Coins: 11,380
ตลาดแลกเปลี่ยน: 940
มูลค่าตามราคาตลาด: 1.716T $ 0.4%
ปริมาณ 24 ชม.: 61.028B $
ค่าความเด่น:
แก๊ส: 35 GWEI
ไม่มีโฆษณา
Clear

เหรียญระบบนิเวศ Cosmosยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

แสดงแนวโน้ม

ดูโทเค็นและสกุลเงินคริปโตทั้งหมดที่ใช้ภายในระบบนิเวศ Cosmosด้านล่าง

แสดงแนวโน้ม
New Portfolio
# เหรียญ ราคา 1 ชม. 24 ชม. 7 วัน 30 วัน ปริมาณ 24 ชม. มูลค่าตามราคาตลาด FDV Mkt Cap/FDV 7 วันที่แล้ว
28
ซื้อ
$10.39
-0.6% -2.8% 10.4% 14.1% $154,462,926 $3,047,150,660 - - cosmos hub (ATOM) 7d chart
30
ซื้อ
$0.104092
0.2% -3.0% 13.6% 17.6% $42,857,672 $2,757,515,715 $3,131,520,728 0.88 cronos (CRO) 7d chart
41
$6.45
0.5% 1.2% -6.5% 61.5% $384,945,315 $1,940,421,844 $3,226,501,869 0.60 thorchain (RUNE) 7d chart
46
$19.34
1.4% -0.7% 9.1% 10.1% $88,338,667 $1,633,171,092 $1,938,354,188 0.84 injective (INJ) 7d chart
55
$9.50
0.9% -0.4% 11.9% 294.1% $133,268,278 $1,381,272,889 $9,515,161,509 0.15 celestia (TIA) 7d chart
61
$0.000203095645
4.8% 7.4% 9.1% 157.6% $387,359,804 $1,174,118,632 $1,373,107,929 0.86 terra (LUNC) 7d chart
75
$0.849974
-0.5% -2.8% 7.0% 13.5% $17,157,933 $859,642,275 $859,597,059 1.00 kava (KAVA) 7d chart
106
$35.26
22.5% 132.1% 151.6% 152.3% $9,595,465 $598,393,350 $598,385,958 1.00 okt chain (OKT) 7d chart
108
$0.519621
-0.1% -1.7% -9.3% 28.1% $66,599,286 $542,160,281 $599,072,134 0.90 fetch.ai (FET) 7d chart
119
$0.803419
0.1% -0.6% 13.3% 50.4% $20,433,515 $507,671,832 $803,356,501 0.63 osmosis (OSMO) 7d chart
135
$3.55
0.9% 1.3% 5.6% -9.1% $2,199,774 $432,918,474 $433,006,157 1.00 kujira (KUJI) 7d chart
145
$0.793498
-0.3% -0.5% 14.3% 90.0% $21,879,227 $395,671,701 $890,363,178 0.44 axelar (AXL) 7d chart
148
$1.73
0.2% -2.7% -7.4% 66.4% $3,655,091 $385,020,002 $385,018,678 1.00 akash network (AKT) 7d chart
177
$0.028239588837
-0.6% -2.3% 9.6% 12.6% $19,030,606 $283,442,998 $283,442,998 1.00 ankr network (ANKR) 7d chart
197
$5.95
-0.1% -0.5% 8.7% 10.5% $7,363,684 $239,478,096 $258,239,817 0.93 aragon (ANT) 7d chart
208
$1.65
-0.6% -1.0% 12.8% 10.1% $7,497,649 $226,419,753 $233,702,036 0.97 band protocol (BAND) 7d chart
231
$0.727172
0.4% 1.7% 20.8% 22.7% $6,546,614 $185,745,858 $727,189,593 0.26 kadena (KDA) 7d chart
239
$2.01
-2.0% -1.5% 32.6% 102.9% $82,364.35 $177,208,607 $177,208,607 1.00 stride (STRD) 7d chart
269
$0.143679
-1.1% -4.6% -12.6% 692.0% $2,786,323 $151,244,235 $151,243,818 1.00 aioz network (AIOZ) 7d chart
271
$0.121470
-0.2% -1.0% 4.5% -10.0% $21,816,526 $148,346,717 $158,148,817 0.94 loom network (new) (LOOM) 7d chart
298
$0.292283
0.7% 4.3% 13.4% 17.2% $14,833,517 $124,399,596 $145,853,415 0.85 bluzelle (BLZ) 7d chart
324
$0.013883451019
0.5% -2.1% 11.3% 16.1% $3,261,600 $111,448,544 $129,629,377 0.86 medibloc (MED) 7d chart
331
$0.171846
-0.5% 0.5% 4.7% 7.0% $1,713,109 $108,723,929 $171,833,386 0.63 nym (NYM) 7d chart
337
$0.401280
0.0% -1.4% 12.2% 14.8% $1,805,368 $107,809,386 $114,314,528 0.94 secret (SCRT) 7d chart
352
$0.121846
0.2% -1.6% 4.6% -8.8% $384,306 $101,549,622 $121,774,613 0.83 loom network (old) (LOOMOLD) 7d chart
396
$0.669326
-0.6% -1.4% 23.2% 29.6% $3,885,576 $85,787,920 $85,787,532 1.00 shentu (CTK) 7d chart
400
$0.131096
0.1% -4.7% 6.3% 0.9% $262,989 $85,137,337 $138,979,974 0.61 agoric (BLD) 7d chart
452
$4.75
0.9% -2.7% -9.4% 10.4% $1,682,865 $70,632,384 $81,467,130 0.87 oraichain (ORAI) 7d chart
473
$0.113800
