63753.35941607773
มูลค่าตามราคาตลาด
3633.308497097514
Trading Volume

อันดับ coins สูงสุด Aave Tokens ตามมูลค่าตามราคาตลาด

# coin ราคา 1 ชม. 24 ชม. 7 วัน ปริมาณ 24 ชม. มูลค่าตามราคาตลาด 7 วันที่แล้ว
56 $10.43 ? ? ? ? $284,661,957 aave link (ALINK) 7d chart
71 $370.43 ? ? ? ? $159,856,180 aave eth (AETH) 7d chart
85 $1.00 ? ? ? ? $119,257,111 aave tusd (ATUSD) 7d chart
86 $1.00 ? ? ? ? $119,159,128 aave usdc (AUSDC) 7d chart
219 $1.06 0.3% 3.6% -1.0% $4,647.03 $28,646,819 aave dai (ADAI) 7d chart
341 $1.01 ? ? ? ? $11,722,527 aave usdt (AUSDT) 7d chart
375 $565.75 ? ? ? ? $9,680,525 aave mkr (AMKR) 7d chart
384 $3.52 ? ? ? ? $9,047,789 aave snx (ASNX) 7d chart
426 $11,945.95 ? ? ? ? $7,179,513 aave wbtc (AWBTC) 7d chart
541 $0.07171126 ? ? ? ? $4,404,523 aave mana (AMANA) 7d chart
573 $0.880054 ? ? ? ? $3,782,171 aave knc (AKNC) 7d chart
704 $0.210390 ? ? ? ? $2,209,309 aave bat (ABAT) 7d chart
728 $1.01 ? ? ? ? $2,010,914 aave susd (ASUSD) 7d chart
755 $0.370935 ? ? ? ? $1,834,306 aave zrx (AZRX) 7d chart
1245 $1.00 ? ? ? ? $298,819 aave busd (ABUSD) 7d chart
1331 $20.61 ? ? ? ? $210,300 aave rep (AREP) 7d chart
$0.465151 ? ? ? ? ? aave lend (ALEND) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android