Waluty: 14 320
Giełdy: 1 096
Kapitalizacja rynkowa: 2,554T $ 0.0%
Wol. 24h: 49,265B $
Gaz: 4 GWEI
Wyłącz reklamy

Metodologia

CoinGecko oferuje szeroką gamę danych na temat różnych kryptoaktywów. Wszystkie dane, które otrzymujemy / o które pytamy w różnych źródłach, są przepuszczane w CoinGecko przez różne algorytmy. Ich celem jest weryfikacja integralności danych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak obliczamy i oceniamy różne metryki dostępne na CoinGecko.

Trust Score

1. Pary handlowe

Do obliczenia Trust Score dla każdej pary handlowej na CoinGecko uwzględnia się:
 1. statystyki ruchu na giełdzie (przez SimilarWeb)
 2. spread portfela zamówień, ±2% głębokości
 3. ogólny wolumen
 4. częstotliwość handlu
 5. kontrolę wartości odstających

Wynik Trust Score jest wyświetlany w kolorze zielonym/żółtym/czerwonym lub żadnym w kolumnie „Trust Score”. Poniższy zestaw zrzutów ekranu ilustruje różnicę między różnymi kolorami Trust Score. Możesz również przejść bezpośrednio do stron walut (np. Bitcoin, Litecoin), aby zobaczyć to w akcji!

Pamiętaj, że Trust Score obliczony dla każdej pary handlowej nie jest ostateczny i zmienia się w czasie rzeczywistym w zależności od warunków rynkowych. Szczegółową metodologię Trust Score zilustrowano na blogu CoinGecko tutaj.

2. Giełdy krypto (rynek kasowy)

Trust Score dla giełdy krypto rynku kasowego jest wyświetlany w skali od 1 do 10 na stronie przeglądu giełd.
Trust Score dla giełd jest obliczany w oparciu o:
 1. Płynność
 2. Skalę działalności
 3. Zakres API
Podział Trust Score giełdy znajduje się na stronach profilowych (np. Coinbase).

Każda kategoria (Płynność/Skala/Zakres API) jest obliczana na podstawie kilku innych wskaźników, co pokazuje powyższy podział. Szczegółową metodologię zawarto na blogu CoinGecko Blog CoinGecko.

3. Giełdy krypto (derywaty)

Trust Score jest obecnie niedostępny dla Pary derywatów lub Giełdy derywatów. Pary handlowe derywatów oraz giełdy derywatów są oceniane na podstawie danych dotyczących otwartego zainteresowania i wolumenu obrotu.

Dane rynkowe


1. Kurs (kryptoaktywo)

Kurs kryptoaktywa jest obliczany na podstawie par dostępnych i zebranych przez CoinGecko z różnych giełd dla danego kryptoaktywa. Kursy wyświetlany na CoinGecko dla danego kryptoaktywa jest obliczany przy użyciu globalnego wzoru średniego kursu ważonego wolumenem.

a. Calculating the Bitcoin Price Index (BPI)

All ticker data on CoinGecko are stored in BTC base. To convert all ticker data to BTC, we utilize the BPI as the internal reference Bitcoin conversion rate to all fiat currencies.

Przykład 1 (różne parowania walut FIAT)

Używając Bitcoin (BTC) jako przykładu i zakładając, że śledzimy tylko dwie giełdy, A i B, które handlują w USD i JPY:

Giełda A: BTC/USD = USD 1000 / BTC przy wolumenie 15 000 BTC (wolumen obrotu 24-godzinny)
Giełda B: BTC/JPY = JPY 109 000 / BTC przy wolumenie 10 000 BTC (wolumen obrotu 24-godzinny)
CoinGecko najpierw dokona konwersji JPY do USD za pomocą kursów FX dostarczonych przez %{link}. Przy założeniu, że USD 1 = JPY 110:

Giełda B: BTC/JPY = JPY 109 000 / BTC ≈ USD 990 / BTC

CoinGecko następnie obliczy globalny średni kurs ważony wolumenem. W tym przypadku:

Kurs BTC (USD) CoinGecko
= [% wolumenu * kurs USD] + [% wolumenu * kurs USD po konwersji]
= [ 15 000 / (15 000 + 10 000) ] * 1000 USD + [ 10 000 / (15 000 + 10 000) ] * 990 USD
= 0,6 * 1000 USD + 0,4 * 990 USD
= 996 USD

Przykład 2 (pary Fiat i pozostałe krypto)

