ค้นหา
Coins: 4225
ตลาดแลกเปลี่ยน: 300
มูลค่าตามราคาตลาด: 141,617,094,857 $ 1.0%
ปริมาณ 24 ชม.: 27,440,490,650 $
ค่าความเด่น:
BTC 50.2%
ETH 10.3%
XRP 9.34%

Coin ที่เพิ่มเมื่อไม่นานมานี้

coin ราคา 1 ชม. 24 ชม. 7 วัน ปริมาณ 24 ชม. มูลค่าตามราคาตลาด Last Added ราคาสูงสุดที่เคยมีมา ตั้งแต่ราคาสูงสุดที่เคยมีมา วันที่ที่มีราคาสูงสุดที่เคยมีมา ดัชนี Dominance ของมูลค่าตามราคาตลาด Stars Forks Watchers Contributors การดำเนินการใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลง code ผู้พัฒนา ทางสังคม รวม สรุป # โหนด รายการธุรกรรมต่อวินาที # บล็อก Circ. Supply Total Supply % ที่หมุนเวียน
5.3% 34% $37,717
?
ประมาณ 14 ชั่วโมง
$0.00507277
-18%
Mar 20, 2019
ประมาณ 3 ชั่วโมง
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
0%
0%
ERC-20
-
-
-
?
230 ล้าน
0%
-3.3% 32% $38,909
?
1 วัน
$0.06752905
-5.3%
Mar 20, 2019
ประมาณ 2 ชั่วโมง
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
30%
13%
ERC-20
-
-
-
?
64.3 ล้าน
0%
0.52% 0.24% $0.07874647
?
3 วัน
$4.40
-99%
Apr 01, 2018
12 เดือน
0.00%
3
0
2
1
160
+0 / 0
43%
10%
16%
Multiple Algorithms
?
?
?
?
1 ล้าน
0%
0.12% 39% -100% $5,504.44
?
3 วัน
$10.78
-100%
Mar 13, 2019
7 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
13%
6%
ERC-20
-
-
-
?
500 ล้าน
0%
0.48% -16% $0.420259
?
3 วัน
$0.172135
-100%
Nov 22, 2018
4 เดือน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
12%
0%
6%
Scrypt
?
?
?
?
?
1.6% 0.040% $55,542
?
8 วัน
$263.92
-4.1%
Mar 16, 2019
5 วัน
0.00%
20
2
10
1
4
N/A
32%
10%
17%
?
?
?
?
?
10 ล้าน
0%
-0.14% -4.4% $12,262.77
?
8 วัน
$0.00150708
-28%
Mar 15, 2019
5 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
37%
17%
Proof of Stake
-
-
-
?
11.5 พันล้าน
0%
? ? ? ?
?
9 วัน
$0.00411570
?
Mar 16, 2019
5 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
19%
7%
?
?
?
?
?
100 ล้าน
0%
5.2% 3.2% 20% $208,975
?
9 วัน
$0.00020081
-0.090%
Mar 20, 2019
ประมาณ 11 ชั่วโมง
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
9%
11%
ERC-20
-
-
-
?
5 พันล้าน
0%
-0.33% -3.1% -18% $77,520
?
9 วัน
$0.557157
-27%
Mar 15, 2019
5 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
4%
8%
ERC-20
-
-
-
?
1 พันล้าน
0%
? ? ? ?
?
9 วัน
$0.00105062
?
Mar 12, 2019
8 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
5%
6%
?
?
?
?
?
100 ล้าน
0%
0.48% 19% -4.4% $166.79
?
10 วัน
$0.00109116
-20%
Mar 12, 2019
9 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
14%
6%
ERC-20
-
-
-
?
?
1.3% 3.4% 14% $121.22
$617,306
11 วัน
$0.831638
-99%
Dec 10, 2013
มากกว่า 5 ปี
0.00%
3
1
4
9
0
+0 / 0
40%
25%
30%
Scrypt
?
?
?
128 ล้าน
265 ล้าน
48%
0.0% -30% $0.00000000
?
13 วัน
$0.00407705
-76%
Mar 10, 2019
11 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
16%
8%
ERC-20
-
-
-
?
?
