Metodologia

CoinGecko oferuje szeroką gamę danych na temat różnych kryptoaktywów. Wszystkie dane, które otrzymujemy / o które pytamy w różnych źródłach, są przepuszczane w CoinGecko przez różne algorytmy. Ich celem jest weryfikacja integralności danych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak obliczamy i oceniamy różne metryki dostępne na CoinGecko.

Trust Score

1. Pary handlowe

Do obliczenia Trust Score dla każdej pary handlowej na CoinGecko uwzględnia się:
 1. statystyki ruchu na giełdzie (przez SimilarWeb)
 2. spread portfela zamówień, ±2% głębokości
 3. ogólny wolumen
 4. częstotliwość handlu
 5. kontrolę wartości odstających

Wynik Trust Score jest wyświetlany w kolorze zielonym/żółtym/czerwonym lub żadnym w kolumnie „Trust Score”. Poniższy zestaw zrzutów ekranu ilustruje różnicę między różnymi kolorami Trust Score. Możesz również przejść bezpośrednio do stron walut (np. Bitcoin, Litecoin), aby zobaczyć to w akcji!

Pamiętaj, że Trust Score obliczony dla każdej pary handlowej nie jest ostateczny i zmienia się w czasie rzeczywistym w zależności od warunków rynkowych. Szczegółową metodologię Trust Score zilustrowano na blogu CoinGecko tutaj.

2. Giełdy krypto (rynek kasowy)

Trust Score dla giełdy krypto rynku kasowego jest wyświetlany w skali od 1 do 10 na stronie przeglądu giełd.
Trust Score dla giełd jest obliczany w oparciu o:
 1. Płynność
 2. Skalę działalności
 3. Zakres API
Podział Trust Score giełdy znajduje się na stronach profilowych (np. Coinbase).

Każda kategoria (Płynność/Skala/Zakres API) jest obliczana na podstawie kilku innych wskaźników, co pokazuje powyższy podział. Szczegółową metodologię zawarto na blogu CoinGecko CoinGecko’s Blog.

3. Giełdy krypto (derywaty)

Trust Score jest obecnie niedostępny dla Pary derywatów lub Giełdy derywatów. Pary handlowe derywatów oraz giełdy derywatów są oceniane na podstawie danych dotyczących otwartego zainteresowania i wolumenu obrotu.

Dane rynkowe


1. Kurs (kryptoaktywo)

Kurs kryptoaktywa jest obliczany na podstawie par dostępnych i zebranych przez CoinGecko z różnych giełd dla danego kryptoaktywa. Kursy wyświetlany na CoinGecko dla danego kryptoaktywa jest obliczany przy użyciu globalnego wzoru średniego kursu ważonego wolumenem.

Przykład 1 (różne parowania walut FIAT)

Używając Bitcoin (BTC) jako przykładu i zakładając, że śledzimy tylko dwie giełdy, A i B, które handlują w USD i JPY:

Giełda A: BTC/USD = USD 1000 / BTC przy wolumenie 15 000 BTC (wolumen obrotu 24-godzinny)
Giełda B: BTC/JPY = JPY 109 000 / BTC przy wolumenie 10 000 BTC (wolumen obrotu 24-godzinny)
CoinGecko najpierw dokona konwersji JPY do USD za pomocą kursów FX dostarczonych przez OpenExchangeRates. Przy założeniu, że USD 1 = JPY 110:

Giełda B: BTC/JPY = JPY 109 000 / BTC ≈ USD 990 / BTC

CoinGecko następnie obliczy globalny średni kurs ważony wolumenem. W tym przypadku:

Kurs BTC (USD) CoinGecko
= [% wolumenu * kurs USD] + [% wolumenu * kurs USD po konwersji]
= [ 15 000 / (15 000 + 10 000) ] * 1000 USD + [ 10 000 / (15 000 + 10 000) ] * 990 USD
= 0,6 * 1000 USD + 0,4 * 990 USD
= 996 USD

Przykład 2 (pary Fiat i pozostałe krypto)

