อนุพันธ์ cryptocurrency ชั้นนำ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ตามสถานะคงค้างและปริมาณการเทรด

ปริมาณ 24 ชม.: 116,719,127,091 $
บิตคอยน์ (Futures)
ความสนใจของสาธารณะทั้งหมด 774,451,751 $
ปริมาณการเทรดรวม 24 ชั่วโมง 296,005,388 $
ตลาดแลกเปลี่ยน สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด
Deribit Deribit BTC-29DEC23 26,627.50 $ -0.2% 26261.38 USD -1.375% 0.02% 3 เดือน 127,410,990 $ 10,215,809.53 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USD-231229 26,547.50 $ -0.1% 26268.7 USD -1.050% 0.01% 3 เดือน 118,933,600 $ 26,583,307.27 $ เมื่อไม่นานมานี้
Deribit Deribit BTC-29SEP23 26,275.00 $ -0.3% 26261.38 USD -0.052% 0.02% 2 วัน 93,284,950 $ 19,199,503.59 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USDT-231229 26,529.69 $ -0.2% 26271.5 USDT -1.053% 0.01% 3 เดือน 62,433,464 $ 13,945,332.12 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USD-230929 26,281.00 $ -0.4% 26268.7 USD -0.047% 0.01% 2 วัน 52,568,300 $ 13,000,590.47 $ เมื่อไม่นานมานี้
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCUSD_231229 26,560.10 $ -0.3% 26261.51 USD -1.124% 0.01% 3 เดือน 46,050,700 $ 12,523,530.72 $ เมื่อไม่นานมานี้
BTSE (Futures) BTSE (Futures) BTC-230929 26,256.30 $ -0.3% 26272.58 USD +0.062% 0.24% 2 วัน 42,297,483 $ 484,413.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCUSD_230929 26,265.50 $ -0.4% 26261.51 USD -0.015% 0.01% 2 วัน 41,464,800 $ 21,906,489.44 $ เมื่อไม่นานมานี้
BitMEX (Derivative) BitMEX (Derivative) XBTZ23 26,409.00 $ -0.2% 26256.19 USD -0.579% 0.01% 3 เดือน 26,359,600 $ 1,397,912.07 $ เมื่อไม่นานมานี้
Deribit Deribit BTC-29MAR24 26,850.00 $ -0.4% 26261.38 USD -2.192% 0.02% 6 เดือน 21,749,850 $ 1,330,856.42 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USD-240329 26,871.50 $ -0.2% 26268.7 USD -2.243% 0.01% 6 เดือน 17,830,100 $ 5,206,452.55 $ เมื่อไม่นานมานี้
Deribit Deribit BTC-27OCT23 26,372.50 $ -0.2% 26261.38 USD -0.421% 0.02% ประมาณ 1 เดือน 16,242,390 $ 1,259,817.49 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) BTCUSDZ23 26,586.50 $ -0.3% 26261.29 USD -1.223% 0.01% 3 เดือน 14,568,607 $ 734,234.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
BitMEX (Derivative) BitMEX (Derivative) XBTU23 26,278.50 $ -0.2% 26256.19 USD -0.085% 0.01% 2 วัน 12,474,300 $ 1,126,903.09 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USDT-230929 26,260.61 $ -0.2% 26271.5 USDT -0.039% 0.01% 2 วัน 11,860,469 $ 13,031,301.62 $ เมื่อไม่นานมานี้
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCUSDT_230929 26,255.11 $ -0.3% 26271.43 USDT -0.019% 0.01% - 9,981,512 $ 15,849,292.59 $ เมื่อไม่นานมานี้
Deribit Deribit BTC-28JUN24 27,157.50 $ -0.5% 26261.38 USD -3.300% 0.03% 9 เดือน 9,636,410 $ 123,956.43 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) BTCUSDU23 26,280.00 $ -0.4% 26260.96 USD -0.072% 0.02% 2 วัน 9,049,807 $ 462,056.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCUSDT_231229 26,558.57 $ -0.2% 26271.43 USDT -1.161% 0.03% - 9,013,141 $ 11,187,451.42 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USDT-240329 26,859.42 $ -0.2% 26271.5 USDT -2.268% 0.02% 6 เดือน 6,923,858 $ 3,719,493.17 $ เมื่อไม่นานมานี้