-3.0% -5.8% 31.1% 38.0% $277,033 $65,448,374 $113,610,610 0.58 evmos (EVMOS) 7d chart
522
$0.070621500600
0.1% -2.0% 3.9% 2.9% $4,340,079 $56,291,884 $56,727,277 0.99 firmachain (FCT) 7d chart
539
$0.209800
-0.4% -4.9% 34.7% 38.2% $102,815 $52,334,968 $104,819,213 0.50 sommelier (SOMM) 7d chart
545
$0.126063
0.6% -11.2% 105.4% 380.0% $790,996 $50,935,007 $139,438,147 0.37 astroport (ASTRO) 7d chart
563
$12.95
-0.2% -2.3% 11.4% 15.6% $1,553,348 $48,619,827 $48,619,827 1.00 stride staked atom (STATOM) 7d chart
571
$0.291685
0.6% 16.4% 20.1% 21.6% $444,888 $47,267,238 $48,546,848 0.97 persistence (XPRT) 7d chart
616
$0.026993390535
0.0% 2.9% 14.2% 20.1% $1,789,465 $41,126,257 $53,758,243 0.77 irisnet (IRIS) 7d chart
627
$0.006160768035
2.6% -2.7% -2.0% 121.9% $342,239 $39,506,983 $55,060,312 0.72 cudos (CUDOS) 7d chart
628
$0.496577
0.3% -0.4% 9.9% -6.5% $202,304 $39,504,117 $52,484,168 0.75 juno (JUNO) 7d chart
672
$0.014043484278
0.3% -4.3% -1.3% 23.0% $136,721 $34,324,699 $41,936,831 0.82 stargaze (STARS) 7d chart
705
$0.000329687614
-0.5% 61.0% 531.4% 414.6% $2,355,441 $31,486,595 $34,316,569 0.92 chihuahua chain (HUAHUA) 7d chart
751
$0.067687382736
1.2% 5.4% -11.7% 36.9% $513,092 $26,870,755 $75,874,364 0.35 cheqd network (CHEQ) 7d chart
793
$0.182803
-0.6% -5.8% 14.0% 29.6% $1,349,365 $24,642,241 $36,563,448 0.67 kava lend (HARD) 7d chart
833
$0.012239411345
0.2% -5.0% 19.2% -27.3% $345,657 $22,013,184 $25,672,715 0.86 bytom (BTM) 7d chart
849
$0.004805148121
0.8% -5.4% 39.4% 84.3% $231,117 $21,258,438 $57,473,469 0.37 ux chain (UX) 7d chart
926
$0.095749938300
0.4% -2.1% 11.9% 14.4% $570,371 $17,889,886 $47,979,669 0.37 aleph.im (ALEPH) 7d chart
938
$0.100422
-0.3% -3.5% -9.1% 26.5% $411,446 $17,252,291 $20,075,993 0.86 math (MATH) 7d chart
1037
$0.146629
0.5% 0.9% 40.0% 58.7% $59,004.59 $13,688,973 $146,626,664 0.09 mars protocol (MARS) 7d chart
1053
$0.193312
0.1% 21.5% 43.9% 89.4% $204,774 $12,913,625 $25,746,113 0.50 jackal protocol (JKL) 7d chart
1112
$0.023371290746
7.0% 5.5% 25.8% 69.1% $1,186.24 $11,380,073 $22,112,586 0.51 ki (XKI) 7d chart
1162
$0.005946532350
0.3% 1.5% 6.5% 28.1% $39,683.88 $10,194,389 $12,797,307 0.80 carbon protocol (SWTH) 7d chart
1177
$0.000598513151
0.5% -0.5% 20.4% 70.6% $206,964 $9,804,923 $15,499,484 0.63 sentinel (DVPN) 7d chart
1187
$0.041216159559
0.3% 4.3% 8.0% 28.7% $45,613.61 $9,481,179 $41,055,562 0.23 aura network (AURA) 7d chart
1218
$0.060914171829
-0.1% -0.4% 8.0% 32.8% $1,523.47 $9,036,887 $9,036,887 1.00 regen (REGEN) 7d chart
1222
$0.637437
-0.3% -4.6% -2.8% -19.2% $445,298 $8,931,845 $63,659,826 0.14 mantadao (MNTA) 7d chart
1228
$414.44
-0.1% -0.4% 3.5% 5.5% $964.12 $8,824,987 $8,824,987 1.00 ion (ION) 7d chart
1256
$0.023310641598
-0.1% -9.4% 12.2% 197.8% $10,674.35 $8,283,182 $23,308,946 0.36 foam (FOAM) 7d chart
1286
$0.001703144928
-1.0% 2.3% 27.7% 15.7% $172,943 $7,873,296 $16,943,168 0.46 picasso (PICA) 7d chart
1316
$0.020408050401
0.4% 5.3% -5.2% 104.8% $200,050 $7,298,585 $20,829,928 0.35 anchor protocol (ANC) 7d chart
1510
$0.003393342723
-0.1% -6.6% -26.8% 44.9% $1,661.64 $4,605,886 $6,786,685 0.68 likecoin (LIKE) 7d chart
1599
$0.003815250366
0.2% -5.7% -10.0% 41.6% $238,398 $3,942,239 $4,180,051 0.94 assetmantle (MNTL) 7d chart
1602
$0.002071344152
0.8% -1.7% 10.7% 48.6% $711,086 $3,915,152 $12,621,982 0.31 lambda (LAMB) 7d chart
1646
