อันดับ coins สูงสุด Tourism ตามมูลค่าตามราคาตลาด

Show Stats

The global cryptocurrency market cap today is $280 ล้าน, a -2.8% change in the last 24 hours. ...อ่านเพิ่มเติม

Show Stats
4,195 $
มูลค่าตามราคาตลาด
167 $
ปริมาณการเทรด 24 ชม.
45.53%
Bitcoin Market Cap Dominance
9881
# of Coins
USD

# เหรียญ ราคา 1 ชม. 24 ชม. 7 วัน ปริมาณ 24 ชม. มูลค่าตามราคาตลาด 7 วันที่แล้ว
336 $3.18 -0.2% 5.6% 14.2% $8,780,334 $168,788,346 travala.com (AVA) 7d chart
429 $6.71 0.3% -7.6% -3.0% $124,509 $110,830,899 locktrip (LOC) 7d chart
2376 $0.311213 0.3% -5.6% $424.28 $563,760 touriva (TOUR) 7d chart
2613 $0.002669580408 -20.2% 4.4% 407.9% $11.15 $244,644 mchain (MAR) 7d chart
2887 $0.073277048837 7.6% 14.0% $412.76 $62,262 skyhub (SHB) 7d chart
2942 $0.001267019377 0.2% 32.9% 124.7% $25.44 $46,703 kemacoin (KEMA) 7d chart
2952 $0.002690523661 3.3% 7.8% -21.3% $206,406 $42,061 evencoin (EVN) 7d chart
3024 $0.000055382096 ? ? ? ? $15,757.57 voyager (VGR) 7d chart
3057 $0.000038459354 ? ? ? ? $9,982.66 guider (GDR) 7d chart
$0.007802165271 ? ? ? ? ? travelnote (TVNT) 7d chart
$0.030454413415 ? ? ? ? ? hawaii coin (HWI) 7d chart
$0.000004693196 -8.5% 17.2% $0.470230 ? woyager (WYX) 7d chart
$0.084416871403 ? ? ? ? ? tavittcoin (TAVITT) 7d chart
$0.000043197385 0.9% 9.4% $625.33 ? xceltoken plus (XLAB) 7d chart
$0.000616306920 ? ? ? ? ? rilcoin (RIL) 7d chart
$0.090455847650 78.5% 80.3% $362.13 ? bravocoin (BRAVO) 7d chart
$0.000000000000 0.0% 0.0% -39.2% $0.000000000000 ? lif (LIF) 7d chart
$0.049857438322 ? ? ? ? ? backpacker coin (BPC) 7d chart
$0.153743 -4.9% 97.3% 223.9% $2,012,590 ? triipmiles (TIIM) 7d chart
$0.023287105247 -0.6% 6.9% 174.8% $1,259.37 ? tratok (TRAT) 7d chart
$0.000851225622 ? ? ? ? ? san diego coin (SAND) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android