BitMEX (Derivative) BitMEX (Derivative) XBTH24 26,769.00 $ -0.1% 26256.19 USD -1.916% 0.54% 6 เดือน 5,631,500 $ 2,612.24 $ เมื่อไม่นานมานี้
KuCoin Futures KuCoin Futures XBTMU23 26,266.00 $ -0.4% 26260 USD -0.023% 0.09% 2 วัน 5,601,621 $ 197,725.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) BTCUSDH24 26,897.50 $ -0.2% 26261.29 USD -2.365% 0.03% 6 เดือน 1,993,578 $ 673,278.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
HTX Futures HTX Futures BTC_CW 26,118.14 $ -0.5% 26270.64 USD +0.584% 0.08% 2 วัน 1,828,000 $ 10,917,350.69 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USD-231006 26,301.00 $ -0.2% 26268.7 USD -0.123% 0.01% 9 วัน 984,400 $ 4,152,759.57 $ เมื่อไม่นานมานี้
HTX Futures HTX Futures BTC_CQ 26,293.51 $ -0.2% 26270.64 USD -0.087% 0.48% 3 เดือน 977,200 $ 3,959,855.71 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USDT-231006 26,295.98 $ -0.1% 26271.5 USDT -0.174% 0.02% 9 วัน 845,578 $ 2,568,065.38 $ เมื่อไม่นานมานี้
Crypto.com Exchange (Futures) Crypto.com Exchange (Futures) BTCUSD-231229 26,514.60 $ -0.3% 26260.47 USD -0.994% 0.14% - 501,537 $ 8,118.77 $ เมื่อไม่นานมานี้
Deribit Deribit BTC-6OCT23 26,295.00 $ -0.3% 26261.38 USD -0.128% 0.02% 9 วัน 455,060 $ 1,804,816.92 $ เมื่อไม่นานมานี้
KuCoin Futures KuCoin Futures XBTMZ23 26,573.00 $ -0.2% 26260 USD -1.178% 0.23% 3 เดือน 188,914 $ 4,880,980.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
Crypto.com Exchange (Futures) Crypto.com Exchange (Futures) BTCUSD-230929 26,258.00 $ -0.3% 26260.28 USD -0.082% 0.1% - 142,011 $ 9,001.24 $ เมื่อไม่นานมานี้
Crypto.com Exchange (Futures) Crypto.com Exchange (Futures) BTCUSD-231027 26,250.70 $ -0.3% 26260.47 USD +0.053% 2.15% - 132,629 $ 8,153.47 $ เมื่อไม่นานมานี้
HTX Futures HTX Futures BTC_NW 26,271.28 $ -0.3% 26270.64 USD -0.002% 0.25% 9 วัน 115,600 $ 8,913,598.67 $ เมื่อไม่นานมานี้
BitMEX (Derivative) BitMEX (Derivative) XBTUSDTZ23 26,743.71 $ 1.2% 26266.7 USDT -1.862% 1.64% 3 เดือน 69,395 $ 5,910.36 $ เมื่อไม่นานมานี้
Crypto.com Exchange (Futures) Crypto.com Exchange (Futures) BTCUSD-231124 26,401.80 $ -0.2% 26261.96 USD -0.530% 2.15% - 59,467 $ 2.64 $ ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
Crypto.com Exchange (Futures) Crypto.com Exchange (Futures) BTCUSD-240329 26,853.50 $ -0.3% 26261.96 USD -2.203% 2.24% - 980 $ 8,332.64 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) BTC-29SEP23 26,277.50 $ -0.3% 26260.23 USD -0.066% 0.02% 2 วัน 157 $ 102,167.69 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) BTC-29DEC23 26,598.50 $ 0.2% 26260.23 USD -1.272% 0.01% 3 เดือน 81 $ 116,448.38 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) BTC-29MAR24 26,866.50 $ -0.3% 26260.23 USD -2.257% 0.02% 6 เดือน 56 $ 40,042.75 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) BTC-27OCT23 26,218.50 $ -1.0% 26260 USD +0.158% 0.02% ประมาณ 1 เดือน 34 $ 577.53 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) BTC-24NOV23 26,370.00 $ -0.4% 26260.23 USD -0.416% 0.01% ประมาณ 2 เดือน 26 $ 270,215.88 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) BTC-06OCT23 26,303.00 $ 0.0% 26260.23 USD -0.163% 0.02% 9 วัน 18 $ 6,810.88 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) BTC-13OCT23 26,242.50 $ -0.6% 26260 USD +0.067% 0.01% 16 วัน 1 $ 420.03 $ เมื่อไม่นานมานี้