Używając Ethereum (ETH) jako przykładu i zakładając, że śledzimy tylko dwie giełdy, A i B, które handlują w USD i BTC:
Giełda A: ETH/USD = 200 USD / ETH przy obrocie 30 000 ETH (wolumen obrotu 24-godzinny)
Giełda B: ETH/BTC = 0,20000000 ₿ / ETH przy obrocie 20 000 ETH (wolumen obrotu 24-godzinny)
CoinGecko najpierw dokona konwersji kursu ETH/BTC do kursu USD, używając kursu CoinGecko BTC wyprowadzonego powyżej. Przy założeniu, że 1 BTC = 996 USD, oznacza to:
Giełda B: ETH/BTC = 0,20000000 ₿ / ETH ≈ USD 199,2 / ETH

CoinGecko następnie obliczy globalny średni kurs ważony wolumenem. W tym wypadku:

Kurs ETH (USD) CoinGecko
= [ 30 000 / (30 000 + 20 000) ] * USD 200 + [ 20 000 / (30 000 + 20,000) ] * 199,2 USD
= 0,6 * 200 USD + 0,4 * 199,2 USD
= 199,68 USD

Z przykładów 1 i 2 kursy uzyskane w USD są następnie przeliczane na inne lokalne waluty, takie jak GBP, CNY, JPY, EUR i tak dalej za pomocą OpenExchangeRates, a następnie wyświetlane na CoinGecko.

Uwaga: Globalne obliczenie średniego kursu ważonego wolumenem CoinGecko wyklucza punkty danych, które zostały wykryte jako wartości odstające, jak wyjaśniono w części 3 poniżej.

2. Wolumen (kryptoaktywo)

Wolumen dla kryptoaktywa na CoinGecko jest łącznym wolumenem obrotu wszystkich par handlowych kryptoaktywa. Załóżmy, że Litecoin (LTC) jest notowany tylko na giełdzie A i ma pary handlowe BTC, ETH i USD z następującym wolumenem obrotów w ciągu 24 godzin:

Wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LTC na Giełdzie A:
LTC/BTC = 5000 LTC
LTC/ETH = 1000 LTC
LTC/USD = 2000 LTC

Zakładając, że 1 LTC = 100 USD, wolumen z 24 godzin wyniesie 5000 + 1000 + 2000 = 8000 LTC dla 800 000 USD.

Uwaga: Obliczanie wolumenu obrotu kryptoaktywami przez CoinGecko wyklucza punkty danych, które zostały wykryte jako wartości odstające, jak wyjaśniono w części 3 poniżej.

3. Wykrywanie wartości odstających

CoinGecko wykorzystuje kilka metod wykrywania wartości odstających jako część algorytmu, aby zadbać o to, by jedynie najbardziej aktualne i dokładne informacje były agregowane i wyświetlane na stronie. Wyniki naszego mechanizmu wykrywania wartości odstających są pokazane na stronie Giełdy waluty, gdzie niektóre wiersze są wyszarzone. Istnieją dwa odcienie szarości, które są wyjaśnione poniżej:

Numery 1, 2 i 3 reprezentują regularne wartości i nie są przedstawione w odcieniach szarości.
(a) i (b) to wartości wykryte jako odstające i odrzucone przez nasz algorytm.

(a) Lekko wyszarzony wiersz oznacza, że dane z giełdy są danymi odstającymi. Istnieje kilka scenariuszy, w których może to nastąpić:
 • - API giełdy zwraca puste wartości dla wolumenu transakcji.
 • - Dla walut mających co najmniej 3 pary handlowe, każda para, w której kurs jest poza Odchylenie bezwzględne mediany jest uważana za odstającą.
 • - Dla walut z 1 lub 2 parami handlowymi, każda zmiana kursu, która jest większa niż 100x względem poprzedniego kursu, spowoduje, że nowy kurs zostanie zaklasyfikowany jako odstający.
Uwaga: Waluty z ograniczoną liczbą par są podatne na ogromne wahania na wykresach kursowych z powodu zmienności spowodowanej niskim wolumenem.