0.12% -2.2% 23% $6,938.39
$786,559
13 วัน
$0.00674403
-6.5%
Mar 13, 2019
8 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
4%
15%
Blake2b
?
?
?
125 ล้าน
1 พันล้าน
12%
? ? ? ?
?
13 วัน
$0.00081748
?
Mar 01, 2019
20 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
13%
6%
ERC-20
-
-
-
?
500 ล้าน
0%
? ? ? ?
?
14 วัน
$0.00542805
?
Jan 05, 2019
2 เดือน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
0%
9%
?
?
?
?
?
400 ล้าน
0%
0.10% 6.8% 27% $279.50
$222,731
15 วัน
$10.36
-100%
Jan 15, 2018
ประมาณ 1 ปี
0.00%
3
0
2
1
0
+0 / 0
27%
4%
21%
X11
?
?
?
12.3 ล้าน
9.16 ล้าน
134%
0.34% 54% -0.19% $4,385.27
?
15 วัน
$0.275309
-53%
Mar 08, 2019
12 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
33%
12%
ERC-20
-
-
-
?
55.2 ล้าน
0%
0.48% 1.3% -22% $9,197.58
?
15 วัน
$2.94
-99%
Jan 20, 2018
ประมาณ 1 ปี
0.00%
34
34
27
1
0
+0 / 0
36%
31%
20%
Quark
?
?
?
?
64.1 ล้าน
0%
0.11% 2.1% 23% $10,804,474
?
15 วัน
$0.01605009
-12%
Mar 11, 2019
10 วัน
0.00%
4
1
7
7
55
N/A
62%
0%
29%
ERC-20
-
-
-
?
10 พันล้าน
0%
0.42% 3.2% -27% $95,883
$848,708
16 วัน
$0.00244868
-31%
Mar 13, 2019
7 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
19%
23%
ERC-20
-
-
-
500 ล้าน
1 พันล้าน
50%
0.69% 0.76% $8.51
?
17 วัน
$0.01144340
-39%
Mar 09, 2019
12 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
25%
9%
ERC-20
-
-
-
?
1 พันล้าน
0%
0.18% -0.40% 410% $0.282282
?
17 วัน
$0.02167767
-97%
Mar 06, 2019
15 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
16%
7%
?
?
?
?
?
?
1.0% -5.3% 3.6% $7,642.69
?
18 วัน
$2.75
-99%
Mar 14, 2019
7 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
5%
6%
ERC-20
-
-
-
?
150 ล้าน
0%
-2.8% -9.0% -53% $58.57
$27,836
19 วัน
$0.00055458
-87%
Dec 29, 2018
3 เดือน
0.00%
6
0
5
0
0
+0 / 0
14%
16%
20%
ERC-20
-
-
-
383 ล้าน
890 พันล้าน
0%
0.0% 0.0% 0.0% $5,944.15
?
21 วัน
$0.00027463
-23%
Mar 07, 2019
14 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
16%
8%
SHA-256
-
-
-
?
11.6 พันล้าน
0%
1.4% 1.3% 0.25% $21,209,551
$24,132,370
21 วัน
$0.471923
-53%
Mar 01, 2019
19 วัน
0.02%
0
0
0
0
0
N/A
0%
23%
35%
ERC-20
-
-
-
109 ล้าน
1.15 พันล้าน
9%
? ? ? ?
?
22 วัน
$0.286742
?
Feb 28, 2019
21 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
20%
9%
ERC-20
-
-
-
?
55 ล้าน
0%
3.7% 0.56% $5,282.09
?
22 วัน
$0.00480581
-22%
Mar 20, 2019
ประมาณ 3 ชั่วโมง
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
32%
11%
ERC-20
-
-
-
?
18 พันล้าน
0%
19% -9.6% $3,785.41
?
22 วัน
$0.05615177
-68%
Feb 28, 2019
20 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
17%
8%
ERC-20
-
-
-
?
266 ล้าน
0%
-49% -18% -63% $35,825
?
22 วัน
$0.306697
-67%
Mar 11, 2019
9 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
0%
7%
ERC-20
-
-
-
?
2 พันล้าน
0%
13% 7.8% $95,027
?