CME Group CME Group BTCU3 26,290.00 $ -0.3% - - - 2 วัน - 69,011,250.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
CME Group CME Group BTCV3 26,395.00 $ -0.5% - - - ประมาณ 1 เดือน - 10,426,025.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XBTUSD_230929 26,287.00 $ -0.3% 26239.5 USD -0.181% 0.18% 2 วัน - 857,469.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XBTUSD_231229 26,487.00 $ -0.8% 26597.7 USD +0.418% 0.04% 3 เดือน - 676,262.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XBTUSD_240329 26,918.50 $ -0.8% 27049.6 USD +0.487% 0.05% 6 เดือน - 565,680.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
CME Group CME Group BTCX3 26,650.00 $ 0.5% - - - ประมาณ 2 เดือน - 266,500.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USDC-230929 26,253.23 $ -0.4% 26261.2 USDC -0.023% 0.01% 2 วัน - 74,798.08 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USDC-231229 26,580.76 $ -0.2% 26261.2 USDC -1.255% 0.15% 3 เดือน - 4,446.96 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) BTC-USDC-240329 26,758.36 $ -1.2% 26261.2 USDC -1.911% 0.35% 6 เดือน - 2,919.34 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bitflyer (Futures) Bitflyer (Futures) BTCJPY29SEP2023 26,268.37 $ -0.4% - - 0.01% - - 288.95 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bitflyer (Futures) Bitflyer (Futures) BTCJPY29DEC2023 26,296.12 $ -0.3% - - 0.12% - - 52.59 $ เมื่อไม่นานมานี้
BitMEX (Derivative) BitMEX (Derivative) XBTM24 26,950.00 $ -0.2% 26256.19 USD -2.574% 0.5% 9 เดือน 3,919,300 $ 12,000.02 $ เมื่อไม่นานมานี้
BitMEX (Derivative) BitMEX (Derivative) XBTV23 26,176.00 $ -0.7% 26256.19 USD +0.306% 0.2% ประมาณ 1 เดือน 537,600 $ 24,197.11 $ เมื่อไม่นานมานี้
BitMEX (Derivative) BitMEX (Derivative) XBTUSDTU23 26,293.39 $ 0.0% 26266.7 USDT -0.170% 0.16% 2 วัน 332,577 $ 1,051.74 $ ประมาณ 7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
BitMEX (Derivative) BitMEX (Derivative) XBTX23 26,454.50 $ 0.0% 26256.19 USD -0.750% 0.33% ประมาณ 2 เดือน 100 $ 100.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
CME Group CME Group BTCZ3 26,830.00 $ -0.5% - - - 3 เดือน - 2,146,400.00 $ ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
Ethereum (Futures)
ความสนใจของสาธารณะทั้งหมด 434,533,161 $
ปริมาณการเทรดรวม 24 ชั่วโมง 124,368,463 $
ตลาดแลกเปลี่ยน สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด
Deribit Deribit ETH-29SEP23 1,593.75 $ 0.2% 1594.73 USD +0.061% 0.02% 2 วัน 83,862,142 $ 9,437,571.35 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USD-231229 1,605.86 $ 0.2% 1595.21 USD -0.663% 0.01% 3 เดือน 59,491,440 $ 13,891,991.19 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USD-230929 1,594.06 $ 0.2% 1595.21 USD +0.072% 0.01% 2 วัน 48,241,120 $ 7,982,731.91 $ เมื่อไม่นานมานี้
Binance (Futures) Binance (Futures) ETHUSD_230929 1,593.38 $ 0.2% 1594.75 USD +0.086% 0.01% 2 วัน 42,613,840 $ 21,500,237.58 $ เมื่อไม่นานมานี้
Deribit Deribit ETH-29DEC23 1,608.00 $ 0.2% 1594.73 USD -0.825% 0.02% 3 เดือน 39,014,156 $ 3,278,859.37 $ เมื่อไม่นานมานี้
