coingecko (thumbnail mini)
Fortsæt i appen
Følg kurser i realtid
coingecko (thumbnail mini)
Fortsæt i appen
Følg kurser i realtid

Metodologi

CoinGecko tilbyder et bredt udvalg af data for mange forskellige kryptoaktiver. Alle data, som vi modtager/forespørger på fra forskellige kilder, sendes gennem CoinGeckos forskellige algoritmer, der verificerer dataenes integritet. Læs videre for at få et resumé af, hvordan vi beregner og evaluerer de forskellige metrikker, der er tilgængelige på CoinGecko.

Trust Score

1. Handelspar

For hvert handelspar på CoinGecko beregnes Trust Score ved at tage hensyn til:
 1. En børs' webtrafikstatistik (fra SimilarWeb)
 2. Ordrebogspread og ±2 % dybde
 3. Samlet handelsvolumen
 4. Handelsfrekvens
 5. Afvigelseskontroller

Trust Score vises med Grøn/Gul/Rød eller Ingen i kolonnen "Trust Score". Skærmbillederne nedenfor illustrerer forskellen mellem forskellige Trust Score-farver. Du kan også navigere direkte til coin-siderne (f.eks. Bitcoin, Litecoin) for at det i aktion!

Bemærk, at den Trust Score, der beregnes for hvert handelspar, ikke er endelig og ændres i realtid afhængigt af markedsforholdene. Den detaljerede metodologi for Trust Score er illustreret i CoinGeckos blogindlæg her.

2. Kryptobørser (spot)

Trust Score for spotkryptobørser vises på en skal fra 1 til 10 på børsens oversigtsside.
Trust Score for børser beregnes på grundlag af følgende:
 1. Likviditet
 2. Aktiviteternes omfang
 3. API-dækning
Du kan finde detaljerne for en børs' Trust Score på børsens profilsider (f.eks. Coinbase).

Hver kategori (Likviditet/Omfang/API-dækning) beregnes på grundlag af en række andre indikatorer, som det fremgår af detaljerne ovenfor. Den detaljerede metodologi kan findes på CoinGeckos blog CoinGecko’s Blog.

2. Kryptobørser (derivater)

Trust Score er i øjeblikket ikke tilgængelig for Derivathandelspar eller Derivatbørser. Derivathandelspar og Derivatbørser rangeres baseret på deres respektive data for Åbne terminskontrakter og Handelsvolumen som rapporteret.

Markedsdata


1. Pris (kryptoaktiv)

Et kryptoaktivs kurs beregnes på grundlag af de parringer, der er tilgængelige og indsamles af CoinGecko fra de forskellige børser for et bestemt kryptoaktiv. Den kurs, der vises på CoinGecko for et bestemt kryptoaktiv, beregnes ved hjælp af en global volumenvægtet gennemsnitskursformel.

Eksempel 1 (forskellige fiat-parringer)

Med Bitcoin (BTC) som eksempel og under antagelse af, at vi kun følger to børser A og B, som handler i USD og JPY:

Børs A: BTC/USD = USD 1.000 / BTC @ 15.000 BTC handelsvolumen (rullende 24 timer)
Børs B: BTC/JPY = JPY 109.000 / BTC @ 10.000 BTC handelsvolumen (rullende 24 timer)
CoinGecko vil først konvertere JPY til USD ved hjælp af FX-kurser fra OpenExchangeRates. Under antagelse af, at USD 1 = JPY 110, vil dette betyde:

Børs B: BTC/JPY = JPY 109.000 / BTC ≈ USD 990 / BTC

CoinGecko vil så beregne den globale volumenvægtede gennemsnitskurs. I dette tilfælde vil den være:

CoinGecko BTC-kurs (USD)
= [Volumen % * USD-kurs] + [Volumen % * Konverteret USD-kurs]
= [ 15.000 / (15.000 + 10.000) ] * USD 1.000 + [ 10.000 / (15.000 + 10.000) ] * USD 990
= 0,6 * USD 1.000 + 0,4 * USD 990
= USD 996

Eksempel 2 (fiat og andre kryptoparringer)

Med Ethereum (ETH) som eksempel og under antagelse af, at vi kun følger to børser A og B, som handler i USD og BTC:
Børs A: ETH/USD = USD 200 / ETH @ 30.000 ETH handelsvolumen (rullende 24 timer)
Børs B: ETH/BTC = ₿ 0,20000000 / ETH @ 20.000 ETH handelsvolumen (rullende 24 timer)
CoinGecko vil først konvertere ETH/BTC-kursen til en USD-kurs ved hjælp af CoinGecko BTC-kursen, som er udledt ovenfor. Under antagelse af, at 1 BTC = USD 996, vil dette betyde:
Børs B: ETH/BTC = ₿ 0,20000000 / ETH ≈ USD 199,2 / ETH