22 วัน
$0.00271746
-61%
Mar 05, 2019
15 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
2%
8%
ERC-20
-
-
-
?
100 พันล้าน
0%
0.94% 2.3% 21% $8,543.14
?
22 วัน
$0.00083336
-51%
Mar 02, 2019
19 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
9%
7%
ERC-20
-
-
-
?
10 พันล้าน
0%
1.7% -69% -68% $66,688
?
22 วัน
$3.52
-72%
Feb 27, 2019
21 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
28%
17%
Proof of Stake
-
-
-
?
170 ล้าน
0%
0.69% 1.8% 93% $5,489.63
?
24 วัน
$0.03355501
-53%
Feb 25, 2019
23 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
36%
12%
ERC-20
-
-
-
?
400 ล้าน
0%
? ? ? ?
?
24 วัน
$0.06879190
?
Mar 07, 2019
14 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
36%
13%
ERC-20
-
-
-
?
15.2 ล้าน
0%
-0.62% 7.2% 12% $4,637.03
?
24 วัน
$13.85
-9.1%
Mar 01, 2019
19 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
27%
9%
ERC-20
-
-
-
?
12.5 ล้าน
0%
20% 16% 36% $25,316
$251,096
24 วัน
$0.00015339
-27%
Mar 09, 2019
11 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
17%
20%
ERC-20
-
-
-
2.25 พันล้าน
4.67 พันล้าน
48%
30% 19% $99.83
?
26 วัน
$0.474942
-51%
Mar 05, 2019
16 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
30%
12%
ERC-20
-
-
-
?
987 พัน
0%
1.1% 640% -3.9% $0.101455
?
27 วัน
$0.00002845
-64%
Feb 23, 2019
25 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
8%
6%
ERC-20
-
-
-
?
500 ล้าน
0%
6.1% -2.4% -12% $4,097,648
$979,668,333
27 วัน
$14.83
-72%
Mar 19, 2019
1 วัน
0.69%
694
124
124
21
1
+1 / -1
61%
33%
54%
?
?
?
?
236 ล้าน
0.47% 74% 5.6% $69.05
?
27 วัน
$0.00020067
0.0%
Mar 20, 2019
12 นาที
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
15%
6%
?
?
?
?
?
10 พันล้าน
0%
3.6% 13% $105,718
?
28 วัน
$0.00617788
-28%
Mar 18, 2019
2 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
15%
12%
Ethash
-
-
-
?
900 ล้าน
0%
0.0% 110% 40% $6,617.31
?
28 วัน
$0.00011579
-31%
Mar 01, 2019
20 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
25%
9%
ERC-20
-
-
-
?
126 พันล้าน
0%
? ? ? ?
$28,616
28 วัน
$0.451612
?
Feb 23, 2019
25 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
9%
13%
Delegated Proof-of-Stake
?
?
?
67.5 พัน
1 ล้าน
7%
0.18% 18% -6.5% $114.47
?
29 วัน
$1.03
-100%
Feb 22, 2019
27 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
7%
4%
ERC-20
-
-
-
?
70 ล้าน
0%
? ? ? ?
?
29 วัน
$0.01396733
?
Mar 12, 2019
8 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
12%
7%
ERC-20
-
-
-
?
500 ล้าน
0%
0.0% -33% -33% $5,433.29
?
29 วัน
$0.00176068
-63%
Feb 20, 2019
29 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
9%
6%
ERC-20
-
-
-
?
2 พันล้าน
0%
-0.56% 4.3% 53% $3,114,099
?
ประมาณ 1 เดือน
$0.06805916
-4.5%
Mar 18, 2019
2 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
35%
21%
?
?
?
?
?
9.2 พันล้าน
0%
-0.71% 9.2% -2.9% $519.12
$14,138.06
ประมาณ 1 เดือน
$0.182530
-96%
Jan 16, 2018
ประมาณ 1 ปี
0.00%
10
11
8
3
0
+1,653 / -1,078
43%
3%
22%
Scrypt
?
?
?
1.84 ล้าน
31.4 พันล้าน
0%
0.70% 0.54% 5.4% $54,635
?