(b) Całkowicie wyszarzony wiersz oznacza, że informacja jest nieaktualna. Dzieje się tak, gdy w ciągu ostatnich 3 godzin nie otrzymano z giełdy żadnych nowych symboli. Może to być spowodowane błędem w API giełdy. Informacje zostaną usunięte ze strony waluty, jeśli w ciągu najbliższych 7 dni nie zostaną otrzymane żadne nowe aktualizacje.

4. Wolumen (giełda)

Wolumen danej giełdy jest sumą wolumenu wszystkich dostępnych tam par handlowych. Załóżmy, że giełda A posiada 2 różne waluty (ETH i LTC) i obie mają pary USD i BTC:

Biorąc ETH = 200 USD i LTC = 100 USD z globalnego średniego kursu ważonego wolumenem CoinGecko i z następującym wolumenem obrotu (wolumen obrotu 24-godzinny) każdej pary:

ETH/BTC = 400 ETH
ETH/USD = 100 ETH
LTC/BTC = 3000 LTC
LTC/USD = 2000 LTC

Wolumen giełdy A wynosi:
400 ETH + 100 ETH + 3000 LTC + 2000 LTC = 600 000 USD

Zauważ, że algorytm obliczania wolumenu giełdy przez CoinGecko wyklucza pary handlowe, które zostały wpisane na czarną listę za niespójne dane i nie były aktualizowane przez ponad 3 godziny. Ma to na celu zapewnienie, że zagregowany wolumen będzie jak najdokładniej odzwierciedlał warunki rynkowe.

5. Wolumen (globalny)

Globalny wolumen 24-godzinny (u góry witryny internetowej, poniżej paska menu) jest sumą wolumenu wszystkich giełd śledzonych przez CoinGecko.


6. Dostępna podaż

Informacje o Dostępnej podaży wyświetlane na CoinGecko są uzyskiwane od różnych zespołów tokenów i są weryfikowane przez zespół CoinGecko. Jeśli nie możemy zweryfikować dokładności takich informacji, dostępna podaż będzie oznaczona symbolem "-".

Informacje o dostępnej podaży są wyświetlane na CoinGecko, a źródło kalkulacji można zobaczyć, klikają symbol obok tekstu „Dostępna podaż”. Informacje o dostępnej podaży służą do obliczania kapitalizacji rynkowej kryptoaktywów.

Dla walut typu Proof-of-Work (dowód pracy) punkt końcowy API z eksploratora bloku waluty jest używany przez CoinGecko do zapytania o dostępną ilość waluty. CoinGecko uwzględnia waluty z kopalni wstępnej w obliczeniach dostępnej podaży, ponieważ mogą one zostać sprzedane przez osoby je kontrolujące.


Podział dostępnej podaży Litecoin (LTC)

W przypadku tokenów wydanych na platformach smart kontrakt (np. tokeny ERC-20 na Ethereum), obliczamy dostępną podaż poprzez odjęcie zablokowanych tokenów od całkowitej podaży. Zablokowane tokeny mogą obejmować Fundusz Fundacji, zablokowane tokeny inwestorów, zablokowane tokeny zespołu itp. Ich adresy są uzyskiwane od zespołów tokenów.

Podział dostępnej podaży 0x (ZRX)

Saldo tokenów zablokowanych adresów jest uzyskiwane automatycznie z eksploratora bloków, gdy tylko API jest dostępne. W przypadku 0x, ponieważ jest to token ERC-20, salda tokenów dla adresów 0x są uzyskiwane automatycznie z Etherscan i odejmowane od całkowitej podaży 0x.

7. Kapitalizacja rynkowa (kryptoaktywo)

Kapitalizacja rynkowa kryptoaktywa jest obliczana za pomocą następującego wzoru:

Niech:
A = bieżący kurs kryptoaktywa w USD
B = dostępna podaż aktywa

kapitalizacja rynkowa = A * B

Na przykład, kapitalizacja rynkowa 0x jest obliczana poprzez pomnożenie dostępnej podaży ZRX i jej ceny. Zakładając, że dostępna podaż ZRX wynosi 583 209 787, a cena ZRX wynosi 0,25 USD, kapitalizacja rynkowa jest obliczana jako 583 209 787 * 0,25 USD = 145 802 446,75 USD.

