Coins: 5466
ตลาดแลกเปลี่ยน: 368
มูลค่าตามราคาตลาด: 273,443,899,189 $ 3.1%
ปริมาณ 24 ชม.: 53,984,144,782 $
ค่าความเด่น:
BTC 67.8%
ETH 7.66%
XRP 4.48%
# coin ราคา 1 ชม. 24 ชม. 7 วัน ปริมาณ 24 ชม. อุปทานที่หมุนเวียน มูลค่าตามราคาตลาด 7 วันที่แล้ว
1 0.70% 7.0% $1.57
71,091,430
$223,449
2 ? ? ? ?
492,991
$40,859
3 ? ? ? ?
0
?
4 ? ? ? ?
0
?
5 ? ? ? ?
0
?
6 1.6% 1.9% -9.7% $235,996
0
?
7 -0.18% -7.4% 17% $6,784.18
0
?
8 -25% $99.26
0
?
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด: 2019-08-19 05:53:26 UTC (12 นาที ago)