Używając Ethereum (ETH) jako przykładu i zakładając, że śledzimy tylko dwie giełdy, A i B, które handlują w USD i BTC:
Giełda A: ETH/USD = 200 USD / ETH przy obrocie 30 000 ETH (wolumen obrotu 24-godzinny)
Giełda B: ETH/BTC = 0,20000000 ₿ / ETH przy obrocie 20 000 ETH (wolumen obrotu 24-godzinny)
CoinGecko najpierw dokona konwersji kursu ETH/BTC do kursu USD, używając kursu CoinGecko BTC wyprowadzonego powyżej. Przy założeniu, że 1 BTC = 996 USD, oznacza to:
Giełda B: ETH/BTC = 0,20000000 ₿ / ETH ≈ USD 199,2 / ETH

CoinGecko następnie obliczy globalny średni kurs ważony wolumenem. W tym wypadku:

Kurs ETH (USD) CoinGecko
= [ 30 000 / (30 000 + 20 000) ] * USD 200 + [ 20 000 / (30 000 + 20,000) ] * 199,2 USD
= 0,6 * 200 USD + 0,4 * 199,2 USD
= 199,68 USD

Z przykładów 1 i 2 kursy uzyskane w USD są następnie przeliczane na inne lokalne waluty, takie jak GBP, CNY, JPY, EUR i tak dalej za pomocą %{link}, a następnie wyświetlane na CoinGecko.

Uwaga: Globalne obliczenie średniego kursu ważonego wolumenem CoinGecko wyklucza punkty danych, które zostały wykryte jako wartości odstające, jak wyjaśniono w części 3 poniżej.

b. Aggregating the market price for all coins

i) Initial Ticker Set Construction

In addition to displaying data from individual tickers, CoinGecko also displays one aggregated market price for coins. For the purpose of price aggregation, an initial ticker set is constructed based on the top 600 tickers by volume of a particular coin. We then filter out tickers if it is detected to be anomalous or do not meet selected criteria.

ii) Price Outlier Detection and Exclusion

One of the most important anomalous ticker filters we utilize is price outlier detection, where tickers that display an outlier price within the ticker set are automatically excluded. There are currently two different outlier detection algorithms depending on the number of available tickers in the ticker set. For coins with less than three tickers, any ticker price change that is greater than 100x from the previous price will be classified as an outlier. For coins with three tickers or more, CoinGecko applies an outlier detection algorithm by calculating the lower and upper bounds based on the median absolute deviation (MAD). If the price falls outside the bounds, we consider those tickers as outliers.

iii) Final Price Aggregation

Once outliers have been removed, we calculate the VWAP of all remaining tickers in the ticker set to arrive at the final aggregated price. In certain cases, our operations team may intervene to exclude outliers if the team believes a certain ticker price to be anomalous but was not excluded by our outlier detection algorithm.

4. Wolumen (giełda)

Wolumen danej giełdy jest sumą wolumenu wszystkich dostępnych tam par handlowych. Załóżmy, że giełda A posiada 2 różne waluty (ETH i LTC) i obie mają pary USD i BTC:

Biorąc ETH = 200 USD i LTC = 100 USD z globalnego średniego kursu ważonego wolumenem CoinGecko i z następującym wolumenem obrotu (wolumen obrotu 24-godzinny) każdej pary:

ETH/BTC = 400 ETH
ETH/USD = 100 ETH
LTC/BTC = 3000 LTC
LTC/USD = 2000 LTC

Wolumen giełdy A wynosi:
400 ETH + 100 ETH + 3000 LTC + 2000 LTC = 600 000 USD

Zauważ, że algorytm obliczania wolumenu giełdy przez CoinGecko wyklucza pary handlowe, które zostały wpisane na czarną listę za niespójne dane i nie były aktualizowane przez ponad 3 godziny. Ma to na celu zapewnienie, że zagregowany wolumen będzie jak najdokładniej odzwierciedlał warunki rynkowe.

5. Wolumen (globalny)

Globalny wolumen 24-godzinny (u góry witryny internetowej, poniżej paska menu) jest sumą wolumenu wszystkich giełd śledzonych przez CoinGecko.


6. Dostępna podaż

Informacje o Dostępnej podaży wyświetlane na CoinGecko są uzyskiwane od różnych zespołów tokenów i są weryfikowane przez zespół CoinGecko. Jeśli nie możemy zweryfikować dokładności takich informacji, dostępna podaż będzie oznaczona symbolem "-".

Informacje o dostępnej podaży są wyświetlane na CoinGecko, a źródło kalkulacji można zobaczyć, klikają symbol obok tekstu „Dostępna podaż”. Informacje o dostępnej podaży służą do obliczania kapitalizacji rynkowej kryptoaktywów.

Dla walut typu Proof-of-Work (dowód pracy) punkt końcowy API z eksploratora bloku waluty jest używany przez CoinGecko do zapytania o dostępną ilość waluty. CoinGecko uwzględnia waluty z kopalni wstępnej w obliczeniach dostępnej podaży, ponieważ mogą one zostać sprzedane przez osoby je kontrolujące.