8. Kapitalizacja rynkowa (globalna)

Globalna kapitalizacja rynkowa (u góry witryny internetowej, poniżej paska menu) to suma kapitalizacji rynkowej wszystkich projektów śledzonych przez CoinGecko.9. Najwyższa wartość wszech czasów (ATH)

CoinGecko oblicza ATH w następujący sposób:

(i) kurs ATH
(ii) Data ATH
(iii) bieżący kurs
(iv) bieżąca data

% spadku od ATH= (kurs ATH – bieżący kurs) / (kurs ATH) * 100%
data od ATH = bieżąca data – data ATH

10. Statystyki dewelopera i społeczności

Naszym celem w CoinGecko jest zbudowanie najpełniejszej i najbardziej wszechstronnej bazy danych związanych z kryptoprojektami, którą można wykorzystać, aby mieć pełen wgląd w swoje ulubione projekty. W tym celu uwzględniamy różne metryki, które naszym zdaniem są niezbędne do uwzględnienia w celu uzyskania kompletnego obrazu aktywów.

Deweloper

CoinGecko śledzi działalność rozwojową kryptoaktywów poprzez publiczne repozytoria kodu źródłowego na Github, Gitlab i Bitbucket. Patrzymy na działalność rozwojową, ponieważ niektóre waluty nie są już utrzymywane przez deweloperów, więc jest mało prawdopodobne, aby dalej były rozwijane.

Patrząc na to, jak duże zainteresowanie i wysiłek krążą wokół społeczności deweloperskiej, istnieje szansa, że waluta będzie nadal wprowadzać innowacje zgodnie z tym, jak widzi to rynek kryptoaktywów. Aby uzyskać więcej informacji na temat metryk deweloperskich, przeczytaj nasz wpis na blogu.

Społeczność

CoinGecko śledzi aktywność społeczności kryptoaktywów, analizując metryki z kanałów mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Reddit i Telegram. Kryptoaktywa mają tendencję do doświadczania ogromnego wzrostu, gdy wspiera je silna społeczność. Przyczynia się to do powstawania nowych pomysłów i funkcji, które można włączyć do waluty i oznacza wzrost.

Notowania

Notowanie tokena lub giełdy na CoinGecko jest bezpłatne i żaden przedstawiciel CoinGecko nie poprosi o opłatę za to.

Chociaż z chęcią przyjmiemy każdą darowiznę (adresy są dostępne w stopce strony CoinGecko), należy pamiętać, że nie gwarantuje to wpisu na listę ani nie przyspiesza żadnej części procesu. Poniżej wymieniono niektóre z kryteriów niezbędne, aby można było rozważyć wpisanie na CoinGecko. Należy jednak pamiętać, że ich spełnienie nie gwarantuje automatycznie notowania, ponieważ CoinGecko ocenia również wiele innych czynników przed umieszczeniem projektu na naszej stronie.

CoinGecko zastrzega sobie prawo do opublikowania lub zaniechania publikacji każdego kryptoaktywa, ICO lub giełdy na naszej stronie bez uprzedniego powiadomienia, jeśli uznamy, że którakolwiek z przedstawionych informacji jest niedokładna. CoinGecko nie będzie dostarczać aktualizacji, jeśli kryptoaktywo/ICO/giełda nie przejdzie jakiejkolwiek części procesu weryfikacji.


