อันดับ coins สูงสุด Aave Tokens ตามมูลค่าตามราคาตลาด

Show Stats
The global crypto market cap is $1.57 ล้านล้าน, a 9.0% change over the last day. Read More
The total crypto market volume over the last 24 hours is $114 พันล้าน, a -13.2% change. Current top cryptocurrencies are บิตคอยน์ (BTC), Ethereum (ETH) and Tether (USDT). Decentralized Finance (DeFi) total 24 hour trading volume is $7.23 พันล้าน, which is 3.83% of the total crypto market. Crypto stablecoin total 24 hour trading volume is $69.7 พันล้าน, 36.92% of the total crypto market.
Show Stats
0 $
มูลค่าตามราคาตลาด
2,349 $
24h Trading Volume
45.70%
Bitcoin Market Cap Dominance
8646
# of Coins

# coin ราคา 1 ชม. 24 ชม. 7 วัน ปริมาณ 24 ชม. มูลค่าตามราคาตลาด 7 วันที่แล้ว
$1.00 -0.1% 0.7% 0.4% $540.06 ? aave dai v1 (ADAI) 7d chart
$2,306.80 -0.2% 1.1% 13.4% $0.000000000000 ? aave eth v1 (AETH) 7d chart
$0.997692 0.0% -0.4% -0.0% $48,359,368 ? aave usdc v1 (AUSDC) 7d chart
$1.01 -0.0% -0.3% 0.1% $85,060 ? aave susd v1 (ASUSD) 7d chart
$0.998992 0.4% -0.1% 1.5% $4,249,737 ? aave tusd v1 (ATUSD) 7d chart
$0.999560 -0.0% 0.4% 0.9% $9,578,207 ? aave usdt v1 (AUSDT) 7d chart
$0.573609 -0.1% 6.7% 11.4% $5,285.27 ? aave bat v1 (ABAT) 7d chart
$1.42 -0.1% 6.1% 10.1% $3,100.88 ? aave knc v1 (AKNC) 7d chart
$18.49 -0.3% -0.6% 9.0% $7,733,106 ? aave link v1 (ALINK) 7d chart
$0.731042 0.0% 6.0% 20.0% $16,044.60 ? aave mana v1 (AMANA) 7d chart
$2,709.97 -0.1% 7.8% 10.9% $1,712,840 ? aave mkr v1 (AMKR) 7d chart
$9.05 0.1% 7.9% 0.1% $226,657 ? aave snx v1 (ASNX) 7d chart
$38,562 0.0% 7.1% 16.1% $7,777,734 ? aave wbtc v1 (AWBTC) 7d chart
$0.691969 0.7% -6.3% 1.6% $404.10 ? aave zrx v1 (AZRX) 7d chart
$1.00 -0.0% 0.5% 1.2% $1,359,491 ? aave busd v1 (ABUSD) 7d chart
$1.00 -0.1% 0.7% 0.5% $0.000000000000 ? aave dai (ADAI) 7d chart
$0.999790 -0.1% 0.1% 0.1% $0.000000000000 ? aave usdt (AUSDT) 7d chart
$38,562 -0.1% 13.6% 23.9% $0.000000000000 ? aave wbtc (AWBTC) 7d chart
$1.00 -0.1% 0.3% 0.3% $0.000000000000 ? aave busd (ABUSD) 7d chart
$0.573609 -0.1% 6.7% 11.4% $0.000000000000 ? aave bat (ABAT) 7d chart
$2,710.59 -0.1% 7.8% 11.0% $0.000000000000 ? aave mkr (AMKR) 7d chart
$0.356285 0.0% 6.9% 13.2% $0.000000000000 ? aave ren (AREN) 7d chart
$1.42 -0.1% 6.2% 10.1% $0.000000000000 ? aave knc (AKNC) 7d chart
$1.38 0.0% 10.2% 16.7% $0.000000000000 ? aave enj (AENJ) 7d chart
$0.691969 -0.1% 7.3% 13.2% $0.000000000000 ? aave zrx (AZRX) 7d chart
$9.05 -0.1% 8.0% 0.1% $0.000000000000 ? aave snx (ASNX) 7d chart
$1.01 -0.1% 0.2% 0.6% $0.000000000000 ? aave susd (ASUSD) 7d chart
$0.730333 -0.1% 5.9% 19.9% $0.000000000000 ? aave mana (AMANA) 7d chart
$18.49 -0.1% 12.8% 19.2% $0.000000000000 ? aave link (ALINK) 7d chart
$0.999221 -0.1% 0.2% -0.1% $0.000000000000 ? aave tusd (ATUSD) 7d chart
$0.997692 -0.1% -0.7% -0.0% $0.000000000000 ? aave usdc (AUSDC) 7d chart
