ผู้ที่เคลื่อนไหวขนาดใหญ่

ผู้ได้สูงสุด

* ปริมาณ 24 ชั่วโมงสูงกว่า USD$50,000
coin ปริมาณ ราคา
$191,348 $22.72 317.0%
$61,757 $0.00918237 151.3%
$7,969,806 $0.07040459 125.2%
$101,006 $5.60 120.1%
$299,403 $0.161574 119.7%
$50,174 $0.06632035 104.5%
$154,098,996 $0.03321762 79.6%
$1,097,377 $0.00193832 73.4%
$218,015 $0.00614449 53.7%
$67,249,426 $0.01224320 53.5%
$68,435 $0.00587696 52.4%
$6,875,510 $0.03262288 42.7%
$445,743 $127.49 42.1%
$322,323 $99.77 39.0%
$610,284 $0.413944 37.1%
$32,478,793 $0.01182520 35.8%
$17,618,160 $0.01254222 32.0%
$953,698 $0.00044253 31.9%
$607,667 $0.01218166 31.7%
$143,940 $0.00995332 30.2%
$1,111,130 $0.596014 29.9%
$380,817 $0.00144423 28.4%
$1,718,453 $0.03495328 28.3%
$178,081 $0.00535828 27.3%
$90,225 $0.00177514 26.9%
$1,204,924 $0.05531126 26.7%
$50,256 $2.42 25.2%
$246,730 $1.17 24.6%
$138,646 $0.110155 24.4%
$16,349,954 $0.227621 23.3%

ผู้เสียสูงสุด

* ปริมาณ 24 ชั่วโมงสูงกว่า USD$50,000
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android