130051.70484016668
มูลค่าตามราคาตลาด
9233.956756705851
Trading Volume

อันดับ coins สูงสุด Infrastructure ตามมูลค่าตามราคาตลาด

# coin ราคา ราคาสูงสุดที่เคยมีมา ตั้งแต่ราคาสูงสุดที่เคยมีมา วันที่ที่มีราคาสูงสุดที่เคยมีมา ปริมาณ/มูลค่าตามราคาตลาด ดัชนี Dominance ของมูลค่าตามราคาตลาด
23 $30.70
$208.95
-85.3%
Oct 15, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.048
0.24%
71 $0.249160
$0.374608
-33.5%
Oct 26, 2019
ประมาณ 1 ปี
0.0057
0.04%
73 $1.03
$1.16
-11.2%
Aug 30, 2020
3 เดือน
0.0263
0.04%
126 $0.566444
$0.593642
-4.6%
May 23, 2020
6 เดือน
0.0352
0.01%
134 $0.07295315
$2.04
-96.4%
Jan 13, 2018
เกือบ 3 ปี
0.1197
0.01%
160 $0.118447
$2.60
-95.5%
Jan 09, 2018
เกือบ 3 ปี
0.6286
0.01%
178 $0.126394
$5.69
-97.8%
Apr 29, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.2064
0.01%
181 $2.90
$4.24
-31.8%
Nov 07, 2020
26 วัน
0.0368
0.01%
213 $0.106280
$0.677447
-84.3%
Feb 12, 2020
10 เดือน
0.01
0.01%
217 $0.01512945
$0.04906033
-68.9%
Apr 18, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.0523
0.01%
226 $0.01518989
$0.273952
-94.5%
Jul 29, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.1235
0.01%
236 $0.01650942
$0.276180
-94.0%
Jul 30, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.2718
0.01%
242 $0.04264424
$0.454557
-90.6%
Dec 08, 2017
เกือบ 3 ปี
0.0232
0.01%
261 $0.03106184
$0.772485
-96.0%
May 04, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.7115
0.00%
262 $0.01455177
$0.04763756
-69.5%
Aug 18, 2020
4 เดือน
0.0445
0.00%
336 $0.154837
$0.383484
-59.6%
Aug 26, 2020
3 เดือน
0.019
0.00%
348 $0.412608
$0.818312
-49.5%
Jun 01, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.1158
0.00%
358 $0.00277983
$0.00711224
-60.9%
Aug 25, 2020
3 เดือน
0.0573
0.00%
362 $0.185059
$8.65
-97.8%
Jan 09, 2018
เกือบ 3 ปี
0.1673
0.00%
403 $1.77
$12.44
-85.7%
Jun 24, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.0272
0.00%
412 $0.381436
$1.39
-72.6%
Aug 13, 2020
4 เดือน
0.1711
0.00%
414 $0.141528
$0.664723
-78.7%
Aug 30, 2020
3 เดือน
0.099
0.00%
431 $0.02439482
$0.09001725
-72.9%
Dec 11, 2018
เกือบ 2 ปี
0.004
0.00%
434 $0.04265764
$0.126902
-66.4%
Aug 18, 2020
4 เดือน
0.185
0.00%
495 $0.133878
$0.661675
-79.8%
Aug 13, 2020
4 เดือน
0.0229
0.00%
535 $0.00129085
$0.03518782
-96.3%
Mar 31, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.0361
0.00%
572 $0.03854062
$0.103518
-62.8%
Sep 01, 2020
3 เดือน
0.1444
0.00%
576 $33.90
$321.76
-89.5%
Sep 02, 2020
3 เดือน
0.0394
0.00%
663 $0.01092099
$0.306705
-96.4%
Apr 15, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.0742
0.00%
676 $0.02560913
$0.545269
-95.3%
Mar 05, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.0834
0.00%
708 $0.04420630
$0.370682
-88.1%
Jul 06, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.0594
0.00%
758 $0.00035597
$0.00371862
-90.4%
Aug 15, 2020
4 เดือน
0.1707
0.00%
769 $0.00047800
$0.02104530
?
Aug 21, 2018
มากกว่า 2 ปี
?
0.00%
775 $0.465429
$0.636970
-26.9%
Nov 30, 2020
3 วัน
0.2132
0.00%
843 $0.01018330
$0.208028
-95.1%
Feb 02, 2018
เกือบ 3 ปี
0.0026
0.00%
874 $0.05742454
$4.60
-98.8%
Jan 08, 2018
เกือบ 3 ปี
0.0027
0.00%
911 $0.00057529
$0.01751996
-96.7%
May 17, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.015
0.00%
1129 $0.00024842
$0.01915193
-98.7%
Jul 10, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.0055
0.00%
1205 $0.00866645
$0.05558266
-84.4%
Aug 26, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.0486
0.00%
1335 $0.00235773
$0.01848113
-87.2%
Jul 24, 2020
4 เดือน
0.5659
0.00%
1385 $0.01255645
$1.61
-99.2%
Nov 14, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.1198
0.00%
1646 $0.00095390
$0.01952148
-95.1%
Nov 09, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.0012
0.00%
1961 $0.00003580
$0.02794781
-99.9%
Sep 16, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.3398
0.00%
$0.03014432
$11,719.51
-100.0%
Sep 02, 2020
3 เดือน
0.00%
$0.00000301
$0.00009724
-96.9%
Apr 29, 2020
7 เดือน
0.00%
$0.00043188
$0.324575
?
Jan 15, 2018
เกือบ 3 ปี
?
0.00%
$0.00093122
$14.10
?
Oct 26, 2019
ประมาณ 1 ปี
?
0.00%
$0.00293062
$0.221301
?
Jun 09, 2019
มากกว่า 1 ปี
?
0.00%
$0.105213
$2.76
-96.2%
May 08, 2018
มากกว่า 2 ปี
0.0042
0.00%
$0.00289742
$0.256728
-98.9%
Nov 06, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.00%
$0.00010884
$1.67
?
May 08, 2020
7 เดือน
?
0.00%
$0.00134183
$0.08559458
?
Sep 12, 2019
ประมาณ 1 ปี
?
0.00%
$0.04301114
$1.84
-97.7%
Oct 06, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.00%
$0.01060434
$0.05496855
?
Feb 07, 2020
10 เดือน
?
0.00%
$0.01035462
$0.234032
?
Jun 03, 2019
มากกว่า 1 ปี
?
0.00%
$0.987987
$314.41
-99.7%
Apr 12, 2020
8 เดือน
0.0001
0.00%
$0.00023683
$0.01995054
?
Jul 04, 2020
5 เดือน
?
0.00%
$1.82
$1.89
-3.5%
Dec 01, 2020
1 วัน
0.00%
$0.00048962
$0.01479035
-96.7%
Jul 13, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.00%
$0.00073569
$0.330215
?
Feb 19, 2018
เกือบ 3 ปี
?
0.00%
$0.00977301
$0.02557335
-61.8%
Oct 09, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.00%
$0.00000761
$0.00835008
?
Dec 13, 2019
12 เดือน
?
0.00%
$0.00150146
$0.190068
-99.2%
Oct 03, 2020
2 เดือน
0.00%
$0.00000035
$0.00260920
?
Jan 30, 2020
10 เดือน
?
0.00%
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android