Podział dostępnej podaży Litecoin (LTC)

W przypadku tokenów wydanych na platformach smart kontrakt (np. tokeny ERC-20 na Ethereum), obliczamy dostępną podaż poprzez odjęcie zablokowanych tokenów od całkowitej podaży. Zablokowane tokeny mogą obejmować Fundusz Fundacji, zablokowane tokeny inwestorów, zablokowane tokeny zespołu itp. Ich adresy są uzyskiwane od zespołów tokenów.

Podział dostępnej podaży 0x (ZRX)

Saldo tokenów zablokowanych adresów jest uzyskiwane automatycznie z eksploratora bloków, gdy tylko API jest dostępne. W przypadku 0x, ponieważ jest to token ERC-20, salda tokenów dla adresów 0x są uzyskiwane automatycznie z Etherscan i odejmowane od całkowitej podaży 0x.

7. Kapitalizacja rynkowa (kryptoaktywo)

Kapitalizacja rynkowa kryptoaktywa jest obliczana za pomocą następującego wzoru:

Niech:
A = bieżący kurs kryptoaktywa w USD
B = dostępna podaż aktywa

kapitalizacja rynkowa = A * B

Na przykład, kapitalizacja rynkowa 0x jest obliczana poprzez pomnożenie dostępnej podaży ZRX i jej ceny. Zakładając, że dostępna podaż ZRX wynosi 583 209 787, a cena ZRX wynosi 0,25 USD, kapitalizacja rynkowa jest obliczana jako 583 209 787 * 0,25 USD = 145 802 446,75 USD.

8. Kapitalizacja rynkowa (globalna)

Globalna kapitalizacja rynkowa (u góry witryny internetowej, poniżej paska menu) to suma kapitalizacji rynkowej wszystkich projektów śledzonych przez CoinGecko.9. Najwyższa wartość wszech czasów (ATH)

CoinGecko oblicza ATH w następujący sposób:

(i) kurs ATH
(ii) Data ATH
(iii) bieżący kurs
(iv) bieżąca data

% spadku od ATH= (kurs ATH – bieżący kurs) / (kurs ATH) * 100%
data od ATH = bieżąca data – data ATH

Notowania

Notowanie tokena lub giełdy na CoinGecko jest bezpłatne i żaden przedstawiciel CoinGecko nie poprosi o opłatę za to.

Chociaż z chęcią przyjmiemy każdą darowiznę (adresy są dostępne w stopce strony CoinGecko), należy pamiętać, że nie gwarantuje to wpisu na listę ani nie przyspiesza żadnej części procesu. Poniżej wymieniono niektóre z kryteriów niezbędne, aby można było rozważyć wpisanie na CoinGecko. Należy jednak pamiętać, że ich spełnienie nie gwarantuje automatycznie notowania, ponieważ CoinGecko ocenia również wiele innych czynników przed umieszczeniem projektu na naszej stronie.

CoinGecko zastrzega sobie prawo do opublikowania lub zaniechania publikacji każdego kryptoaktywa, ICO lub giełdy na naszej stronie bez uprzedniego powiadomienia, jeśli uznamy, że którakolwiek z przedstawionych informacji jest niedokładna. CoinGecko nie będzie dostarczać aktualizacji, jeśli kryptoaktywo/ICO/giełda nie przejdzie jakiejkolwiek części procesu weryfikacji.


Kryteria notowania:

(1) Kryptoaktywa
 • Działająca, funkcjonalna witryna internetowa, która posiada wystarczające informacje na temat notowanego kryptoaktywa. Witryny bez informacji o celu, zespole lub profilach w mediach społecznościowych będą uważane za nieważne.
 • Witryna internetowa musi być własnością zespołu projektowego/obsługującego. Witryny hostowane w serwisach budujących strony (np. Wix) nie są dopuszczalne.
 • Działający eksplorator bloku
 • Zamieszczony na co najmniej jednej (1) aktywnej giełdzie, z którą zintegrowane jest CoinGecko.
 • Projekty, którymi można handlować jedynie na wewnętrznych giełdach scentralizowanych/decentralizowanych mogą zostać odrzucone ze względu na potencjalne problemy z bezpieczeństwem.
 • W przypadku obliczania kapitalizacji rynkowej należy jasno zakomunikować dostępną podaż (np. każda firma / fundacja / zespół / deweloperzy / strony nadające / blokujące tokeny).
(2) Giełdy
 • Działająca witryna internetowa giełdy z rzeczywistym wolumenem, który odpowiada informacjom zawartym w API.
 • Spełnia Standardy CoinGecko dotyczące API giełd krypto.
 • Działająca dokumentacja REST API.
 • Posiadanie przedstawiciela, z którym zespół może się łatwo porozumieć w każdej sprawie.
 • Strona Coin Info z identyfikacją każdej waluty będącej przedmiotem obrotu na giełdzie Podstawowe wymagane informacje: Nazwa, Symbol giełdowy, Logo, Witryna internetowa waluty, Eksplorator bloku Przykład akceptowalnej strony Coin Info: Informacje o tokenie DeversiFi.