$0.024115237168
-0.2% 3.4% 29.1% 44.2% $42,209.10 $3,610,926 $4,323,533 0.84 comdex (CMDX) 7d chart
1650
$0.004759323780
0.1% 8.1% 36.2% 142.5% $6,219.86 $3,587,590 $12,531,762 0.29 graviton (GRAV) 7d chart
1695
$0.021294885011
-1.0% -1.6% -19.2% 66.4% $314,908 $3,325,143 $7,896,016 0.42 mirror protocol (MIR) 7d chart
1835
$0.029895331825
-0.4% 0.4% -12.5% 50.9% $4,649.41 $2,414,881 $4,839,593 0.50 desmos (DSM) 7d chart
1843
$0.005459069889
-0.3% -7.0% 14.1% 51.5% $189,076 $2,380,810 $5,478,141 0.43 oneledger (OLT) 7d chart
1946
$0.029050119603
1.8% 1.5% 9.8% 46.0% $79,806.31 $1,983,381 $3,529,843 0.56 planq (PLQ) 7d chart
1980
$0.000442365774
1.9% -0.3% -18.1% 3.1% $55,449.17 $1,854,431 $1,875,065 0.99 sifchain (EROWAN) 7d chart
2038
$0.041425011756
-0.1% 4.8% 8.7% 16.2% $1,075.88 $1,681,871 $17,116,974 0.10 aura network [old] (AURA) 7d chart
2055
$0.014924917660
-1.9% -9.4% -11.6% -14.9% $100,468 $1,624,396 $2,986,910 0.54 decentr (DEC) 7d chart
2083
$0.008040132726
-0.0% 1.6% -13.7% 26.4% $78,276.77 $1,559,245 $2,411,343 0.65 kira network (KEX) 7d chart
2265
$0.009658095257
-0.1% -2.6% 2.2% -10.2% $4,706.89 $1,061,737 $1,176,644 0.90 bitsong (BTSG) 7d chart
2305
$0.012538838678
-0.3% -1.4% 12.2% 51.9% $9,236.19 $964,995 $1,706,601 0.57 e-money (NGM) 7d chart
2380
$0.030872753991
-0.0% 4.5% -3.3% 51.0% $6,635.88 $853,702 $3,676,945 0.23 odin protocol (ODIN) 7d chart
2430
$0.009001851684
-0.1% -0.8% 20.3% 24.5% $1,019.31 $779,920 $1,136,664 0.69 ixo (IXO) 7d chart
2595
$0.029102232266
-0.3% 15.3% 26.3% 48.4% $1,302.02 $546,298 $546,298 1.00 vidulum (VDL) 7d chart
2619
$0.000260756254
- - - - - $521,505 $521,505 - sentinel [old] (DVPN) 7d chart
2867
$0.002196256762
-0.5% 3.1% -8.8% -13.7% $134.91 $296,414 $296,414 1.00 starname (IOV) 7d chart
3122
$0.002217960964
-0.1% -16.1% 181.4% -14.7% $46.91 $165,159 $169,870 0.97 dawn protocol (DAWN) 7d chart
3134
$13.20
-0.2% -3.2% 8.2% -4.5% $284.95 $160,837 $871,978 0.18 posthuman (PHMN) 7d chart
3196
$0.000013866006
0.0% 6.5% 31.0% 49.4% $32,828.00 $139,016 $139,016 1.00 hashgard (GARD) 7d chart
3211
$0.000263692999
0.0% -4.3% 37.2% 174.6% $185.42 $131,846 $131,846 1.00 zebi (ZCO) 7d chart
3286
$0.256742
-0.2% -3.2% 6.8% 8.5% $0.513464 $103,235 $356,528 0.29 microtick (TICK) 7d chart
3327
$0.000050921359
-0.0% -1.1% 11.3% 8.9% $56.87 $92,848.77 $305,662 0.30 centaur (CNTR) 7d chart
3560
$0.000188354406
-0.8% 1.0% 26.6% 41.3% $79.31 $35,617.73 $188,846 0.19 arable protocol (ACRE) 7d chart
$2.97
-0.1% -2.8% -12.8% $355,771 - - - dydx (DYDX) 7d chart
$0.056336311787
-0.0% -1.2% 40.6% 97.0% $11,198.95 - $56,350,706 - kyve network (KYVE) 7d chart
$0.001198817287
-0.1% -2.5% 8.1% -13.3% $1,036.27 - $3,176,866 - bidao (BID) 7d chart
$0.851841
-0.1% -3.5% 7.1% 14.4% $647,871 - - - wrapped kava (WKAVA) 7d chart
$12.42
- - - - - - $372,675,355 - ndau (NDAU) 7d chart
$0.226247
-1.4% 5.3% 28.6% 37.7% $100,432 - $27,585,141 - unification (FUND) 7d chart
$1.00
0.0% -0.0% -0.0% 0.1% $49.08 - - - bridged usd coin (gravity bridge) (G-USDC) 7d chart
$0.175621
- - - - - - $17,562,109 - atomic wallet coin (AWC) 7d chart
$0.000022526011
-0.0% 9.2% 30.7% 31.0% $1,784.35 - $112,630 - meme network (MEME) 7d chart
$0.013933425660
-0.1% -2.3% 5.9% -19.4% $2,994.11 - $5,970,920 - bitcanna (BCNA) 7d chart
$0.097794908429
1.0% -2.3% 9.2% 0.0% $13,592.55 - - - omniflix network (FLIX) 7d chart