Binance (Futures) Binance (Futures) ETHUSD_231229 1,609.63 $ 0.2% 1594.75 USD -0.924% 0.01% 3 เดือน 37,302,520 $ 10,526,439.63 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USDT-230929 1,592.43 $ 0.2% 1595.48 USDT +0.110% 0.01% 2 วัน 27,684,563 $ 9,071,464.87 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USDT-231229 1,605.34 $ 0.3% 1595.48 USDT -0.695% 0.01% 3 เดือน 21,743,219 $ 7,172,679.31 $ เมื่อไม่นานมานี้
Deribit Deribit ETH-29MAR24 1,623.50 $ 0.3% 1594.73 USD -1.772% 0.03% 6 เดือน 17,268,545 $ 146,378.66 $ เมื่อไม่นานมานี้
BitMEX (Derivative) BitMEX (Derivative) ETHUSDU23 1,599.00 $ 0.3% 1594.53 USD -0.280% 0.03% 2 วัน 10,834,213 $ 346,533.34 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USD-240329 1,621.01 $ 0.4% 1595.21 USD -1.592% 0.02% 6 เดือน 6,074,920 $ 1,966,799.15 $ เมื่อไม่นานมานี้
Deribit Deribit ETH-28JUN24 1,634.50 $ 0.2% 1594.73 USD -2.433% 0.05% 9 เดือน 5,984,693 $ 417,972.14 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USDT-240329 1,619.27 $ 0.3% 1595.48 USDT -1.549% 0.01% 6 เดือน 5,555,905 $ 2,475,383.06 $ เมื่อไม่นานมานี้
Deribit Deribit ETH-27OCT23 1,595.25 $ 0.3% 1594.73 USD -0.033% 0.03% ประมาณ 1 เดือน 4,866,077 $ 2,380,435.51 $ เมื่อไม่นานมานี้
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_ETHUSD_231229 1,611.75 $ 0.3% 1609.64 USD -0.131% 0.07% 3 เดือน 3,335,122 $ 766,423.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USD-231006 1,596.44 $ 0.2% 1595.21 USD -0.077% 0.02% 9 วัน 3,217,800 $ 4,020,842.64 $ เมื่อไม่นานมานี้
HTX Futures HTX Futures ETH_CW 1,591.04 $ 0.3% 1595.53 USD +0.282% 0.01% 2 วัน 3,154,540 $ 1,225,280.57 $ เมื่อไม่นานมานี้
BitMEX (Derivative) BitMEX (Derivative) ETHU23 1,591.73 $ 0.4% 0.06 XBT +0.214% 0.2% 2 วัน 3,027,387 $ 14,023.12 $ เมื่อไม่นานมานี้
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_ETHUSD_240329 1,628.55 $ -0.3% 1634.44 USD +0.362% 0.11% 6 เดือน 2,604,950 $ 133,250.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
BTSE (Futures) BTSE (Futures) ETH-230929 1,592.94 $ 0.0% 1594.17 USD +0.077% 0.25% 2 วัน 2,020,643 $ 364,462.86 $ เมื่อไม่นานมานี้
Deribit Deribit ETH-6OCT23 1,594.50 $ 0.2% 1594.73 USD +0.014% 0.02% 9 วัน 1,937,713 $ 1,743,272.26 $ เมื่อไม่นานมานี้
HTX Futures HTX Futures ETH_CQ 1,594.73 $ 0.3% 1595.53 USD +0.050% 0.01% 3 เดือน 1,574,830 $ 2,649,566.03 $ เมื่อไม่นานมานี้
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_ETHUSD_230929 1,591.80 $ 0.5% 1594.09 USD +0.144% 0.07% 2 วัน 726,040 $ 1,042,857.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USDT-231006 1,594.67 $ 0.2% 1595.48 USDT -0.030% 0.01% 9 วัน 607,924 $ 2,877,428.20 $ เมื่อไม่นานมานี้
HTX Futures HTX Futures ETH_NW 1,595.53 $ 0.4% 1595.53 USD +0.000% 0.06% 9 วัน 116,330 $ 1,035,573.08 $ เมื่อไม่นานมานี้
Crypto.com Exchange (Futures) Crypto.com Exchange (Futures) ETHUSD-230929 1,592.58 $ 0.3% 1594.91 USD +0.146% 0.09% - 32,838 $ 1,669.98 $ เมื่อไม่นานมานี้
Crypto.com Exchange (Futures) Crypto.com Exchange (Futures) ETHUSD-231027 1,597.54 $ 0.3% 1594.77 USD -0.150% 0.18% - 20,903 $ 524.31 $ เมื่อไม่นานมานี้
Crypto.com Exchange (Futures) Crypto.com Exchange (Futures) ETHUSD-231124 1,605.51 $ 0.2% 1594.77 USD -0.645% 0.21% - 15,976 $ 525.48 $ เมื่อไม่นานมานี้