Kryteria notowania:

(1) Kryptoaktywa
 • Działająca, funkcjonalna witryna internetowa, która posiada wystarczające informacje na temat notowanego kryptoaktywa. Witryny bez informacji o celu, zespole lub profilach w mediach społecznościowych będą uważane za nieważne.
 • Witryna internetowa musi być własnością zespołu projektowego/obsługującego. Witryny hostowane w serwisach budujących strony (np. Wix) nie są dopuszczalne.
 • Działający eksplorator bloku
 • Zamieszczony na co najmniej jednej (1) aktywnej giełdzie, z którą zintegrowane jest CoinGecko.
 • Projekty, którymi można handlować jedynie na wewnętrznych giełdach scentralizowanych/decentralizowanych mogą zostać odrzucone ze względu na potencjalne problemy z bezpieczeństwem.
 • W przypadku obliczania kapitalizacji rynkowej należy jasno zakomunikować dostępną podaż (np. każda firma / fundacja / zespół / deweloperzy / strony nadające / blokujące tokeny).
(2) Giełdy
 • Działająca witryna internetowa giełdy z rzeczywistym wolumenem, który odpowiada informacjom zawartym w API.
 • Spełnia Standardy CoinGecko dotyczące API giełd krypto.
 • Działająca dokumentacja REST API.
 • Posiadanie przedstawiciela, z którym zespół może się łatwo porozumieć w każdej sprawie.
 • Strona Coin Info z identyfikacją każdej waluty będącej przedmiotem obrotu na giełdzie Podstawowe wymagane informacje: Nazwa, Symbol giełdowy, Logo, Witryna internetowa waluty, Eksplorator bloku Przykład akceptowalnej strony Coin Info: Informacje o tokenie DeversiFi.

Co robić i czego nie robić przy składaniu zgłoszenia o umieszczenie w notowaniu:

Istnieją pewne tematy, w których możesz nam pomóc, aby usprawnić proces wprowadzania do notowania.
Co zrobić:
 • Wypełnij jak najdokładniej formularz Formularz zgłoszeniowy CoinGecko.
 • Upewnij się, że nie ma martwych łączy / złych odnośników.
 • Prześlij zgłoszenie na adres support.coingecko.com w razie dalszych pytań.
Czego nie robić:
 • Nie przesyłaj wielu zgłoszeń.
 • Nie pytaj bez przerwy o aktualizacje statusu.
 • Nie oferuj korzyści finansowych w zamian za umieszczenie w notowaniu.
 • Nie przyjmuj żadnych ofert od osób, które twierdzą, że mogą przyspieszyć proces lub zagwarantować miejsce.
  Pamiętaj, że przedstawiciele CoinGecko nigdy nie poproszą Cię o jakąkolwiek formę opłat za umieszczenie na liście.

Przebieg procesu notowań:

Kryptoaktywa
 1. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy CoinGecko. (Patrz, poradnik tutaj)
 2. CoinGecko dokonuje przeglądu zgłoszeń.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia CoinGecko publikuje kryptoaktywo na liście.
 4. Zgłaszający mogą sprawdzić status notowania tutaj tutaj.
Giełdy
 1. Prześlij Formularz zgłoszeniowy CoinGecko.
 2. CoinGecko analizuje zgłoszenia.
 3. Jeśli giełda spełnia wszystkie kryteria, przedstawiciel CoinGecko skontaktuje się poprzez e-mail, aby przejść do podpisania umowy o notowaniu giełdy (dotyczy notowania na CEX).
 4. Deweloper CoinGecko będzie pracował nad integracją z giełdą.
 5. Zespół CoinGecko ponownie sprawdzi kod i jeśli ten przejdzie wszystkie kontrole, API giełdy zostanie połączone z wewnętrzną biblioteką giełdy CoinGecko. Giełdy są zobowiązane do przestrzegania Standardy CoinGecko dotyczące API giełd krypto, aby ułatwić notowanie giełdy.
 6. Zespół CoinGecko sprawdzi każdą pojedynczą parę handlową i dopasuje ją do istniejącego kryptoaktywa notowanego na CoinGecko.
 7. Informacje o giełdzie zostaną zapełnione (obrazy, opis, opłaty itp.).
 8. Integracja giełdy jest zakończona, a giełda jest notowana na CoinGecko.
coingecko (thumbnail mini)
Kontynuuj w aplikacji
Śledź ceny w czasie rzeczywistym
Otwórz aplikację
coingecko (thumbnail mini)
Kontynuuj w aplikacji
Śledź ceny w czasie rzeczywistym
Otwórz aplikację