Co robić i czego nie robić przy składaniu zgłoszenia o umieszczenie w notowaniu:

Istnieją pewne tematy, w których możesz nam pomóc, aby usprawnić proces wprowadzania do notowania.
Co zrobić:
 • Wypełnij jak najdokładniej formularz Formularz zgłoszeniowy CoinGecko.
 • Upewnij się, że nie ma martwych łączy / złych odnośników.
 • Prześlij zgłoszenie na adres support.coingecko.com w razie dalszych pytań.
Czego nie robić:
 • Nie przesyłaj wielu zgłoszeń.
 • Nie pytaj bez przerwy o aktualizacje statusu.
 • Nie oferuj korzyści finansowych w zamian za umieszczenie w notowaniu.
 • Nie przyjmuj żadnych ofert od osób, które twierdzą, że mogą przyspieszyć proces lub zagwarantować miejsce.
  Pamiętaj, że przedstawiciele CoinGecko nigdy nie poproszą Cię o jakąkolwiek formę opłat za umieszczenie na liście.

Przebieg procesu notowań:

Kryptoaktywa
 1. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy CoinGecko. (Patrz, poradnik tutaj)
 2. CoinGecko dokonuje przeglądu zgłoszeń.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia CoinGecko publikuje kryptoaktywo na liście.
 4. Zgłaszający mogą sprawdzić status notowania tutaj tutaj.
Giełdy
 1. Prześlij Formularz zgłoszeniowy CoinGecko.
 2. CoinGecko analizuje zgłoszenia.
 3. Jeśli giełda spełnia wszystkie kryteria, przedstawiciel CoinGecko skontaktuje się poprzez e-mail, aby przejść do podpisania umowy o notowaniu giełdy (dotyczy notowania na CEX).
 4. Deweloper CoinGecko będzie pracował nad integracją z giełdą.
 5. Zespół CoinGecko ponownie sprawdzi kod i jeśli ten przejdzie wszystkie kontrole, API giełdy zostanie połączone z wewnętrzną biblioteką giełdy CoinGecko. Giełdy są zobowiązane do przestrzegania Standardy CoinGecko dotyczące API giełd krypto, aby ułatwić notowanie giełdy.
 6. Zespół CoinGecko sprawdzi każdą pojedynczą parę handlową i dopasuje ją do istniejącego kryptoaktywa notowanego na CoinGecko.
 7. Informacje o giełdzie zostaną zapełnione (obrazy, opis, opłaty itp.).
 8. Integracja giełdy jest zakończona, a giełda jest notowana na CoinGecko.
coingecko
Kontynuuj w aplikacji
Śledź kursy na bieżąco
Otwórz aplikację
Wybierz walutę
Sugerowane waluty
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Waluty fiducjarne
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Kryptowaluty
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Jednostki Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Towary
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Wybierz język
Popularne języki
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Wszystke języki
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Zaloguj się, aby łatwo śledzić swoją ulubioną walutę 🚀
Kontynuując, zgadzasz się na Warunki świadczenia usług CoinGecko i potwierdzasz zapoznanie się z naszą Polityką prywatności
lub
Zapomniałeś swojego hasła?
Nie otrzymałeś instrukcji aktywacji konta?
Wyślij ponownie instrukcje aktywacji
TO NIC NIE KOSZTUJE! Śledź łatwo swoją ulubioną walutę z CoinGecko 🚀
Kontynuując, zgadzasz się na Warunki świadczenia usług CoinGecko i potwierdzasz zapoznanie się z naszą Polityką prywatności
lub
Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym 1 wielką literę, 1 małą literę, 1 cyfrę i 1 znak specjalny
Nie otrzymałeś instrukcji aktywacji konta?
Wyślij ponownie instrukcje aktywacji
Zapomniałeś swojego hasła?
Instrukcja zmiany hasła zostanie niezwłocznie wysłana na podany adres e-mail.
Wyślij ponownie instrukcje aktywacji
Instrukcja jak aktywować konto zostanie niezwłocznie wysłana na podany adres e-mail.
Oceń aplikację CoinGecko.
Zeskanuj ten kod QR, aby pobrać aplikację już teraz App QR Code Lub sprawdź ją w sklepach z aplikacjami