Metodologi

CoinGecko tilbyder et bredt udvalg af data for mange forskellige kryptoaktiver. Alle data, som vi modtager/forespørger på fra forskellige kilder, sendes gennem CoinGeckos forskellige algoritmer, der verificerer dataenes integritet. Læs videre for at få et resumé af, hvordan vi beregner og evaluerer de forskellige metrikker, der er tilgængelige på CoinGecko.

Trust Score

1. Handelspar

For hvert handelspar på CoinGecko beregnes Trust Score ved at tage hensyn til:
 1. En børs' webtrafikstatistik (fra SimilarWeb)
 2. Ordrebogspread og ±2 % dybde
 3. Samlet handelsvolumen
 4. Handelsfrekvens
 5. Afvigelseskontroller

Trust Score vises med Grøn/Gul/Rød eller Ingen i kolonnen "Trust Score". Skærmbillederne nedenfor illustrerer forskellen mellem forskellige Trust Score-farver. Du kan også navigere direkte til coin-siderne (f.eks. Bitcoin, Litecoin) for at det i aktion!

Bemærk, at den Trust Score, der beregnes for hvert handelspar, ikke er endelig og ændres i realtid afhængigt af markedsforholdene. Den detaljerede metodologi for Trust Score er illustreret i CoinGeckos blogindlæg her.

2. Kryptobørser (spot)

Trust Score for spotkryptobørser vises på en skal fra 1 til 10 på børsens oversigtsside.
Trust Score for børser beregnes på grundlag af følgende:
 1. Likviditet
 2. Aktiviteternes omfang
 3. API-dækning
Du kan finde detaljerne for en børs' Trust Score på børsens profilsider (f. eks. Coinbase).

Hver kategori (Likviditet/Omfang/API-dækning) beregnes på grundlag af en række andre indikatorer, som det fremgår af detaljerne ovenfor. Den detaljerede metodologi kan findes på CoinGeckos blog CoinGeckos blog.

2. Kryptobørser (derivater)

Trust Score er i øjeblikket ikke tilgængelig for Derivathandelspar eller Derivatbørser. Derivathandelspar og Derivatbørser rangeres baseret på deres respektive data for Åbne terminskontrakter og Handelsvolumen som rapporteret.

Markedsdata


1. Pris (kryptoaktiv)

Et kryptoaktivs kurs beregnes på grundlag af de parringer, der er tilgængelige og indsamles af CoinGecko fra de forskellige børser for et bestemt kryptoaktiv. Den kurs, der vises på CoinGecko for et bestemt kryptoaktiv, beregnes ved hjælp af en global volumenvægtet gennemsnitskursformel.

a. Calculating the Bitcoin Price Index (BPI)

All ticker data on CoinGecko are stored in BTC base. To convert all ticker data to BTC, we utilize the BPI as the internal reference Bitcoin conversion rate to all fiat currencies.

Eksempel 1 (forskellige fiat-parringer)

Med Bitcoin (BTC) som eksempel og under antagelse af, at vi kun følger to børser A og B, som handler i USD og JPY:

Børs A: BTC/USD = USD 1.000 / BTC @ 15.000 BTC handelsvolumen (rullende 24 timer)
Børs B: BTC/JPY = JPY 109.000 / BTC @ 10.000 BTC handelsvolumen (rullende 24 timer)
CoinGecko vil først konvertere JPY til USD ved hjælp af FX-kurser fra %{link}. Under antagelse af, at USD 1 = JPY 110, vil dette betyde:

Børs B: BTC/JPY = JPY 109.000 / BTC ≈ USD 990 / BTC

CoinGecko vil så beregne den globale volumenvægtede gennemsnitskurs. I dette tilfælde vil den være:

CoinGecko BTC-kurs (USD)
= [Volumen % * USD-kurs] + [Volumen % * Konverteret USD-kurs]
= [ 15.000 / (15.000 + 10.000) ] * USD 1.000 + [ 10.000 / (15.000 + 10.000) ] * USD 990
= 0,6 * USD 1.000 + 0,4 * USD 990
= USD 996

Eksempel 2 (fiat og andre kryptoparringer)

