Wybierz widżet

Widżet Coin Ticker

Wprowadź szerokość widgetu np. 400. Wprowadzenie szerokości o wartości 0 lub pominięcie tej wartości spowoduje zajęcie pełnej szerokości zajmowanego pola. Minimalna wartość szerokości wynosi 300, niezależnie od danych wejściowych.
Skopiuj i wklej to w miejsce, gdzie chcesz, żeby znajdował się widget. Możesz załadować tak wiele widgetów tego typu, ile chcesz, ale skrypt może zostać załadowany tylko RAZ.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko dla systemu iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko dla systemu Android