2176.1786110228486
มูลค่าตามราคาตลาด
120.6439813011351
Trading Volume

อันดับ coins สูงสุด Tourism ตามมูลค่าตามราคาตลาด

# coin ราคา 1 ชม. 24 ชม. 7 วัน ปริมาณ 24 ชม. มูลค่าตามราคาตลาด 7 วันที่แล้ว
222 $0.849234 7.2% -0.3% 17.9% $2,210,373 $32,797,862 travala.com (AVA) 7d chart
430 $0.490437 0.3% -0.7% 6.7% $1,000.41 $8,097,532 locktrip (LOC) 7d chart
1744 $0.00015635 51.3% -7.8% $0.284272 $44,484 voyager (VGR) 7d chart
1762 $0.00079223 -15.6% -29.9% -17.0% $78.68 $39,713 mchain (MAR) 7d chart
1767 $0.00232884 2.1% -6.8% -11.0% $49,357 $37,387 evencoin (EVN) 7d chart
1774 $0.00132022 16.8% 18.5% -0.5% $331.08 $36,092 kemacoin (KEMA) 7d chart
1793 $0.01874450 0.3% -6.1% $1.20 $31,469 touriva (TOUR) 7d chart
1846 $0.00000450 ? ? ? ? $20,183 tourist review token (TRET) 7d chart
1950 $0.01066123 ? ? ? ? $8,531.82 skyhub (SHB) 7d chart
1966 $0.00002799 ? ? ? ? $7,266.02 guider (GDR) 7d chart
$0.02638611 0.6% -33.9% -43.7% $51.21 ? lif (LIF) 7d chart
$0.00000183 ? ? ? ? ? woyager (WYX) 7d chart
$0.00000638 -39.9% -45.2% -44.8% $89.12 ? xceltoken plus (XLAB) 7d chart
$0.00427838 ? ? ? ? ? tourcom (TCO) 7d chart
$0.00139641 0.3% -6.3% 7.4% $66.43 ? bravocoin (BRAVO) 7d chart
$0.00001307 12.1% 41.4% $0.308017 ? eldorado token (ERD) 7d chart
$1.01 ? ? ? ? ? backpacker coin (BPC) 7d chart
$15,284,264,784 ? ? ? ? ? travel1click (T1C) 7d chart
$0.00104574 1.4% -4.8% 52.3% $1,010.19 ? triipmiles (TIIM) 7d chart
$0.00037120 ? ? ? ? ? rilcoin (RIL) 7d chart
$0.00014920 -0.3% 14.1% $0.00000000 ? san diego coin (SAND) 7d chart
$0.00016155 ? ? ? ? ? atlas network (ATLS) 7d chart
$0.07473048 ? ? ? ? ? tavittcoin (TAVITT) 7d chart
$0.06139129 ? ? ? ? ? hawaii coin (HWI) 7d chart
$0.01566729 1.2% 1.4% 12.0% $4,805.63 ? tratok (TRAT) 7d chart
$0.00993232 ? ? ? ? ? touristoken (TOU) 7d chart
$0.00643341 0.8% 1.8% 42.6% $5,299.13 ? travelnote (TVNT) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android