Med Ethereum (ETH) som eksempel og under antagelse af, at vi kun følger to børser A og B, som handler i USD og BTC:
Børs A: ETH/USD = USD 200 / ETH @ 30.000 ETH handelsvolumen (rullende 24 timer)
Børs B: ETH/BTC = ₿ 0,20000000 / ETH @ 20.000 ETH handelsvolumen (rullende 24 timer)
CoinGecko vil først konvertere ETH/BTC-kursen til en USD-kurs ved hjælp af CoinGecko BTC-kursen, som er udledt ovenfor. Under antagelse af, at 1 BTC = USD 996, vil dette betyde:
Børs B: ETH/BTC = ₿ 0,20000000 / ETH ≈ USD 199,2 / ETH

CoinGecko vil så beregne den globale volumenvægtede gennemsnitskurs. I dette tilfælde vil den være:

CoinGecko ETH-kurs (USD)
= [ 30.000 / (30.000 + 20.000) ] * USD 200 + [ 20.000 / (30.000 + 20.000) ] * USD 199,2
= 0,6 * USD 200 + 0,4 * USD 199,2
= USD 199,68

Fra eksempel 1 og 2 omregnes de fundne USD-kurser så til andre lokale valutaer som f.eks. GBP, CNY, JPY, EUR og så videre ved hjælp af %{link} ,og de vises så på CoinGecko.

Bemærk: CoinGeckos beregning af den globale volumenvægtede gennemsnitskurs udelukker datapunkter, der registreres som afvigende som forklaret i del 3 nedenfor.

b. Aggregating the market price for all coins

i) Initial Ticker Set Construction

In addition to displaying data from individual tickers, CoinGecko also displays one aggregated market price for coins. For the purpose of price aggregation, an initial ticker set is constructed based on the top 600 tickers by volume of a particular coin. We then filter out tickers if it is detected to be anomalous or do not meet selected criteria.

ii) Price Outlier Detection and Exclusion

One of the most important anomalous ticker filters we utilize is price outlier detection, where tickers that display an outlier price within the ticker set are automatically excluded. There are currently two different outlier detection algorithms depending on the number of available tickers in the ticker set. For coins with less than three tickers, any ticker price change that is greater than 100x from the previous price will be classified as an outlier. For coins with three tickers or more, CoinGecko applies an outlier detection algorithm by calculating the lower and upper bounds based on the median absolute deviation (MAD). If the price falls outside the bounds, we consider those tickers as outliers.

iii) Final Price Aggregation

Once outliers have been removed, we calculate the VWAP of all remaining tickers in the ticker set to arrive at the final aggregated price. In certain cases, our operations team may intervene to exclude outliers if the team believes a certain ticker price to be anomalous but was not excluded by our outlier detection algorithm.

4. Handelsvolumen (børs)

Handelsvolumenet for en børs er summen af volumenerne for alle handelspar, der er tilgængelige på en given børs. Antag for eksempel, at børs A har 2 forskellige coins (ETH og LTC), og at begge har USD- og BTC-par:

Vi henter ETH = USD $200 og LTC = USD $100 fra CoinGeckos globale volumenvægtede gennemsnitskurs og med følgende handelsvolumen (rullende 24 timer) for hvert par:

ETH/BTC = 400 ETH
ETH/USD = 100 ETH
LTC/BTC = 3.000 LTC
LTC/USD = 2.000 LTC

Børs A’s handelsvolumen er så:
400 ETH + 100 ETH + 3.000 LTC + 2.000 LTC = USD 600.000

Bemærk, at CoinGeckos beregningsalgoritme for et børsvolumen udelukker handelspar, der er blevet sortlistet for inkonsistente data og ikke er blevet opdateret i over 3 timer. Dette er for at sikre, at det aggregerede volumen afspejler markedsforholdene så nøjagtigt som muligt.

4. Handelsvolumen (globalt)

Det globale 24 timers volumen (toppen af webstedet, under menulinjen) er summen af handelsvolumenerne for alle børser, der følges af CoinGecko.


6. Tilgængeligt udbud

De oplysninger om tilgængeligt udbud, der vises på CoinGecko, hentes fra forskellige tokenteams og verificeres af CoinGecko-teamet. Hvis CoinGecko ikke kan verificere sådanne oplysningers korrekthed, markers det tilgængelige udbud med et "-".

Oplysningerne om tilgængeligt udbud vises på CoinGecko, og kilden til denne beregning vises ved at klikke på symbolet ved siden af teksten "Tilgængeligt udbud". Oplysningerne om tilgængeligt udbud bruges til at beregne markedsværdien for kryptoaktiver.

