1678664.2457982416
มูลค่าตามราคาตลาด
2686914.119649833
Trading Volume

อันดับ coins สูงสุด Stablecoins ตามมูลค่าตามราคาตลาด

# coin ราคา ราคาสูงสุดที่เคยมีมา ตั้งแต่ราคาสูงสุดที่เคยมีมา วันที่ที่มีราคาสูงสุดที่เคยมีมา ปริมาณ/มูลค่าตามราคาตลาด ดัชนี Dominance ของมูลค่าตามราคาตลาด
3 $0.999938
$1.32
-24.4%
Jul 24, 2018
ประมาณ 2 ปี
2.0444
4.04%
12 $0.996713
$1.17
-14.8%
May 08, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.2106
0.70%
27 $1.01
$1.22
-17.3%
Mar 13, 2020
7 เดือน
0.1808
0.23%
30 $0.998045
$1.15
-13.4%
Mar 13, 2020
7 เดือน
0.52
0.19%
46 $1.00
$1.13
-11.4%
Oct 15, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.3238
0.10%
53 $0.998404
$1.62
-38.3%
Aug 26, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.2834
0.08%
61 $0.995951
$1.25
-20.2%
Mar 13, 2020
7 เดือน
0.4325
0.06%
123 $1.00
$2.45
-59.1%
Feb 18, 2020
8 เดือน
0.122
0.02%
184 $1.18
$1.32
-10.8%
Aug 26, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.0194
0.01%
187 $0.996672
$1.21
-17.3%
Jul 16, 2020
3 เดือน
0.0241
0.01%
207 $0.998774
$1.11
-9.7%
Mar 12, 2020
7 เดือน
0.3777
0.01%
308 $1.01
$3.30
-69.3%
Oct 11, 2018
ประมาณ 2 ปี
0.0976
0.00%
375 $2.06
$2.86
-28.0%
Sep 02, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.0
0.00%
458 $0.151886
$1.30
-88.3%
Nov 08, 2015
เกือบ 5 ปี
2.175
0.00%
488 $0.996365
$1.70
-41.3%
Jun 27, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.0017
0.00%
864 $1.02
$6.59
-84.5%
Aug 17, 2020
2 เดือน
0.0015
0.00%
945 $0.125303
$0.172011
-27.1%
Dec 15, 2019
10 เดือน
0.16
0.00%
949 $1.31
$12.21
?
May 12, 2020
5 เดือน
?
0.00%
1083 $1.00
$1.09
-8.3%
Sep 24, 2020
29 วัน
0.1055
0.00%
1106 $0.992591
$1.36
-27.3%
Jul 28, 2020
3 เดือน
0.0023
0.00%
1608 $0.819183
$4.46
?
Aug 06, 2020
3 เดือน
?
0.00%
$1.01
$1.80
-43.8%
Oct 21, 2020
2 วัน
0.00%
$0.152061
$0.155604
-2.2%
May 16, 2019
มากกว่า 1 ปี
0.00%
$0.124327
$0.145697
?
Oct 09, 2020
14 วัน
?
0.00%
$1.09
$208,886
?
Feb 11, 2020
8 เดือน
?
0.00%
$0.00088691
$0.00089715
-0.9%
Oct 21, 2020
1 วัน
0.00%
$0.985744
$2.44
-59.6%
Aug 27, 2020
ประมาณ 2 เดือน
0.00%
$0.997129
$1.17
?
Sep 23, 2020
30 วัน
?
0.00%
$0.220827
$1.26
?
Oct 28, 2016
เกือบ 4 ปี
?
0.00%
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko สำหรับ Android