ประมาณ 1 เดือน
$1.73
-14%
Feb 24, 2019
25 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
8%
9%
ERC-20
-
-
-
?
100 พันล้าน
0%
? ? ? ?
?
ประมาณ 1 เดือน
$0.00238519
?
Feb 17, 2019
ประมาณ 1 เดือน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
25%
9%
ERC-20
-
-
-
?
1 พันล้าน
0%
0.67% -10% 35% $154.47
$38,172
ประมาณ 1 เดือน
$0.09897661
-100%
Jan 07, 2018
ประมาณ 1 ปี
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
9%
15%
ERC-20
-
-
-
95.3 ล้าน
100 ล้าน
95%
0.37% -0.73% -15% $433,782
?
ประมาณ 1 เดือน
$0.00401202
-45%
Feb 13, 2019
ประมาณ 1 เดือน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
11%
13%
ERC-20
-
-
-
?
12 พันล้าน
0%
? ? ? ?
?
ประมาณ 1 เดือน
$0.214227
?
Jun 17, 2018
9 เดือน
0.00%
3
1
7
0
0
+0 / 0
14%
6%
9%
X11
?
?
?
?
62 ล้าน
0%
1.7% -11% 5.1% $61,422
$4,594,944
ประมาณ 1 เดือน
$0.02513266
-67%
Feb 13, 2019
ประมาณ 1 เดือน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
17%
23%
ERC-20
-
-
-
562 ล้าน
20 พันล้าน
3%
0.040% -12% -9.0% $578.42
?
ประมาณ 1 เดือน
$0.03389021
-98%
Feb 12, 2019
ประมาณ 1 เดือน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
11%
6%
?
?
?
?
?
2 พันล้าน
0%
0.76% -12% $38.57
?
ประมาณ 1 เดือน
$0.609211
-54%
Feb 27, 2019
21 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
8%
5%
?
?
?
?
?
?
0.48% -44% -30% $63.29
?
ประมาณ 1 เดือน
$0.00195967
-99%
Feb 13, 2019
ประมาณ 1 เดือน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
7%
6%
Quark
?
?
?
?
?
-1.4% -18% -18% $1,968.52
?
ประมาณ 1 เดือน
$0.128345
-75%
Mar 07, 2019
13 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
9%
7%
Quark
?
?
?
?
10 ล้าน
0%
0.34% -3.4% -23% $5,614.36
$28,813
ประมาณ 1 เดือน
$0.00934005
-69%
Mar 02, 2019
19 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
8%
16%
Xevan
?
?
?
9.91 ล้าน
100 ล้าน
10%
0.0% 0.46% 12000% $0.00000000
?
ประมาณ 1 เดือน
$3.36
-64%
Mar 03, 2019
17 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
6%
4%
?
?
?
?
?
1 ล้าน
0%
0.12% -25% -55% $23.44
?
ประมาณ 1 เดือน
$0.00116258
-90%
Feb 24, 2019
24 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
11%
6%
?
?
?
?
?
84 ล้าน
0%
0.0% 0.0% 0.0% $0.00000000
?
ประมาณ 1 เดือน
$0.00052051
-97%
Feb 21, 2019
28 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
10%
5%
ERC-20
-
-
-
?
5 พันล้าน
0%
0.55% 20% 230% $8,494.09
?
ประมาณ 1 เดือน
$0.00413086
-12%
Mar 20, 2019
ประมาณ 11 ชั่วโมง
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
56%
18%
?
?
?
?
?
151 ล้าน
0%
0.010% -0.74% -17% $1,045.33
?
ประมาณ 1 เดือน
$0.03902087
-25%
Mar 11, 2019
10 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
15%
8%
?
?
?
?
?
200 ล้าน
0%
0.13% 2.4% -5.4% $1,852,048
?
ประมาณ 1 เดือน
$0.215653
-42%
Feb 17, 2019
ประมาณ 1 เดือน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
30%
19%
ERC-20
-
-
-
?
500 ล้าน
0%
-0.17% -4.0% -32% $22.06
?
ประมาณ 1 เดือน
$1.92
-64%
Feb 28, 2019
20 วัน
0.00%
0
0
0
0
0
N/A
0%
9%
7%
ERC-20
-