For Proof-of-Work-coins bruger CoinGecko et API-slutpunkt fra en coins blokudforsker til at forespørge på det antal coins, der er tilgængeligt. CoinGecko inkluderer pre-mine coins i beregningen af tilgængeligt udbud, da disse coins kan sælges af den, der kontrollerer disse coins.


Detaljeret tilgængeligt udbud for Litecoin (LTC)

For tokens, der udstedes på smart contract-platforme (f.eks. ERC-20-tokens på Ethereum), beregner vi det tilgængelige udbud ved at trække låste tokens fra det samlede udbud. Låste tokens kan omfatte Foundation’s Fund, investorers låste tokens, teamets låste tokens osv. Adresserne for disse låste tokens hentes fra token-teams.

Detaljeret tilgængeligt udbud for 0x (ZRX)

Tokensaldoen for låste adresser hentes automatisk fra blokudforskeren, når et API er tilgængeligt. For 0x’s vedkommende er den en ERC-20-token, og tokensaldoerne for 0x-adresserne hentes derfor automatisk fra Etherscan og trækkes fra det samlede 0x-udbud.

7. Markedsværdi (kryptoaktiv)

Markedsværdien for et kryptoaktiv beregnes ved hjælp af følgende formel:

Lad følgende gælde:
A = Aktuel kryptoaktivkurs i USD
B = Tilgængeligt udbud for et aktiv

Markedsværdi = A * B

For eksempel beregnes markedsværdien for 0x ved at gange det tilgængelige udbud for ZRX med dens kurs. Hvis vi antager, at det tilgængelige udbud for ZRX er 583.209.787, og at kursen for ZRX er USD 0,25, så beregnes markedsværdien som 583.209.787 * USD $0,25 = USD 145.802.446,75.

7. Markedsværdi (global)

Den globale markedsværdi (toppen af webstedet, under menulinjen) er summen af globale markedsværdierne for alle projekter, der følges af CoinGecko.9. All-Time High (ATH)

CoinGecko beregner ATH ved hjælp af følgende data:

(i) ATH Kurs
(ii) ATH Dato
(iii) Aktuel kurs
(iv) Aktuel dato

% fald siden ATH= (ATH Kurs – Aktuel kurs) / (ATH Kurs) * 100 %
Dato siden ATH = Aktuel dato – ATH Dato

Opførselser

Det er gratis at få din token eller din børs opført på CoinGecko, og CoinGeckos medarbejdere vil aldrig bede dig om nogen form for gebyr for at blive opført.

Vi tager med glæde imod donationer (adresserne kan findes i sidefoden på CoinGeckos websted), men vær opmærksom på, at dette ikke giver garanti for at blive opført eller for at nogen del af processen går hurtigere. Nedenfor finder du nogle af de kriterier, der skal være opfyldt, for at det er muligt at blive opført på CoinGecko. Vær imidlertid opmærksom på, at en opfyldelse af disse kriterier ikke giver nogen garanti for at blive opført, da CoinGecko også evaluerer mange andre faktorer, inden vi opfører et projekt på vores websted.

CoinGecko forbeholder sig retten til at udgive eller fjerne ethvert/enhver kryptoaktiv, ICO eller børs på vores websted uden forudgående varsel, hvis vi mener, at nogle af de afgivne oplysningerne er forkerte på nogen måde. CoinGecko vil ikke stille en opdatering til rådighed, hvis et/en kryptoaktiv/ICO/børs ikke består en del af gennemgangsprocessen.


Kriterier for opførsel:

(1) Kryptoaktiver
 • Et fungerende, funktionelt websted, der har tilstrækkelige oplysninger om det kryptoaktiv, der opføres. Websteder uden oplysninger om formål, team eller profiler på sociale medier vil blive anset for ugyldige.
 • Webstedet skal være ejet af projekt-/vedligeholdelsesteamet. Websteder, der hostes på webstedsbyggere (f.eks. Wix), vil ikke blive accepteret.
 • Fungerende blokudforsker
 • Opført på mindst én (1) aktiv børs, som CoinGecko er integreret med.
 • Projekter, der kun handles på selvbetjenende centraliserede/decentraliserede børser, kan blive afvist på grund af sikkerhedsproblemer.
 • For beregning af markedsværdi skal tilgængeligt udbud kommunikeres tydeligt (f.eks. eventuelle låste tokens for virksomhed/foundation/team/udviklere).
(2) Børser
 • Et fungerende børswebsted med et faktisk handelsvolumen, der stemmer overens med oplysningerne i API'et.
 • Lever op til CoinGeckos API-standarder for kryptobørser.
 • En fungerende REST API-dokumentation.
 • Have en medarbejder, som teamet nemt kan kommunikere med vedrørende eventuelle problemer.
 • Coin Info-side med identificering af alle coins, der handles på børsen Nødvendige grundlæggende oplysninger: Navn Ticker, Logo, Coin-websted, Blokudforsker Eksempel på en acceptabel Coin Info-side: DeversiFi-tokeninfo.

