อันดับ coins สูงสุด Options ตามมูลค่าตามราคาตลาด

แสดงสถานะ

The Options market cap today is $903 ล้าน, a 1.7% change in the last 24 hours. Read More about Options

แสดงสถานะ
15,787 $
มูลค่าตามราคาตลาด
429 $
ปริมาณการเทรด 24 ชม.
38.84%
การครองส่วนแบ่งในตลาดตามมูลค่าตามราคาตลาดของ Bitcoin
11376
# ของเหรียญ
USD

# เหรียญ ราคา 1 ชม. 24 ชม. 7 วัน ปริมาณ 24 ชม. มูลค่าตามราคาตลาด 7 วันที่แล้ว
278 $1,916.75 1.4% 1.8% -24.5% $1,782,890 $299,411,023 dopex (DPX) 7d chart
316 $0.581886 0.8% 1.5% 23.1% $565,443 $241,276,600 hxro (HXRO) 7d chart
565 $1.77 0.8% -1.7% -16.6% $164,207 $82,398,321 ribbon finance (RBN) 7d chart
605 $0.109800 0.3% -17.1% -3.3% $12,489,285 $70,548,636 hegic (HEGIC) 7d chart
622 $0.501977 -0.3% -5.9% 0.3% $1,546,853 $65,321,015 deri protocol (DERI) 7d chart
742 $4.10 0.2% 13.5% 15.6% $747,228 $43,503,363 premia (PREMIA) 7d chart
858 $51.55 0.6% 1.1% -47.5% $338,406 $32,873,226 dopex rebate token (RDPX) 7d chart
1049 $0.635492 1.6% 0.2% 5.3% $185,999 $19,862,599 antimatter (MATTER) 7d chart
1077 $0.841572 0.4% -1.5% -10.4% $13,259.54 $18,858,060 siren (SI) 7d chart
1405 $0.669865 -0.1% -0.8% -13.7% $9,819.49 $8,237,295 oiler (OIL) 7d chart
1542 $3.49 1.3% 0.7% -10.6% $172,887 $6,038,624 hedget (HGET) 7d chart
1739 $0.592515 -8.5% 103.9% 950.0% $6,480,595 $4,098,156 ibuffer token (IBFR) 7d chart
1977 $0.066309903586 0.4% -3.1% -5.6% $7,714.69 $2,348,119 auctus (AUC) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android