CoinGecko vil så beregne den globale volumenvægtede gennemsnitskurs. I dette tilfælde vil den være:

CoinGecko ETH-kurs (USD)
= [ 30.000 / (30.000 + 20.000) ] * USD 200 + [ 20.000 / (30.000 + 20.000) ] * USD 199,2
= 0,6 * USD 200 + 0,4 * USD 199,2
= USD 199,68

Fra eksempel 1 og 2 omregnes de fundne USD-kurser så til andre lokale valutaer som f.eks. GBP, CNY, JPY, EUR og så videre ved hjælp af OpenExchangeRates ,og de vises så på CoinGecko.

Bemærk: CoinGeckos beregning af den globale volumenvægtede gennemsnitskurs udelukker datapunkter, der registreres som afvigende som forklaret i del 3 nedenfor.

2. Handelsvolumen (kryptoaktiv)

Handelsvolumenet for et kryptoaktiv på CoinGecko er det samlede handelsvolumen for alle kryptoaktivets handelspar. Lad os antage, at Litecoin (LTC) kun handles på Børs A og har handelspar med BTC, ETH og USD med følgende rullende 24 timers handelsvolumen:

Rullende 24 timers handelsvolumen for LTC på Børs A:
LTC/BTC = 5.000 LTC
LTC/ETH = 1.000 LTC
LTC/USD = 2.000 LTC

Hvis vi antager, at 1 LTC = USD 100, er 24 timers handelsvolumen for Litecoin 5.000 + 1.000 + 2.000 = 8.000 LTC eller USD 800.000.

Bemærk: CoinGeckos beregning af handelsvolumen for et kryptoaktiv udelukker datapunkter, der registreres som afvigelser som forklaret i Del 3 nedenfor.

3. Registrering af afvigelser

CoinGecko bruger flere metoder til at registrere afvigelser som en del af algoritmen for at sikre, at kun de mest opdaterede og mest nøjagtige oplysninger bliver samlet og vist på hjemmesiden. Resultaterne af vores mekanisme til registrering af afvigelser vises på en coins Børser-side, hvor nogle af rækkerne er nedtonede. Der findes to gråtoner, som forklares nærmere nedenfor:

#1, 2 og 3 repræsenterer almindelige værdier og er ikke i gråtoner.
(a) og (b) er værdier, der er registreret som afvigelser, og udelukkes af vores beregningsalgoritme.

(a) En let nedtonet række angiver, at børsdataene er en afvigelse. Der er flere scenarier, hvor dette kan forekomme: Bemærk: Coins med begrænsede handelspar kan opleve store stigninger i kursdiagrammerne som følge af kursvolatilitet forårsaget af et lavt handelsvolumen.

(b) En helt nedtonet række angiver, at oplysningerne er gamle. Det sker, hvis der ikke er modtaget nogen nye tickers fra børsen de seneste 3 timer. Dette kan skyldes en fejl i børsens API. Børsoplysningerne vil blive fjernet fra coin-siden, hvis der ikke modtages nogen opdateringer inden for de næste 7 dage.

4. Handelsvolumen (børs)

Handelsvolumenet for en børs er summen af volumenerne for alle handelspar, der er tilgængelige på en given børs. Antag for eksempel, at børs A har 2 forskellige coins (ETH og LTC), og at begge har USD- og BTC-par:

Vi henter ETH = USD $200 og LTC = USD $100 fra CoinGeckos globale volumenvægtede gennemsnitskurs og med følgende handelsvolumen (rullende 24 timer) for hvert par:

ETH/BTC = 400 ETH
ETH/USD = 100 ETH
LTC/BTC = 3.000 LTC
LTC/USD = 2.000 LTC

Børs A’s handelsvolumen er så:
400 ETH + 100 ETH + 3.000 LTC + 2.000 LTC = USD 600.000

Bemærk, at CoinGeckos beregningsalgoritme for et børsvolumen udelukker handelspar, der er blevet sortlistet for inkonsistente data og ikke er blevet opdateret i over 3 timer. Dette er for at sikre, at det aggregerede volumen afspejler markedsforholdene så nøjagtigt som muligt.

4. Handelsvolumen (globalt)

Det globale 24 timers volumen (toppen af webstedet, under menulinjen) er summen af handelsvolumenerne for alle børser, der følges af CoinGecko.


6. Tilgængeligt udbud

De oplysninger om tilgængeligt udbud, der vises på CoinGecko, hentes fra forskellige tokenteams og verificeres af CoinGecko-teamet. Hvis CoinGecko ikke kan verificere sådanne oplysningers korrekthed, markers det tilgængelige udbud med et "-".