Binance (Futures) Binance (Futures) ETHUSDT_230929 1,593.12 $ 0.2% 1595.54 USDT +0.071% 0.02% - 9,296 $ 14,883,970.05 $ เมื่อไม่นานมานี้
Crypto.com Exchange (Futures) Crypto.com Exchange (Futures) ETHUSD-231229 1,605.98 $ 0.3% 1594.91 USD -0.689% 0.2% - 7,473 $ 497.69 $ เมื่อไม่นานมานี้
Binance (Futures) Binance (Futures) ETHUSDT_231229 1,607.59 $ 0.2% 1595.54 USDT -0.830% 0.02% - 5,343 $ 1,735,883.43 $ เมื่อไม่นานมานี้
Crypto.com Exchange (Futures) Crypto.com Exchange (Futures) ETHUSD-240329 1,618.63 $ 0.3% 1594.91 USD -1.465% 0.58% - 35 $ 527.84 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) ETHUSDZ23 1,609.90 $ 0.2% 1594.88 USD -0.933% 0.02% 3 เดือน - 579,069.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) ETHUSDU23 1,595.10 $ 0.2% 1594.88 USD -0.014% 0.02% 2 วัน - 532,119.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) ETHUSDH24 1,624.70 $ 0.2% 1594.88 USD -1.835% 0.1% 6 เดือน - 54,432.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) ETH-13OCT23 1,593.65 $ 0.2% 1594.9 USD +0.078% 0.01% 16 วัน - 54,197.73 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) ETH-24NOV23 1,601.60 $ 0.3% 1594.9 USD -0.418% 0.04% ประมาณ 2 เดือน - 20,079.78 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) ETH-29DEC23 1,607.00 $ 0.3% 1594.9 USD -0.753% 0.05% 3 เดือน - 11,964.37 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) ETH-27OCT23 1,594.85 $ 0.2% 1594.9 USD +0.003% 0.02% ประมาณ 1 เดือน - 9,548.05 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) ETH-29MAR24 1,620.45 $ 0.2% 1594.9 USD -1.577% 0.05% 6 เดือน - 5,395.34 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) ETH-06OCT23 1,594.50 $ 0.2% 1594.9 USD +0.025% 0.03% 9 วัน - 3,767.16 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USDC-230929 1,590.79 $ -0.0% 1594.69 USDC +0.192% 0.1% 2 วัน - 2,460.95 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bybit (Futures) Bybit (Futures) ETH-29SEP23 1,593.75 $ 0.1% 1594.9 USD +0.072% 0.02% 2 วัน - 1,922.61 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USDC-231229 1,609.54 $ 1.2% 1594.69 USDC -0.976% 0.15% 3 เดือน - 257.53 $ เมื่อไม่นานมานี้
BitMEX (Derivative) BitMEX (Derivative) ETHUSDZ23 1,665.00 $ 0.3% 1594.53 USD -4.232% 0.53% 3 เดือน 1,580,665 $ 875.87 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETH-USDC-231006 1,593.92 $ 0.8% 1594.69 USDC +0.053% 0.1% 9 วัน - 318.78 $ เมื่อไม่นานมานี้
BNB (Futures)
ความสนใจของสาธารณะทั้งหมด 6,242,170 $
ปริมาณการเทรดรวม 24 ชั่วโมง 1,695,009 $
ตลาดแลกเปลี่ยน สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด
Binance (Futures) Binance (Futures) BNBUSD_230929 212.80 $ 0.8% 212.82 USD +0.007% 0.01% 2 วัน 3,800,860 $ 1,312,871.59 $ เมื่อไม่นานมานี้
Binance (Futures) Binance (Futures) BNBUSD_231229 210.76 $ 0.7% 212.82 USD +0.975% 0.01% 3 เดือน 2,441,310 $ 382,137.30 $ เมื่อไม่นานมานี้
XRP (Futures)
ความสนใจของสาธารณะทั้งหมด 5,531,003 $
ปริมาณการเทรดรวม 24 ชั่วโมง 1,920,173 $
ตลาดแลกเปลี่ยน สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด
Binance (Futures) Binance (Futures) XRPUSD_230929 0.50 $ -0.7% 0.5 USD -0.092% 0.02% 2 วัน 1,388,690 $ 391,663.64 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USD-231229 0.51 $ -0.4% 0.5 USD -1.030% 0.05% 3 เดือน 1,233,250 $ 120,611.88 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USD-230929 0.50 $ -0.5% 0.5 USD -0.109% 0.05% 2 วัน 928,300 $ 221,497.31 $ เมื่อไม่นานมานี้
Binance (Futures) Binance (Futures) XRPUSD_231229 0.51 $ -0.8% 0.5 USD -0.725% 0.02% 3 เดือน 845,920 $ 831,168.84 $ เมื่อไม่นานมานี้
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XRPUSD_231229 0.50 $ -1.1% 0.49 USD -2.389% 0.24% 3 เดือน 400,855 $ 830.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XRPUSD_230929 0.50 $ -1.1% 0.5 USD +0.180% 0.14% 2 วัน 322,708 $ 830.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USD-240329 0.51 $ -0.6% 0.5 USD -1.256% 0.15% 6 เดือน 194,250 $ 75,023.56 $ เมื่อไม่นานมานี้
BitMEX (Derivative) BitMEX (Derivative) XRPU23 0.50 $ -0.3% 0.00001913 XBT -0.416% 0.73% 2 วัน 166,230 $ 50.45 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USD-231006 0.50 $ -1.7% 0.5 USD +0.922% 0.05% 9 วัน 39,170 $ 7,263.10 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USDT-231229 0.51 $ -0.3% 0.5 USDT -1.095% 0.08% 3 เดือน 6,924 $ 127,973.98 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USDT-230929 0.50 $ -0.5% 0.5 USDT -0.133% 0.06% 2 วัน 3,959 $ 108,449.09 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USDT-240329 0.51 $ 0.4% 0.5 USDT -1.110% 0.21% 6 เดือน 528 $ 20,401.92 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) XRP-USDT-231006 0.50 $ -0.4% 0.5 USDT -0.383% 0.08% 9 วัน 218 $ 14,408.78 $ เมื่อไม่นานมานี้
Cardano (Futures)
ความสนใจของสาธารณะทั้งหมด 14,925,027 $
ปริมาณการเทรดรวม 24 ชั่วโมง 103,296 $
ตลาดแลกเปลี่ยน สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด
BitMEX (Derivative) BitMEX (Derivative) ADAU23 0.25 $ -0.9% 0.00000935 XBT +0.214% 0.75% 2 วัน 14,565,467 $ 4.90 $ เมื่อไม่นานมานี้
Binance (Futures) Binance (Futures) ADAUSD_231229 0.25 $ -0.5% 0.25 USD -0.967% 0.04% 3 เดือน 202,710 $ 39,108.01 $ เมื่อไม่นานมานี้
Binance (Futures) Binance (Futures) ADAUSD_230929 0.25 $ -0.6% 0.25 USD -0.039% 0.04% 2 วัน 156,850 $ 64,182.64 $ เมื่อไม่นานมานี้
Solana (Futures)
ความสนใจของสาธารณะทั้งหมด 81 $
ปริมาณการเทรดรวม 24 ชั่วโมง 3 $
ตลาดแลกเปลี่ยน สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FF_ETHUSD_231229 1,593.10 $ -0.3% 1605.5 USD +0.778% 0.09% 3 เดือน 81 $ 3.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FF_XBTUSD_231229 26,578.00 $ -0.2% 26631 USD +0.199% 0.05% 3 เดือน - 0.30 $ เมื่อไม่นานมานี้
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FF_XBTUSD_230929 26,099.00 $ -0.4% 26257 USD +0.605% 0.04% 2 วัน - 0.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
TRON (Futures)
ความสนใจของสาธารณะทั้งหมด 276,775 $
ปริมาณการเทรดรวม 24 ชั่วโมง 1,911,117 $
ตลาดแลกเปลี่ยน สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด
OKX (Futures) OKX (Futures) TRX-USD-230929 0.09 $ 0.2% 0.09 USD -0.059% 0.04% 2 วัน 131,120 $ 5,288.18 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) TRX-USDT-230929 0.09 $ 0.5% 0.09 USDT -0.176% 0.05% 2 วัน 101,695 $ 4,257.06 $ เมื่อไม่นานมานี้
