coingecko (thumbnail mini)
ดำเนินการต่อในแอป
ติดตามราคาแบบเรียลไทม์
coingecko (thumbnail mini)
ดำเนินการต่อในแอป
ติดตามราคาแบบเรียลไทม์
Rank #2357
ราคา DPRating (RATING)
DPRating (RATING)
$0.000138538967 1.4%
0.00000000 BTC -2.2%
0.00000007 ETH -3.2%
592คนชอบสิ่งนี้
$0.000135712454
ช่วง 24 ชม.
$0.000139213121
มูลค่าตามราคาตลาด $609,078
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง $1,927.48
อุปทานที่หมุนเวียน 4,400,468,316
อุปทานรวม 10,000,000,000
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม
ซ่อนข้อมูล

RATING
USD
USD

DPRating USD (ข้อมูลประวัติ)

วันที่ มูลค่าตามราคาตลาด ปริมาณ เปิด ปิด
2022-05-23 601,886 $ 1,624.35 $ 0.00013681 $ N/A
2022-05-22 632,773 $ 1,181.27 $ 0.00013750 $ 0.00013681 $
2022-05-21 594,108 $ 2,337.80 $ 0.00013500 $ 0.00013750 $
2022-05-20 596,180 $ 2,154.24 $ 0.00013526 $ 0.00013500 $
2022-05-19 590,984 $ 1,892.10 $ 0.00013402 $ 0.00013526 $
2022-05-18 607,339 $ 8,523.47 $ 0.00013790 $ 0.00013402 $
2022-05-17 631,249 $ 7,752.81 $ 0.00014363 $ 0.00013790 $
2022-05-16 646,974 $ 20,542 $ 0.00014754 $ 0.00014363 $
2022-05-15 608,649 $ 2,173.40 $ 0.00013756 $ 0.00014754 $
2022-05-14 601,457 $ 5,440.45 $ 0.00013615 $ 0.00013756 $
2022-05-13 599,895 $ 51,828 $ 0.00013647 $ 0.00013615 $
2022-05-12 630,017 $ 53,943 $ 0.00013596 $ 0.00013647 $
2022-05-11 675,288 $ 54,636 $ 0.00015215 $ 0.00013596 $
2022-05-10 674,692 $ 39,829 $ 0.00015318 $ 0.00015215 $
2022-05-09 662,190 $ 29,085 $ 0.00015101 $ 0.00015318 $
2022-05-08 675,882 $ 10,883.05 $ 0.00015360 $ 0.00015101 $
2022-05-07 675,666 $ 14,509.53 $ 0.00015362 $ 0.00015360 $
2022-05-06 671,234 $ 40,650 $ 0.00015229 $ 0.00015362 $
2022-05-05 671,405 $ 25,757 $ 0.00015259 $ 0.00015229 $
2022-05-04 667,661 $ 29,148 $ 0.00015303 $ 0.00015259 $
2022-05-03 666,850 $ 36,327 $ 0.00015711 $ 0.00015303 $
2022-05-02 665,804 $ 25,205 $ 0.00015095 $ 0.00015711 $
2022-05-01 661,631 $ 11,183.50 $ 0.00015196 $ 0.00015095 $
2022-04-30 683,094 $ 28,627 $ 0.00015626 $ 0.00015196 $
2022-04-29 738,019 $ 25,985 $ 0.00016781 $ 0.00015626 $
2022-04-28 696,865 $ 20,792 $ 0.00015846 $ 0.00016781 $
2022-04-27 779,669 $ 32,126 $ 0.00017780 $ 0.00015846 $
2022-04-26 842,197 $ 32,653 $ 0.00019139 $ 0.00017780 $
2022-04-25 858,077 $ 41,845 $ 0.00019549 $ 0.00019139 $
2022-04-24 888,629 $ 34,418 $ 0.00019736 $ 0.00019549 $
2022-04-23 872,709 $ 12,535.21 $ 0.00019792 $ 0.00019736 $
ต้องการข้อมูลในสกุลเงินอื่นหรือไม่?ใช้ API ของเรา

เพิ่งเคยใช้ CoinGecko?
คู่มือนี้จะช่วยคุณในการเริ่มต้น
Get Started

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคริปโตหรือไม่?
อ่านคำแนะนำและรายงานโดยนักวิเคราะห์ของ CoinGecko!
CoinGecko Buzz

ยังสับสน?
ค้นหาคำตอบที่คุณต้องการในศูนย์ช่วยเหลือของเรา
ศูนย์ช่วยเหลือ