กำลังมองหาอัลฟ่าล่าสุดใช่หรือไม่?
เข้าถึงรายงานพิเศษโดยนักวิเคราะห์ของ CoinGecko!
CoinGecko Premium

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคริปโตหรือไม่?
อ่านคำแนะนำและบทความสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน
เรียนรู้สกุลเงินคริปโต

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่?
ค้นหาคำตอบที่คุณต้องการจในศูนย์ช่วยเหลือของเรา
ศูนย์ช่วยเหลือ


coingecko
ดำเนินการต่อในแอป
ติดตามราคาแบบเรียลไทม์
เปิดแอป
coingecko
ดำเนินการต่อในแอป
ติดตามราคาแบบเรียลไทม์
เปิดแอป
เลือกสกุลเงิน
สกุลเงินที่แนะนำ
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
สกุลเงินทั่วไป
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Cryptocurrency
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
หน่วยบิตคอยน์
BITS
Bits
SATS
Satoshi
สินค้าโภคภัณฑ์
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
เลือกภาษา
ภาษายอดนิยม
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
ทุกภาษา
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามเหรียญที่คุณชื่นชอบได้อย่างง่ายดาย🚀
การดำเนินการต่อแสดงว่าคุณยอมรับ CoinGeckoเงื่อนไขการให้บริการและรับทราบว่าคุณได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
หรือ
ลืมรหัสผ่าน?
ไม่ได้รับการยืนยันคำขอ?
ส่งยืนยันคำขออีกครั้ง
แจกฟรี! ติดตามเหรียญโปรดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย CoinGecko 🚀
การดำเนินการต่อแสดงว่าคุณยอมรับ CoinGeckoเงื่อนไขการให้บริการและรับทราบว่าคุณได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
หรือ
รหัสผ่านต้องมีอักขระอย่างน้อย 8 ตัว ประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว อักษรตัวพิมพ์เล็ก 1 ตัว ตัวเลข 1 ตัว และอักขระพิเศษ 1 ตัว
ไม่ได้รับการยืนยันคำขอ?
ส่งยืนยันคำขออีกครั้ง
ลืมรหัสผ่าน?
คุณจะได้รับอีเมล์แนะนำการตั้งค่ารหัสผ่านในไม่ช้า
ส่งยืนยันคำขออีกครั้ง
คุณจะได้รับอีเมล์แนะนำวิธีการยืนยันบัญชีภายในไม่ไม่ช้า