,403 sbnb (SBNB) 7d chart
1697 $25.63 ? ? ? ? $1,191,081 sxag (SXAG) 7d chart
1741 $1.23 ? ? ? ? $1,064,905 sada (SADA) 7d chart
1810 $784.81 ? ? ? ? $855,558 ieth (IETH) 7d chart
1866 $1,781.55 ? ? ? ? $703,494 sxau (SXAU) 7d chart
1887 $0.00180440 3.8% -13.5% -12.6% $76.29 $649,372 hellogold (HGT) 7d chart
1941 $0.288893 ? ? ? ? $520,199 goldmint (MNTP) 7d chart
1963 $304.38 -4.0% -16.2% -7.6% $70,432 $482,986 sxmr (SXMR) 7d chart
1967 $0.776384 ? ? ? ? $471,031 saud (SAUD) 7d chart
1980 $914.65 ? ? ? ? $448,191 renbch (RENBCH) 7d chart
2006 $8,718.00 ? ? ? ? $395,248 scex (SCEX) 7d chart
2048 $3.98 ? ? ? ? $322,283 seos (SEOS) 7d chart
2085 $161.84 -9.2% 13.6% $2,646.73 $269,144 wrapped filecoin (WFIL) 7d chart
2157 $280.35 ? ? ? ? $188,552 sdash (SDASH) 7d chart
2269 $5.64 -5.0% -20.4% -18.9% $156,124 $103,434 sxtz (SXTZ) 7d chart
2320 $20.56 ? ? ? ? $75,991 setc (SETC) 7d chart
2578 $12,917.52 ? ? ? ? $1,033.82 idefi (IDEFI) 7d chart
2579 $0.506399 ? ? ? ? $692.61 ixrp (IXRP) 7d chart
2580 $56,089 ? ? ? ? $559.20 ibtc (IBTC) 7d chart
2581 $53.42 ? ? ? ? $534.72 idash (IDASH) 7d chart
2590 $1.28 ? ? ? ? $92.23 ixtz (IXTZ) 7d chart
2593 $0.00000174 ? ? ? ? $52.62 atlant (ATL) 7d chart
2600 $4,324.49 ? ? ? ? $0.00823500 icex (ICEX) 7d chart
$0.991767 -1.5% -0.8% -1.5% $0.00000000 ? aave usdc (AUSDC) 7d chart
$1.16 -5.9% -23.4% -18.7% $0.00000000 ? aave bat (ABAT) 7d chart
$0.153827 ? ? ? ? ? link platform (LNK) 7d chart
$289.25 -0.2% -1.1% -18.0% $92,371 ? jinbi token (JNB) 7d chart
$263.19 2.4% -15.8% 3.5% $10,466.42 ? sltc (SLTC) 7d chart
$53,833 -2.2% -11.7% -9.6% $3,656,157 ? the tokenized bitcoin (IMBTC) 7d chart
$0.989396 0.5% 0.0% 0.1% $1,892,211 ? aave dai v1 (ADAI) 7d chart
$1.00 -0.3% -0.0% 0.1% $3,814,225 ? xdai (XDAI) 7d chart
$2,056.91 -0.2% -11.5% 3.3% $0.00000000 ? aave eth v1 (AETH) 7d chart
$1.53 ? ? ? ? ? ieos (IEOS) 7d chart
$0.991767 -0.2% -0.3% -0.3% $48,495,615 ? aave usdc v1 (AUSDC) 7d chart
$0.999105 0.0% 0.0% 1.4% $85,518 ? aave susd v1 (ASUSD) 7d chart
$0.991432 0.0% 0.1% 1.6% $4,250,067 ? aave tusd v1 (ATUSD) 7d chart
$1.00 0.2% 0.1% 1.6% $9,596,460 ? aave usdt v1 (AUSDT) 7d chart
$1.16 0.4% -19.1% -14.1% $0.00000000 ? aave bat v1 (ABAT) 7d chart
$2.78 -4.4% 1.7% $7,957.86 ? aave knc v1 (AKNC) 7d chart
$33.26 0.0% 3.2% 31.8% $19,328,452 ? aave link v1 (ALINK) 7d chart
$1.17 -6.0% -19.5% 18.0% $34,378 ? aave mana v1 (AMANA) 7d chart
$2,932.95 0.0% 6.7% 57.3% $2,439,209 ? aave mkr v1 (AMKR) 7d chart
$16.40 -0.1% -4.1% 7.5% $502,377 ? aave snx v1 (ASNX) 7d chart
$53,435 -0.3% -1.9% 4.8% $13,264,906 ? aave wbtc v1 (AWBTC) 7d chart
$1.60 0.0% 0.6% -1.8% $1,329.03 ? aave zrx v1 (AZRX) 7d chart
$1.00 -0.1% -0.5% 0.8% $1,361,113 ? aave busd v1 (ABUSD) 7d chart
$1.10 0.0% 0.0% 0.3% $4,542.87 ? lp-ycurve (YCURVE) 7d chart
$1.04 0.0% 0.0% 0.0% $0.00000000 ? lp-scurve (SCURVE) 7d chart
$54,400 -2.7% -12.2% -9.8% $0.00000000 ? lp renbtc curve (RENBTCCURVE) 7d chart
$9.01 -5.2% -21.0% -1.1% $449,601 ? ccomp (CCOMP) 7d chart
$1.02 0.0% 0.0% 0.0% $0.00000000 ? swerve.fi usd (SWUSD) 7d chart
$1.02 0.0% 0.0% 0.0% $0.00000000 ? lp 3pool curve (3CRV) 7d chart
$163.93 4.4% 1.9% $2,141.06 ? wrapped zcash (WZEC) 7d chart
$54,419 -5.3% -7.9% $4,837.26 ? boringdao btc (OBTC) 7d chart
$0.279865 -2.1% -17.5% -27.1% $403,856 ? xknca (XKNCA) 7d chart
$0.327625 -4.8% -22.3% -10.8% $8,524,930 ? wrapped matic (WMATIC) 7d chart
$1.01 -1.1% 0.3% -3.0% $687,741 ? matic aave interest bearing usdc (MAUSDC) 7d chart
$0.974357 -3.0% -4.5% $16,214.54 ? matic aave interest bearing dai (MADAI) 7d chart
$363.98 -3.3% -20.2% 1.7% $191,327 ? matic aave interest bearing aave (MAAAVE) 7d chart
$50,004 -3.8% 11.1% $15,624.73 ? matic aave interest bearing yfi (MAYFI) 7d chart
$32.17 ? ? ? ? ? matic aave interest bearing uni (MAUNI) 7d chart
$2,137.26 -2.5% -11.9% -2.0% $48,448 ? matic aave interest bearing weth (MAWETH) 7d chart
$34.59 -2.3% -16.6% 2.6% $14,967.40 ? matic aave interest bearing link (MALINK) 7d chart
$0.965895 -3.6% -5.6% $14,592.45 ? matic aave interest bearing tusd (MATUSD) 7d chart
$0.989396 -1.7% -0.9% -1.0% $0.00000000 ? aave dai (ADAI) 7d chart
$1.00 -0.6% 0.2% -0.4% $0.00000000 ? aave usdt (AUSDT) 7d chart
$53,435 -3.9% -11.4% -9.9% $0.00000000 ? aave wbtc (AWBTC) 7d chart
$1.00 -0.1% -0.4% -0.5% $0.00000000 ? aave busd (ABUSD) 7d chart
$2,932.95 -3.9% -15.3% 32.9% $0.00000000 ? aave mkr (AMKR) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android