HTX Futures HTX Futures TRX_CW 0.09 $ 0.5% 0.09 USD +0.014% 11.11% 2 วัน 28,760 $ 1,808,802.69 $ เมื่อไม่นานมานี้
HTX Futures HTX Futures TRX_NW 0.09 $ 0.6% 0.09 USD -0.162% 11.11% 9 วัน 15,200 $ 92,768.95 $ เมื่อไม่นานมานี้
Polkadot (Futures)
ความสนใจของสาธารณะทั้งหมด 1,537,630 $
ปริมาณการเทรดรวม 24 ชั่วโมง 95,877 $
ตลาดแลกเปลี่ยน สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด
Binance (Futures) Binance (Futures) DOTUSD_231229 3.95 $ -1.2% 4 USD +1.377% 0.08% 3 เดือน 1,062,180 $ 57,215.38 $ เมื่อไม่นานมานี้
Binance (Futures) Binance (Futures) DOTUSD_230929 4.00 $ -1.7% 4 USD +0.009% 0.1% 2 วัน 475,450 $ 38,661.78 $ เมื่อไม่นานมานี้
Litecoin (Futures)
ความสนใจของสาธารณะทั้งหมด 9,851,401 $
ปริมาณการเทรดรวม 24 ชั่วโมง 2,240,359 $
ตลาดแลกเปลี่ยน สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด
OKX (Futures) OKX (Futures) LTC-USD-231229 64.33 $ -1.2% 63.93 USD -0.622% 0.05% 3 เดือน 2,782,260 $ 359,665.22 $ เมื่อไม่นานมานี้
Binance (Futures) Binance (Futures) LTCUSD_231229 64.53 $ -0.9% 63.92 USD -0.948% 0.06% 3 เดือน 1,640,770 $ 280,951.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) LTC-USD-230929 63.97 $ -1.3% 63.93 USD -0.063% 0.02% 2 วัน 1,512,030 $ 576,917.79 $ เมื่อไม่นานมานี้
Binance (Futures) Binance (Futures) LTCUSD_230929 63.98 $ -1.3% 63.92 USD -0.096% 0.03% 2 วัน 1,322,150 $ 450,890.21 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) LTC-USDT-230929 63.91 $ -1.1% 63.92 USDT -0.063% 0.02% 2 วัน 1,080,430 $ 197,604.86 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) LTC-USDT-231229 64.33 $ -1.4% 63.92 USDT -0.715% 0.05% 3 เดือน 660,785 $ 42,713.85 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) LTC-USD-240329 64.72 $ -1.5% 63.93 USD -1.221% 0.06% 6 เดือน 463,800 $ 154,167.79 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) LTC-USDT-240329 64.56 $ -1.3% 63.92 USDT -1.068% 0.06% 6 เดือน 160,078 $ 144,545.15 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) LTC-USD-231006 63.91 $ -1.1% 63.93 USD +0.031% 0.06% 9 วัน 39,210 $ 18,688.46 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) LTC-USDT-231006 63.95 $ -0.5% 63.92 USDT -0.125% 0.08% 9 วัน 22,073 $ 10,935.18 $ เมื่อไม่นานมานี้
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_LTCUSD_231229 64.47 $ -0.5% 64.24 USD -0.357% 0.13% 3 เดือน 139,205 $ 1,640.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_LTCUSD_230929 64.20 $ 0.1% 63.92 USD -0.436% 0.09% 2 วัน 28,609 $ 1,640.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
Bitcoin Cash (Futures)
ความสนใจของสาธารณะทั้งหมด 949,200 $
ปริมาณการเทรดรวม 24 ชั่วโมง 1,816,427 $
ตลาดแลกเปลี่ยน สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด
Binance (Futures) Binance (Futures) BCHUSD_231229 209.62 $ 1.0% 213.83 USD +2.008% 0.02% 3 เดือน 559,790 $ 543,407.31 $ เมื่อไม่นานมานี้
Binance (Futures) Binance (Futures) BCHUSD_230929 213.56 $ 0.9% 213.83 USD +0.126% 0.06% 2 วัน 319,650 $ 872,622.05 $ เมื่อไม่นานมานี้
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_BCHUSD_230929 213.20 $ 0.7% 213.1 USD -0.047% 0.28% 2 วัน 69,760 $ 400,398.00 $ เมื่อไม่นานมานี้
Chainlink (Futures)
ความสนใจของสาธารณะทั้งหมด 693,120 $
ปริมาณการเทรดรวม 24 ชั่วโมง 360,137 $