Oplysningerne om tilgængeligt udbud vises på CoinGecko, og kilden til denne beregning vises ved at klikke på symbolet ved siden af teksten "Tilgængeligt udbud". Oplysningerne om tilgængeligt udbud bruges til at beregne markedsværdien for kryptoaktiver.

For Proof-of-Work-coins bruger CoinGecko et API-slutpunkt fra en coins blokudforsker til at forespørge på det antal coins, der er tilgængeligt. CoinGecko inkluderer pre-mine coins i beregningen af tilgængeligt udbud, da disse coins kan sælges af den, der kontrollerer disse coins.


Detaljeret tilgængeligt udbud for Litecoin (LTC)

For tokens, der udstedes på smart contract-platforme (f.eks. ERC-20-tokens på Ethereum), beregner vi det tilgængelige udbud ved at trække låste tokens fra det samlede udbud. Låste tokens kan omfatte Foundation’s Fund, investorers låste tokens, teamets låste tokens osv. Adresserne for disse låste tokens hentes fra token-teams.

Detaljeret tilgængeligt udbud for 0x (ZRX)

Tokensaldoen for låste adresser hentes automatisk fra blokudforskeren, når et API er tilgængeligt. For 0x’s vedkommende er den en ERC-20-token, og tokensaldoerne for 0x-adresserne hentes derfor automatisk fra Etherscan og trækkes fra det samlede 0x-udbud.

7. Markedsværdi (kryptoaktiv)

Markedsværdien for et kryptoaktiv beregnes ved hjælp af følgende formel:

Lad følgende gælde:
A = Aktuel kryptoaktivkurs i USD
B = Tilgængeligt udbud for et aktiv

Markedsværdi = A * B

For eksempel beregnes markedsværdien for 0x ved at gange det tilgængelige udbud for ZRX med dens kurs. Hvis vi antager, at det tilgængelige udbud for ZRX er 583.209.787, og at kursen for ZRX er USD 0,25, så beregnes markedsværdien som 583.209.787 * USD $0,25 = USD 145.802.446,75.

7. Markedsværdi (global)

Den globale markedsværdi (toppen af webstedet, under menulinjen) er summen af globale markedsværdierne for alle projekter, der følges af CoinGecko.9. All-Time High (ATH)

CoinGecko beregner ATH ved hjælp af følgende data:

(i) ATH Kurs
(ii) ATH Dato
(iii) Aktuel kurs
(iv) Aktuel dato

% fald siden ATH= (ATH Kurs – Aktuel kurs) / (ATH Kurs) * 100 %
Dato siden ATH = Aktuel dato – ATH Dato

10. Statistik for udvikler og fællesskab

Her hos CoinGecko er vores mål at opbygge den mest komplette og omfattende database relateret til kryptoprojekter, som du kan bruge til at få et 360 graders overblik over dine favoritprojekter. Til det formål dækker vi forskellige måledata, som vi mener, at det er nødvendigt at inkludere for at få en komplet 360 graders-visning af et aktiv.

Udvikler

CoinGecko følger udviklingsaktiviteten for kryptoaktiver via offentlige kildekodearkiver på Github, Gitlab og Bitbucket. Vi ser på udviklingsaktiviteten, fordi nogle coins ikke længere vedligeholdelse af udvikleren, hvilket gør det meget usandsynligt, at disse coins vil udvikle sig med tiden.

Ved at se på, hvor stor interesse og hvor stor en indsats, der kendetegner udviklerfællesskabet, kan der opnås indsigt i sandsynligheden for, at en coin vil fortsætte med at innovere i overensstemmelse med, hvad kryptoaktivmarkedet anser for passende. Du kan få flere oplysninger om vores udviklermålepunkter ved at læse vores blogindlæg.

Fællesskab

CoinGecko følger fællesskabsaktiviteten for kryptoaktiver ved at se på målepunkter fra sociale medier som f.eks. Facebook, Twitter, Reddit og Telegram. Kryptoaktiver vil ofte opleve stor vækst, når de bakkes op af et stærks fællesskab. Et stærkt, vitalt fællesskab bidrager med nye idéer og funktioner, der kan inkorporeres i kryptoaktivet, og er et tegn på vækst.

Opførselser

Det er gratis at få din token eller din børs opført på CoinGecko, og CoinGeckos medarbejdere vil aldrig bede dig om nogen form for gebyr for at blive opført.

