อันดับ coins สูงสุด Rebase Tokens ตามมูลค่าตามราคาตลาด

Show Stats
Show Stats
28,098 $
มูลค่าตามราคาตลาด
895 $
24h Trading Volume
41.06%
Bitcoin Market Cap Dominance
9344
# of Coins
USD

# coin ราคา 1 ชม. 24 ชม. 7 วัน ปริมาณ 24 ชม. มูลค่าตามราคาตลาด 7 วันที่แล้ว
99 $539.74 -0.5% -3.5% 19.0% $28,813,905 $994,223,567 olympus (OHM) 7d chart
380 $0.894622 -0.7% -7.0% -6.6% $2,400,983 $110,706,046 ampleforth (AMPL) 7d chart
394 $2,372.56 -0.5% -27.7% 53.5% $6,684,975 $99,034,793 wonderland (TIME) 7d chart
934 $0.002392103167 -2.4% 3.5% 3.7% $423,966 $14,060,684 cake monster (MONSTA) 7d chart
1045 $41,054 -0.5% -5.8% 4.0% $314,419 $10,362,639 digg (DIGG) 7d chart
1204 $0.287566 ? ? ? ? $7,064,043 rbase.finance (RBASE) 7d chart
1319 $0.960137 ? ? ? ? $5,413,075 open monetary system (OMS) 7d chart
1361 $1.29 -0.1% -1.7% -2.6% $24,136 $4,849,959 benchmark protocol (MARK) 7d chart
1373 $0.061362974237 -8.7% -13.4% -37.1% $748,594 $4,700,908 auric network (AUSCM) 7d chart
1637 $0.929549 -3.2% -3.5% $21,142 $2,488,001 ditto (DITTO) 7d chart
1857 $0.190908 ? ? ? ? $1,565,270 based money ($BASED) 7d chart
2171 $2.08 -7.4% -1.5% $9,341.68 $721,637 base protocol (BASE) 7d chart
2293 $0.027636357739 -0.7% -4.6% -8.4% $5,184.73 $536,246 seigniorage shares (SHARE) 7d chart
2382 $0.084106559585 ? ? ? ? $405,756 dollars (USDX) 7d chart
2430 $0.096334733807 ? ? ? ? $350,599 debase (DEBASE) 7d chart
2591 $0.929995 ? ? ? ? $185,533 coil (COIL) 7d chart
2653 $0.171126 ? ? ? ? $144,253 tokens of babel (TOB) 7d chart
2960 $0.307436 ? ? ? ? $22,511 rise protocol (RISE) 7d chart
$0.067045496860 -0.4% 3.9% 27.7% $5,608.85 ? ramifi protocol (RAM) 7d chart
$0.454866 ? ? ? ? ? xdef finance (XDEF2) 7d chart
$89.97 ? ? ? ? ? grpl finance (GRPL) 7d chart
$0.003974143682 ? ? ? ? ? antiample (XAMP) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android