ตลาดแลกเปลี่ยน สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด
Binance (Futures) Binance (Futures) LINKUSD_231229 7.47 $ -1.7% 7.37 USD -1.309% 0.08% 3 เดือน 388,190 $ 228,601.04 $ เมื่อไม่นานมานี้
Binance (Futures) Binance (Futures) LINKUSD_230929 7.38 $ -1.9% 7.37 USD -0.092% 0.07% 2 วัน 304,930 $ 131,536.24 $ เมื่อไม่นานมานี้
Ethereum Classic (Futures)
ความสนใจของสาธารณะทั้งหมด 741,010 $
ปริมาณการเทรดรวม 24 ชั่วโมง 131,846 $
ตลาดแลกเปลี่ยน สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด
OKX (Futures) OKX (Futures) ETC-USD-230929 15.12 $ -0.9% 15.12 USD +0.020% 0.09% 2 วัน 281,390 $ 18,932.79 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETC-USD-231229 15.23 $ -1.0% 15.12 USD -0.761% 0.2% 3 เดือน 262,360 $ 34,976.20 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETC-USD-240329 15.30 $ -1.1% 15.12 USD -1.209% 0.24% 6 เดือน 133,070 $ 28,195.75 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETC-USDT-230929 15.11 $ -0.5% 15.13 USDT +0.026% 0.07% 2 วัน 27,643 $ 11,784.87 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETC-USD-231006 15.15 $ -0.8% 15.12 USD -0.218% 0.11% 9 วัน 15,880 $ 17,795.88 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETC-USDT-231229 15.20 $ -1.1% 15.13 USDT -0.559% 0.07% 3 เดือน 13,224 $ 6,079.09 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETC-USDT-240329 14.99 $ -2.8% 15.13 USDT +0.840% 0.22% 6 เดือน 6,627 $ 13,338.35 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) ETC-USDT-231006 14.86 $ 0.0% 15.13 USDT +1.688% 0.13% 9 วัน 817 $ 743.10 $ เมื่อไม่นานมานี้
EOS (Futures)
ความสนใจของสาธารณะทั้งหมด 2,829,954 $
ปริมาณการเทรดรวม 24 ชั่วโมง 1,022,158 $
ตลาดแลกเปลี่ยน สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด
OKX (Futures) OKX (Futures) EOS-USD-231229 0.57 $ -1.1% 0.57 USD -1.033% 0.04% 3 เดือน 1,135,920 $ 390,311.37 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) EOS-USD-230929 0.56 $ -1.0% 0.57 USD +0.035% 0.14% 2 วัน 884,600 $ 425,791.14 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) EOS-USD-240329 0.58 $ -0.7% 0.57 USD -1.909% 0.14% 6 เดือน 316,720 $ 74,150.88 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) EOS-USDT-231229 0.57 $ -1.4% 0.57 USDT -0.458% 0.19% 3 เดือน 181,041 $ 14,816.37 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) EOS-USDT-230929 0.57 $ -1.0% 0.57 USDT -0.088% 0.12% 2 วัน 127,628 $ 54,338.59 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) EOS-USD-231006 0.57 $ -0.9% 0.57 USD -0.088% 0.16% 9 วัน 105,410 $ 54,525.51 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) EOS-USDT-240329 0.57 $ -2.1% 0.57 USDT -0.212% 0.24% 6 เดือน 69,470 $ 2,546.30 $ เมื่อไม่นานมานี้
OKX (Futures) OKX (Futures) EOS-USDT-231006 0.55 $ -3.1% 0.57 USDT +2.225% 0.18% 9 วัน 9,165 $ 5,678.20 $ เมื่อไม่นานมานี้
ดัชนี (Futures)
ความสนใจของสาธารณะทั้งหมด 0 $
ปริมาณการเทรดรวม 24 ชั่วโมง 0 $
ตลาดแลกเปลี่ยน สัญลักษณ์ ราคา 24 ชม. ราคาดัชนี ราคามาตรฐาน ส่วนต่างราคา หมดอายุใน ความสนใจของสาธารณะ ปริมาณ 24 ชม. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด
coingecko
ดำเนินการต่อในแอป
ติดตามราคาแบบเรียลไทม์
เปิดแอป
coingecko
ดำเนินการต่อในแอป
ติดตามราคาแบบเรียลไทม์
เปิดแอป