Vi tager med glæde imod donationer (adresserne kan findes i sidefoden på CoinGeckos websted), men vær opmærksom på, at dette ikke giver garanti for at blive opført eller for at nogen del af processen går hurtigere. Nedenfor finder du nogle af de kriterier, der skal være opfyldt, for at det er muligt at blive opført på CoinGecko. Vær imidlertid opmærksom på, at en opfyldelse af disse kriterier ikke giver nogen garanti for at blive opført, da CoinGecko også evaluerer mange andre faktorer, inden vi opfører et projekt på vores websted.

CoinGecko forbeholder sig retten til at udgive eller fjerne ethvert/enhver kryptoaktiv, ICO eller børs på vores websted uden forudgående varsel, hvis vi mener, at nogle af de afgivne oplysningerne er forkerte på nogen måde. CoinGecko vil ikke stille en opdatering til rådighed, hvis et/en kryptoaktiv/ICO/børs ikke består en del af gennemgangsprocessen.


Kriterier for opførsel:

(1) Kryptoaktiver
 • Et fungerende, funktionelt websted, der har tilstrækkelige oplysninger om det kryptoaktiv, der opføres. Websteder uden oplysninger om formål, team eller profiler på sociale medier vil blive anset for ugyldige.
 • Webstedet skal være ejet af projekt-/vedligeholdelsesteamet. Websteder, der hostes på webstedsbyggere (f.eks. Wix), vil ikke blive accepteret.
 • Fungerende blokudforsker
 • Opført på mindst én (1) aktiv børs, som CoinGecko er integreret med.
 • Projekter, der kun handles på selvbetjenende centraliserede/decentraliserede børser, kan blive afvist på grund af sikkerhedsproblemer.
 • For beregning af markedsværdi skal tilgængeligt udbud kommunikeres tydeligt (f.eks. eventuelle låste tokens for virksomhed/foundation/team/udviklere).
(2) Børser
 • Et fungerende børswebsted med et faktisk handelsvolumen, der stemmer overens med oplysningerne i API'et.
 • Lever op til CoinGeckos API-standarder for kryptobørser.
 • En fungerende REST API-dokumentation.
 • Have en medarbejder, som teamet nemt kan kommunikere med vedrørende eventuelle problemer.
 • Coin Info-side med identificering af alle coins, der handles på børsen Nødvendige grundlæggende oplysninger: Navn Ticker, Logo, Coin-websted, Blokudforsker Eksempel på en acceptabel Coin Info-side: DeversiFi-tokeninfo.

Rigtigt og forkert ved ansøgning om opførelse:

Der er visse ting, du kan gøre, for at sikre, at opførelsesprocessen forløber så problemfrit som muligt.
Rigtigt:
 • Udfyld så mange korrekte oplysninger som muligt i CoinGecko-anmodningsformular.
 • Sørg for, at der ikke er nogen døde links/ugyldige referencer.
 • Send en ticket til support.coingecko.com, hvis du har yderligere spørgsmål.
Forkert:
 • Sende flere forespørgsler.
 • Bede om statusopdateringer gentagne gange.
 • Tilbyde økonomiske fordele til en anden for at blive opført.
 • Tage imod et tilbud fra andre, som påstår, at de kan fremskynde eller garantere din opførelse.
  Husk, at CoinGeckos medarbejdere aldrig vil bede dig om nogen form for opførelsesgebyrer.

Opførelsesprocessens forløb:

Kryptoaktiver
 1. Udfyld CoinGecko-anmodningsformular. (Se vejledningen her)
 2. CoinGecko gennemgår anmodninger.
 3. Hvis et kryptoaktiv består gennemgangen, opfører CoinGecko det.
 4. Indsendere kan kontrollere opførelsesstatussen her.
Børser
 1. Send CoinGecko-anmodningsformular.
 2. CoinGecko gennemgår anmodninger.
 3. Hvis børsen lever op til alle kriterier, vil en CoinGecko-medarbejder kontakte dig via e-mail for at komme videre med børsopførelsesaftalen (gælder for CEX-opførelser).
 4. En CoinGecko-udvikler vil arbejde på børsintegrationen.
 5. CoinGecko-teamet vil kontrollere koden igen, og hvis den klarer alle kontrollerne, vil børsens API blive flettet med CoinGeckos interne børsbibliotek. Børser skal følge CoinGeckos API-standarder for kryptobørser for at gøre det muligt at opføre børsen.
 6. CoinGecko-teamet vil kontrollere hvert enkelt handelspar og matche dem med et eksisterende kryptoaktiv, der er opført på CoinGecko.
 7. Børsoplysningerne vil blive udfyldt (billeder, beskrivelse, gebyrer osv).
 8. Børsintegrationen er gennemført, og børsen opføres på CoinGecko.