Rigtigt og forkert ved ansøgning om opførelse:

Der er visse ting, du kan gøre, for at sikre, at opførelsesprocessen forløber så problemfrit som muligt.
Rigtigt:
 • Udfyld så mange korrekte oplysninger som muligt i CoinGecko-anmodningsformular.
 • Sørg for, at der ikke er nogen døde links/ugyldige referencer.
 • Send en ticket til support.coingecko.com, hvis du har yderligere spørgsmål.
Forkert:
 • Sende flere forespørgsler.
 • Bede om statusopdateringer gentagne gange.
 • Tilbyde økonomiske fordele til en anden for at blive opført.
 • Tage imod et tilbud fra andre, som påstår, at de kan fremskynde eller garantere din opførelse.
  Husk, at CoinGeckos medarbejdere aldrig vil bede dig om nogen form for opførelsesgebyrer.

Opførelsesprocessens forløb:

Kryptoaktiver
 1. Udfyld CoinGecko-anmodningsformular. (Se vejledningen her)
 2. CoinGecko gennemgår anmodninger.
 3. Hvis et kryptoaktiv består gennemgangen, opfører CoinGecko det.
 4. Indsendere kan kontrollere opførelsesstatussen her.
Børser
 1. Send CoinGecko-anmodningsformular.
 2. CoinGecko gennemgår anmodninger.
 3. Hvis børsen lever op til alle kriterier, vil en CoinGecko-medarbejder kontakte dig via e-mail for at komme videre med børsopførelsesaftalen (gælder for CEX-opførelser).
 4. En CoinGecko-udvikler vil arbejde på børsintegrationen.
 5. CoinGecko-teamet vil kontrollere koden igen, og hvis den klarer alle kontrollerne, vil børsens API blive flettet med CoinGeckos interne børsbibliotek. Børser skal følge CoinGeckos API-standarder for kryptobørser for at gøre det muligt at opføre børsen.
 6. CoinGecko-teamet vil kontrollere hvert enkelt handelspar og matche dem med et eksisterende kryptoaktiv, der er opført på CoinGecko.
 7. Børsoplysningerne vil blive udfyldt (billeder, beskrivelse, gebyrer osv).
 8. Børsintegrationen er gennemført, og børsen opføres på CoinGecko.
coingecko
Fortsæt i appen
Følg kurser i realtid
Åbn appen
Vælg valuta
Foreslåede valutaer
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Fiatvalutaer
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Kryptovalutaer
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Bitcoin-enheder
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Råvarer
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Vælg sprog
Populære sprog
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Alle sprog
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Log på for nemt at følge din yndlingscoin 🚀
Ved at fortsætte accepterer du CoinGeckos tjenestevilkår og tilkendegiver, at du har læst vores fortrolighedspolitik
eller
Glemt adgangskode?
Har du ikke modtaget bekræftelsesinstruktioner?
Gensend bekræftelsesinstruktioner
DET ER GRATIS! Spor nemt din yndlingscoin med CoinGecko 🚀
Ved at fortsætte accepterer du CoinGeckos tjenestevilkår og tilkendegiver, at du har læst vores fortrolighedspolitik
eller
Adgangskoden skal indeholde mindst 8 tegn, herunder 1 stort bogstav, 1 lille bogstav, 1 tal og 1 specialtegn
Har du ikke modtaget bekræftelsesinstruktioner?
Gensend bekræftelsesinstruktioner
Glemt adgangskode?
Du vil i løbet af få minutter modtage en mail med instruktioner om, hvordan du skifter din adgangskode.
Gensend bekræftelsesinstruktioner
Du vil i løbet af få minutter modtage en mail med instruktioner om, hvordan du bekræfter din e-mail.
Hent CoinGecko-appen.
Scan denne QR-kode for at downloade appen nu App QR Code Eller tjek den ud i app-butikkerne