$1.00 -0.1% 0.7% $0.000000000000 ? aave amm dai (AAMMDAI) 7d chart
$0.999790 -0.1% 0.1% $0.000000000000 ? aave amm usdt (AAMMUSDT) 7d chart
$38,562 -0.1% 13.6% $0.000000000000 ? aave amm wbtc (AAMMWBTC) 7d chart
$90.98 -0.1% 6.7% $0.000000000000 ? aave amm unibatweth (AAMMUNIBATWETH) 7d chart
$2,240,061 -0.1% 0.0% $0.000000000000 ? aave amm unidaiusdc (AAMMUNIDAIUSDC) 7d chart
$162,431,130 -0.1% 3.0% $0.000000000000 ? aave amm uniusdcweth (AAMMUNIUSDCWETH) 7d chart
$582.26 -0.1% 6.3% $0.000000000000 ? aave amm unicrvweth (AAMMUNICRVWETH) 7d chart
$579.81 -0.1% 9.7% $0.000000000000 ? aave amm unilinkweth (AAMMUNILINKWETH) 7d chart
$6,213.97 -0.1% 7.3% $0.000000000000 ? aave amm unimkrweth (AAMMUNIMKRWETH) 7d chart
$89.05 -0.1% 6.7% $0.000000000000 ? aave amm unirenweth (AAMMUNIRENWETH) 7d chart
$452.59 -0.1% 7.4% $0.000000000000 ? aave amm unisnxweth (AAMMUNISNXWETH) 7d chart
$874.83 -0.1% 6.6% $0.000000000000 ? aave amm uniuniweth (AAMMUNIUNIWETH) 7d chart
$0.997921 -0.1% -0.6% $0.000000000000 ? aave amm usdc (AAMMUSDC) 7d chart
$145.31 -0.1% 3.7% $0.000000000000 ? aave amm unidaiweth (AAMMUNIDAIWETH) 7d chart
$2,230,912,881 -0.1% 10.1% $0.000000000000 ? aave amm uniwbtcweth (AAMMUNIWBTCWETH) 7d chart
$2,014.73 -0.1% 7.8% $0.000000000000 ? aave amm uniaaveweth (AAMMUNIAAVEWETH) 7d chart
$2,306.80 -0.1% 6.7% $0.000000000000 ? aave weth (AWETH) 7d chart
$314.17 0.0% 5.1% $0.000000000000 ? aave polygon aave (AMAAVE) 7d chart
$19.98 -0.1% 4.5% $0.000000000000 ? aave bal (ABAL) 7d chart
$3.02 0.0% -0.2% $0.000000000000 ? aave rai (ARAI) 7d chart
$0.998059 -0.1% -0.1% $0.000000000000 ? aave gusd (AGUSD) 7d chart
$19.29 -0.1% 6.6% $0.000000000000 ? aave uni (AUNI) 7d chart
$310.56 0.0% 8.9% $2,813.14 ? aave aave (AAAVE) 7d chart
$1.00 0.1% -0.7% $0.000023424776 ? aave polygon usdc (AMUSDC) 7d chart
$1.61 -0.1% 5.8% $0.000000000000 ? aave crv (ACRV) 7d chart
$1.01 0.1% -0.2% $0.000000000000 ? aave polygon dai (AMDAI) 7d chart
$45,549,384,923,405 -0.1% 6.3% $0.000000000000 ? aave amm uniwbtcusdc (AAMMUNIWBTCUSDC) 7d chart
$10.80 -0.1% 15.8% $0.000000000000 ? aave xsushi (AXSUSHI) 7d chart
$31,378 -0.1% 7.7% $0.000000000000 ? aave yfi (AYFI) 7d chart
$36,331 -0.1% 7.2% $0.000000000000 ? aave amm uniyfiweth (AAMMUNIYFIWETH) 7d chart
$2,309.04 0.0% 6.8% $0.000000000000 ? aave amm weth (AAMMWETH) 7d chart
$143,896 -0.1% 10.1% $0.000000000000 ? aave amm bptwbtcweth (AAMMBPTWBTCWETH) 7d chart
$651.82 -0.1% 5.0% $0.000000000000 ? aave amm bptbalweth (AAMMBPTBALWETH) 7d chart
$0.999165 -0.1% -0.2% $0.000000000000 ? aave polygon usdt (AMUSDT) 7d chart
$38,161 -0.1% -0.8% $0.000000000000 ? aave polygon wbtc (AMWBTC) 7d chart
$2,307.33 $0.000000000000 ? aave polygon weth (AMWETH) 7d chart
$1.02 4.7% 9.3% $19.61 ? aave polygon wmatic (AMWMATIC) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android